Kloge hænder

Idéen bag konceptet Kloge Hænder er, at udvalgte skoler og elever i 7.-9. klasse i skoletiden deltager i en håndværksmæssig forskønnelse eller forbedring af et lokalt område eller bygning.

Flere unge skal vælge håndværkervejen

Metoden har særligt opmærksomhed på at sikre, at de unge kan se relevansen af det praktiske arbejde, de udfører, fordi det foregår i eller ved et lokalområde, som de unge føler sig knyttede til, og fordi projektet efterfølgende kommer de unge og lokalmiljøet til gode.

Det håndværksmæssige arbejde foregår hen over 1-2 uger, hvor de unge i praksis arbejder med forskellige håndværksdiscipliner under kyndig vejledning af håndværksmestre og erhvervsskoleundervisere. De unge inddrages både i perioden inden og efter den praktiske gennemførelse i læring og opgaveløsning knyttet til projektet.

Der fokuseres på praksiskompetencer og læring om håndværksfag som karrierevej, herunder arbejdsmarkedskendskab og sikkerhed på arbejdspladsen. Der lægges op til læring på tværs af forskellige grundskolefag, hvor løste arbejdsopgaver kobles til eksisterende læringsmål og fag. Fx geometri i matematikfaget og kommunikation i danskfaget. Dermed omsættes teoretisk læring til praktisk anvendelig viden.

Karrierelæring indgår som en vigtig del af projektforløbet og opfølgningen. Der arbejdes med at tydeliggøre for både elever og forældre, hvilke praksiskompetencer eleverne får gennem projektet. Forløbet kan også indeholde lokale virksomhedsbesøg.

Læs den tværgående erfaringsopsamling fra projekt Kloge Hænder

Download
Læs vejledningsmateriale med erfaringer og anbefalinger til kommende "Kloge Hænder"-projektuger

Download

Hvordan får vi flere Kloge Hænder?

Konceptet er udviklet af og gennemført med Jyske Bank som tovholder og støttet af Realdania i perioden 2018 til 2020. Det består af tre pilotprojekter, hvor tre lokale skoler og håndværksvirksomheder har samarbejdet om at organisere en uge for folkeskoleelever i 7. eller 8. klasse med praktiske fag på skoleskemaet. Cabi har givet sparring undervejs og har udarbejdet tværgående erfaringsopsamling.

Se video her


Unge i 9. og 10. klasse har behov for at udforske arbejdsmarkedet

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at unge i 9. og 10. klasse har behov for at udforske hvilke muligheder, der er på arbejdsmarkedet.

Læs mere her 


Sådan arbejdede fire folkeskoler med Kloge Hænder

Havdrup Skole, Solrød - læs pilot-case 1

Lundehus Skole i København - læs pilot-case 2

Skolen på Amagerbro, København - læs pilot-case 3

Intro til forældre i 7. klasse

Intro til forældre i 7. klasse - læs intro her

Sådan kan ansvar og roller fordeles i projektet

Eksempel på rolle og ansvarsfordeling i projektets faser - se eksempler her

 

Brug for rådgivning og sparring?

Kontakt os og hør om erfaringer og muligheder i samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Vi kommer også gerne og præsenterer erfaringerne eller faciliterer jeres processer internt i kommunen og i etableringen af samarbejdet med virksomheder.