Myter og fakta om seniorer på arbejdsmarkedet

Der er mange misforståelser omkring seniorer på arbejdspladsen. Her kan du se et udvalg af de allermest sejlivede myter, sat sammen med data fra virkelighedens verden, der viser et noget mere nuanceret billede.

MYTE #1

Seniorer er oftere syge end andre medarbejdere!

Fakta: Seniorers sygefravær er lavere end gennemsnittet

En undersøgelse fra Aalborg Universitet viser, at seniorer ikke har højere sygefravær end andre – snarere tværtimod.
Faktisk ligger seniorernes gennemsnitssygefravær lavere end gennemsnittet for alle medarbejdergrupper på landsplan.

MYTE #2

Seniorer er dårligere til at tilegne sig ny viden!

Fakta: Seniorer kan sætte ny viden ind i større sammenhænge

Det bliver ikke sværere at lære med alderen – det bliver bare anderledes. Fylder man en masse paratviden på en ung medarbejder og en seniormedarbejder, vil den unge person typisk huske mere.
Men seniormedarbejderen vil typisk have en større erfaring at forbinde ny viden med. De vil derfor være bedre til at sætte ny viden ind i større sammenhænge.

MYTE #3

Seniorer er på vej på pension!

Fakta: Det er meget individuelt, hvornår man går pension

Pensionsalderen er blevet flydende, og det betyder også, at der er stor forskel på, hvornår den enkelte medarbejder planlægger at gå på pension. Derfor er en aktiv seniorpraksis med fokus på fleksibilitet væsentlig for beslutningen om pensionstidspunkt.

MYTE #4

Seniorer gider ikke efteruddanne sig!

Fakta: De fleste seniorer efteruddanner sig, hvis de får tilbuddet

Nogle studier peger på, at seniorer ikke efteruddanner sig i lige så høj grad som yngre medarbejdere. Et dansk studie viser derimod, at 85 procent af de seniorer, der tilbydes efter- og videreuddannelse, tager imod det, men at seniorerne i visse brancher kun sjældent får det tilbudt.

MYTE #5

Seniorer er mere egenrådige og tilpasser sig ikke organisationen!

Fakta: Seniorer løser både kerneopgaven og bidrager til trivslen

Både seniorer og deres yngre kolleger er nogenlunde lige gode til at løse deres kerneopgaver, men ofte er seniorer også bedre til alt det, der ligger uden for kerneopgaven, fx at skabe bedre trivsel og arbejde på tværs.

 

(Kilde: Sene Skift – når seniorer skal finde nyt job, rapport af Aske Juul Lassen, 2022)

 

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om seniorer og beskæftigelse? 

Så spørg Helle, som kan svare dig på, hvordan du støtter op om seniorers trivsel og fastholdelse.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |