Sygefraværssamtalen

Sygefraværssamtalen er den eller de samtaler, du som leder tager med en medarbejder, der er blevet syg. Formålet er primært at afkorte en sygeperiode mest muligt, men kan også være at mindske risikoen for gentagne sygeperioder. 

Men hvordan kontakter du bedst medarbejderen inden sygesamtalen? Og hvad skal du være opmærksom på, når I taler om sygefravær? Få en masse gode råd her.

Sygefraværssamtale og regler

Som arbejdsgiver er du, ifølge reglerne, forpligtet til at afholde en sygefraværssamtale med en sygemeldt medarbejder senest fire uger efter første dag med fravær. Målet er i fællesskab at finde gode løsninger. 

SKABELON

Invitation til sygesamtalen

Forud for samtalen skal du invitere medarbejderen. Der er ingen krav til, hvad invitationen skal indeholde.

Hent inspiration i skabelonen herunder og download den, så du selv kan udfylde den. Skabelonen er en word-fil. 

Hent skabelon

-

VÆRKTØJ

Når samtaler med medarbejdere er svære

Få viden og værktøjer til de svære samtaler 

I denne publikation finder du tips og værktøjer til, hvordan du kan blive bedre til at forberede, navigere i og følge op på en svær sygesamtale. 

Gå til værktøj

-

Brug sygesamtalen til at forebygge og tage hånd om sygefravær

Udover at tage en fraværssamtale med en medarbejder, der har været syg i længere tid, så kan samtalen også bruges til at forebygge, at en medarbejder ryger ud i et længere sygdomsforløb fx på grund af stress.

Brug samtalen til at tage hånd om problemer, hvor der er noget på spil. Det kan være situationer som:

  • stress-symptomer
  • et drypvis sygefravær
  • mistanke om misbrug
  • konflikter mellem medarbejdere eller
  • langtidssygemeldinger.

Fraværssamtaler er et vigtigt udtryk for den kultur, der er på en virksomhed. Det skal helst være en kultur, som klart signalerer, at det er væsentligt, at medarbejderen er på arbejde. 

Den mest optimale kultur er den, hvor hver enkelt medarbejder ved, at det har stor betydning for virksomheden og fællesskabet, om han eller hun er der eller ej.

Her kan du læse mere om, hvad du som leder skal være opmærksom på i forhold til kulturen på jeres arbejdsplads

Brug jeres sygefraværspolitik

Mange virksomheder har allerede en sygefraværspolitik, en praksis eller nogle guidelines, der kan tages udgangspunkt i, når der opstår behov for at afholde en fraværssamtale.

Tydelig formulering af virksomhedens holdning til sygefravær skaber klarhed for alle om, hvilke regler der gælder, og hvordan procedurerne er. 

Har I ikke nedskrevne guidelines eller en sygefraværspolitik? Så har vi lavet en guide til, hvordan I gør. 

SPØRG CABI

Brug for gode råd eller sparring omkring fraværssamtalen?

Kontakt vores erfarne rådgivere og få hjælp til udfordringer med sygefravær på arbejdspladsen.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Publikation

Når samtaler med medarbejdere er svære

Få viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere!

Gå til publikationen
Publikation

Tag hånd om trivslen!

Værktøjer og tips til at arbejde med trivsel i små og mellemstore virksomheder. For ledere og mellemledere.

Gå til publikationen