Fraværssamtalen

Fraværssamtalen er den eller de samtaler, du som leder tager med en medarbejder, der er blevet syg. Formålet er primært at afkorte en sygeperiode mest muligt, men kan også være at mindske risikoen for gentagne sygeperioder. Men hvordan kontakter du bedst medarbejderen? Og hvad skal du være opmærksom på, når I taler om sygefravær? Få en masse gode råd her.

Fraværssamtaler bruges til dels at forebygge og dels at tage hånd om problemer, hvor der er noget på spil. Det kan være situationer som

 • mistanke om misbrug
 • et drypvis sygefravær
 • stress-symptomer
 • konflikter mellem medarbejdere eller
 • langtidssygemeldinger.

Siden 2010 har det været et lovkrav, at virksomheder gennemfører samtaler med langtidssygemeldte medarbejdere inden udgangen af 4. sygeuge.

Som leder skal du kunne afholde en samtale med din sygemeldte medarbejder, hvor I sammen finder gode løsninger. 

Fraværssamtaler er et vigtigt udtryk for den kultur, der er på en virksomhed. Det skal helst være en kultur, som klart signalerer, at det er væsentligt, at medarbejderen er på arbejde. Den mest optimale kultur er den, hvor hver enkelt medarbejder ved, at det har stor betydning for virksomheden og fællesskabet, om han eller hun er der eller ej.

Redskab:

Når samtaler med medarbejdere er svære

Få viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere.

I dette katalog finder du tips og værktøjer til, hvordan du kan blive bedre til at forberede, starte, navigere i og følge op på en svær samtale. 

Download den her

Få kataloget tilsendt med posten

Du kan også få tilsendt et GRATIS eksempler af publikationen, det gør du lige her

Uddrag fra kataloget: Samtalens tre faser

Fraværssamtaler kan derfor deles ind i tre faser med hver sine opgaver for dig som leder:

1. Før
2. Under
3. Efter samtalen.

Prioriterer du alle tre faser og har succes med samtalerne, kan de medvirke til at skabe trivsel, forebygge sygefravær, fastholde medarbejdere og sikre god varetagelse af arbejdsopgaver.

Brug jeres sygefraværspolitik

Mange virksomheder har allerede en fraværspolitik eller praksis, som du kan tage udgangspunkt i.

Har I ikke en sygefraværspolitik? Så har vi lavet en guide til, hvordan I gør. 

Alternativt eller som supplement kan du lade dig inspirere af følgende punkter:

#1 Skab omgående kontakt

Det er normalt en administrativ medarbejder, som tager imod en sygemelding. I første omgang får du derfor som leder ikke megen information om sygemeldingen. Det er derfor en god praksis at tage kontakt til medarbejderen på fjerde fraværsdag. 

Alle er interesseret i, at en sygemeldt medarbejder vender tilbage til arbejdet så hurtig som muligt. En sygemelding kan være alvorlig og have konsekvenser allerede ved første sygedag. 

Derfor er det meget relevant efter tre sygedage at høre til medarbejderens velbefindende og spørge til, hvad du som leder eller virksomheden evt. kan gøre for at få medarbejderen raskmeldt.

#2 Forbered dig til den første kontakt

Det er en god ide, at du gør dig en række overvejelser, inden du tager den første kontakt til en sygemeldt medarbejder. 

Vær opmærksom på, at du: 

 • tager kontakten for at vise omsorg
 • har de oplysninger, der er om sygemeldingen
 • prøver at sætte dig ind i situationen og forestil dig, hvad du selv ville gøre for at blive raskmeldt hurtigt, hvis du var den sygemeldte
 • ved, hvordan medarbejderens arbejdsforhold og opgaver ser ud på det givne tidspunkt
 • kender de tilbud, du som leder og virksomhed har: fx delvis sygemelding, aflastning, omplacering, fleksibilitet, træningsfaciliteter, supervision og forsikringsordninger
 • har øje for de mulige samarbejdspartnere: fx tillidsmand, nærmeste kollega, HR afdeling og sikkerhedsrepræsentant.

Det er mest almindeligt at tage den første kontakt pr. telefon. Men er der tale om alvorlig sygdom fx cancer, blodprop, ulykke eller alvorlig hændelse (truende sygdom eller dødsfald i familien), så bør den første kontakt være anderledes. 

Også i de slags situationer er det vigtigt, at du hurtigt tager kontakt. Men kontakten bør i stedet være en buket til hjemmet eller til hospitalet. Den kan også være en telefonsamtale til ægtefælle for at vise omsorg og stille sig til rådighed.

#3 Vis omsorg gennem samtalen

Når du tager kontakt, skal du være opmærksom på, at du træder ind i medarbejderens private rum. 

Det er grænseoverskridende og kan være med til at gøre samtalen svær. Men det gør den ikke mindre nødvendig. 

Her er det vigtigt, at du gennem dit sprog viser den omsorg, som kontakten er – og skal være – et udtryk for. 

Det er vigtigt, at du gør dig umage med at gøre medarbejderen opmærksom på, at han eller hun ikke skal føle sig forpligtet til at svare på spørgsmål, som vedkommende ikke har lyst til at svare på. Fortæl, at det er ok at sige fra. 

Formålet med samtalen er at få belyst sygemeldingen. En god måde at gøre det på er at komme ind på: 

 • hvorfor du ringer
 • hvordan medarbejderen har det
 • hvornår medarbejderens forventer at blive rask
 • hvilke overvejelser medarbejderen gør sig for at blive raskmeldt
 • relevante tilbud fra dig som leder eller virksomhed
 • mulighed for delvis raskmelding
 • afrunding, evt. ved at gentage de aftaler, I indgår, fx hvem gør hvad
 • muligheden for en ny samtale, i givet fald hvornår.
#4 Medarbejderen kan sige nej

I langt de fleste tilfælde er en sygemeldt medarbejder glad for en kontakt fra lederen. 

De fleste medarbejdere oplever det som en god opmærksomhed. Ikke mindst fordi du som leder kan lægge op til størst mulig åbenhed i fraværssamtaler. Det skaber en god dialog. 

Men du kan også komme ud for, at en medarbejder ikke ønsker din kontakt. Her kan du ikke gøre andet end at acceptere det. I den slags situationer må du i stedet forholde dig til, hvad du kan gøre af mere formel karakter.

#5 Leder kan være en del af problemet

Der er situationer, hvor medarbejderen ikke ønsker at tale med dig om, hvorfor han eller hun er syg. 

Det kan der være mange grunde til. Medarbejderen ser måske en sammenhæng mellem sin ”sygdom” og arbejdsforholdene eller lederen. 

Sker det, så grib det professionelt an. Foreslå fx at en lederkollega gennemfører samtalen for dig.

#6 Forbered dig til en mulig kontakt

Det er situationen, der afgør, om der skal være en anden kontakt. Om der skal det, afhænger af om: 

 • I har aftalt en opfølgning på første kontakt
 • Den forventede raskmelding kommer ikke og ny kontakt er nødvendig
 • Sygemeldingen skyldes alvorlig sygdom eller hændelse, og du bør tage kontakt igen hurtigt for at vise omsorg – og for at høre om du eller virksomheden kan gøre noget.

Metoden ved den anden kontakt vil oplagt være en samtale. Hent eventuelt inspiration under Den svære samtale.

#7 Følg op efter fravær

Det er altid en god ide at kontakte en medarbejder, der er vendt tilbage efter at have været sygemeldt. 

Det gælder også, hvis I ikke har haft kontakt under sygefraværet. Det er et udtryk for omsorg – og er med til at understrege, at alle er vigtige for virksomheden.

Brug for gode råd eller sparring omkring fraværssamtalen?

Kontakt vores erfarne rådgivere og få hjælp til de udfordringer, I sidder med omkring sygefravær på arbejdspladsen.
Du finder kontaktoplysningerne herunder, vores rådgivning er gratis! 

Publikation

Når samtaler med medarbejdere er svære

Få viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere!

Se publikation

Gratis tilbud til små og mellemstore virksomheder

Som noget helt unikt tilbyder vi lige nu besøg til små og mellemstore private virksomheder. Vores konsulenter med ekspertviden indenfor sygefravær rykker ud og hjælper ledere, ejere og HR med at tage hånd om trivslen. Og det koster ikke en krone takket være midler fra Velliv Foreningen. Book jeres besøg her.

Læs mere om projektet