Fælles forståelse og centrale nøglebegreber

Som ledig og ny i Danmark er der en lang række centrale ord og begreber, der er nye og ukendte. Hjælp nydanskere med at forstå de centrale nøglebegreber, vi bruger.

IGU, løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, jobcenter... Listen over ord og begreber, vi bruger om arbejdsmarkedet og vejen ind på det, er meget lang.

Kommer man fra et andet land og en anden kultur, kan det være svært at forstå, hvad ordene refererer til. Hvad er et CV, og hvordan skal det bruges? Hvad er en praktik, og hvad er formålet med den? På nogle sprog er der fx ikke en direkte oversættelse af ordet 'praktik'.

Du skal sikre forståelsen

Som sagsbehandler skal du sikre dig, at de nydanskere, du har til samtale, har forstået de ord og begreber, som vi ofte tager for givet. Det kan have uheldige konsekvenser, hvis nydanskeren fx ikke forstår, hvad en praktik er, og at hver enkelt praktik kan have et bestemt delformål på vejen til job. Fx kompetenceudvikling, sprogtræning, osv.

- Man kan ikke få job i Danmark uden praktik.

Uddrag af interview med flygtning

Er formålet med praktikken blevet misforstået, kan det i værste fald betyde, at han eller hun siger nej tak til praktikken eller møder umotiveret op. Men med nogle samtaletekniske greb kan du sikre dig, at de centrale begreber bliver forstået.

Arbejder du med tolk, er det også vigtigt, at både nydanskeren og tolken er klædt rigtigt på.

Video: Skab fælles forståelse af centrale ord og begreber

Læs mere om nydanskere og integration

Læs bl.a. om din opgave som sagsbehandler:

Viden og baggrund

Din opgave som sagsbehandler

For mange nydanskere er mødet med jobcentret brolagt med misforståelser. Du skal sikre, at roller, ansvar og rammerne for samtalen er på plads.

Læs om rollerne og rammerne
Viden og baggrund

Match mellem ønsker og job

Nydanskeres kompetencer og ønsker passer ikke altid til, hvad der kan lade sig gøre på det lokale jobmarked. Få enderne til at mødes samtidig med, at du fastholder gejsten.

Se redskaber og få gode råd
Viden og baggrund

Ægtefælleforsørgede indvandrere

Indvandrere, som forsørges af deres ægtefælle, er en overset ressource og arbejdskraft. Få her inspiration til, hvordan du skaber kontakt til målgruppen og motiverer til beskæftigelse.

Læs om ægtefælleforsørgede indvandrere

Vores rådgivere har stor indsigt og praktisk erfaring med medarbejdere med flygtningebaggrund. Kontakt vores rådgivere og hør, hvordan vi kan hjælpe jer.