Skånejob ud over folkepensionsalderen

Spørgsmål:

Kan en medarbejder fortsætte i skånejob efter at være fyldt 65 år?

Kan man som arbejdsgiver fortsætte med skånejob-honoreringen efter det fyldte 65. år - eller skal en ansættelse herefter være på normale vilkår?

Svar (26.1.2018):

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 definerer personkredsen for skånejob som personer, der modtager førtidspension, men er under folkepensionsalderen. Derfor kan et skånejob ikke gå ud over den periode. En ansættelse herefter skal ske på ordinære vilkår.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere