Hjælp virksomhederne med at tage (og dokumentere) samfundsansvar

Samfundsansvar er en bog med mange sider – og de handler ikke alle om klima og bæredygtighed. Det er også samfundsansvar at ansætte mennesker fra kanten, som oplever andre udfordringer end ledighed. Læs her, hvordan du som virksomhedskonsulent hjælper virksomhederne med at tage ansvar – og dokumentere deres indsats. 

Som virksomhedskonsulent har du en vigtig rolle i at hjælpe virksomhederne til at være på forkant med krav om samfundsansvar, når de skal

 • sikre de rigtige ressourcer til produktionen
 • sikre bundlinjen
 • være på forkant med kunders krav om social ansvarlighed
 • forstærke omdømme, image og CSR-profil
 • fastholde og udvikle position i lokalsamfundet.

 

Hvad har verdensmålene med sårbare ledige og din rolle at gøre?

Mere end du tror!

De fleste virksomhedskonsulenter kender de argumenter, der skal til, for at en virksomhed tager en sårbar ledig ind i et praktikforløb i en periode.

Har du brug for at få fintunet dine argumenter, så find alle de gode af slagsen her

-

Nogle virksomheder arbejder ikke aktivt med verdensmål og socialt ansvar, men…

 • har måske prøvet at rekruttere fra kanten før med din og dine kollegaers hjælp
 • føler måske ansvar for lokalområdet
 • har hjertet med i deres samfundsansvar
 • ved, at de kan finde en ny medarbejder gennem samarbejde med jobcentret til småopgaver med løn efter en træningsperiode.

Andre virksomheder…

 • har allerede fokus på CSR som en del af forretningen
 • ved, hvordan forskellige tiltag taler ind i verdensmålene.

Sidstnævnte virksomhedsledere ser værdi i verdensmålene, fordi beskrivelser af, hvad virksomheden gør, når det fx gælder fastholdelse eller skæv rekruttering, reelt tæller, når det handler om Verdensmål 8. Det tæller blandt andet i udbud.

Og det kan få kunder til at vælge denne virksomhed frem for andre – som måske også fastholder og rekrutterer skævt, men som ikke skriver om det på hverken hjemmeside eller ved tilbud på opgaver.

Tal om socialt ansvar som et konkurrenceparameter

Virksomheder, der endnu ikke arbejder med socialt ansvar, kan blive motiverede, hvis du i dialogen fremhæver verdensmålene og socialt ansvar som værende et konkurrenceparameter. Nogle ledere ved måske ikke, hvad socialt ansvar helt konkret indebærer. Så fortæl gerne om indsatser i forhold til sygefravær og fastholdelse, som også er at tage socialt ansvar, ligesom hvis virksomheder ansætter ledige, der har været væk fra arbejdsmarkedet længe. 

Kommunikér, kommunikér, kommunikér

Socialt ansvar opnår derfor sit højeste potentiale, når virksomheden kommunikerer om sin indsats.

På denne måde gør de ikke kun en positiv forskel for klima, ligestilling og mennesker fra kanten. De kan også høste værdien af indsatsen, når kunder og samarbejdspartnere vælger dem over konkurrenterne fordi de tager socialt ansvar. Og skilter med det. Det giver en konkurrencemæssig fordel.

Tag dialogen, og rådgiv virksomheden, så den kan indfri sit forretningsmæssige potentiale ved at fortælle om, hvordan den fx

 • fastholder sine medarbejdere
 • forebygger, at medarbejderne bliver nedslidt fysisk og/eller psykisk
 • rekrutterer og inkluderer sårbare mennesker.

Som erhvervs- eller virksomhedskonsulent kan du hjælpe virksomheden med at skrive og fortælle om dens sociale ansvar i tilbud og på dens hjemmeside.

Snak med den om fordelen ved at samle fakta om det ansvar, den tager for sine medarbejdere, fx på et dataark, der sendes med tilbud som bevis på dens samfundsansvar.

Inspiration til dialogen

Her har du et eksempel på, hvordan du skal iværksætte en dialog med virksomheden. Brug disse fire spørgsmål, der har fokus på værdien for virksomheden, i din dialog med lederen om forretning, vækst og socialt ansvar.

-

Klik for stort foto

Værktøj til dialog om Verdensmålene

Når du er i dialog med virksomheder om Verdensmålene, kan du bruge denne two-pager som værktøj:

Hent værktøj

Få virksomheden til at måle sit sociale ansvar

For at måle socialt ansvar har man brug for data. Virksomheden kan grave data om socialt ansvar frem ved hjælp af:

Eksempel på vigtigheden af kommunikation om social ansvarlighed:

 • En entreprenør oplever stigende konkurrence fra virksomheder, der har data, verdensmål og tekst om deres sociale ansvar med i tilbud.
 • Ledelse prioriterer at få lavet dataark og webindhold om sine fritidsjob, klargøringsopgaver, ansættelse af tidligere kriminelle samt praktikforløb med unge, der fører til uddannelse og jobs.
 • Beskrivelse tydeliggør samfundsansvar og kan benyttes ved udbud og tilbudsgivning.

Verdensmål 8 kort fortalt

FN’s Verdensmål 8 handler om anstændige job og økonomisk vækst. I denne kategori hører der flere undermål, som regeringen har lavet en handleplan for. Målsætningerne er bl.a.:

 • Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, herunder personer med handicap.
 • Flere flygtninge skal i arbejde.
 • Øget andel af unge i grundskolen skal have en erhvervsuddannelse.
-

Klar til at hjælpe virksomhederne med deres samfundsansvar?

Når virksomhederne ansætter fra kanten, giver de ikke bare en hånd med i forhold til FN’s 17 Verdensmål de får også en konkurrencemæssig fordel. Den kan de fx bruge, når der skal kæmpes om at vinde udbud. Kontakt Marianne, hvis du har brug for hjælp og sparring til arbejdet. Hun hjælper virksomheder med socialt ansvar og kender alt til FN’s Verdensmål.

Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR

Derfor skal virksomheder rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet

Når du taler med virksomhederne, skal du have de skarpe argumenter klar. Hvorfor skal de bruge tid på at rekruttere et menneske fra kanten af arbejdsmarkedet og tilbyde det lønnede timer? Det er der heldigvis mange gode grunde til.

Læs mere
Publikation

Tyve år med socialt ansvar

Casekataloget er udarbejdet med de seks nominerede virksomheder til CSR People Prize 2018. Læs og download det her.

Gå til publikationen

S'et i ESG for jobcentre: Sådan guider I virksomhederne

Hvordan kan jobcentret sikre, at både borgere og virksomheder kan drage mest mulig nytte af ESG-dagsordenen?

Læs mere om S i ESG
Portrætbillede Marianne Lyngberg Nilsson