Fritidsjob til unge

Hvad enten du kommer fra en virksomhed eller er fagprofessionel, kan du her på siden få inspiration til og gode råd om fritidsjob til unge.

 Undersøgelser viser, at fritidsjob

 • øger unges trivsel og mentale sundhed
 • gavner unges fremtid på arbejdsmarkedet
 • øger unges uddannelses- og beskæftigelsesgrad
 • mindsker risikoen for kriminalitet
 • mindsker sandsynligheden for at være udsat ung som 21-24-årig.

Fritidsjob er en gevinst for alle. De unge selv, virksomhederne og samfundet. 

Læs mere om undersøgelsen her.

Læs her artiklen Lad unge være fremtidens forretningsmodel

Gevinst for virksomheder:

 • Får løst opgaver her og nu og frigiver ressourcer til øvrigt personale. Brug Cabis opgaveskema
 • Får unge til at interessere sig for jeres virksomhed og branche – måske er det din fremtidige lærling eller butikschef.
 • Særligt unge med mange nederlag i bagagen kan vise sig at blive en af dine mest loyale medarbejdere.

Ved ansættelse kan I som virksomhed med fordel have særlig opmærksomhed på god modtagelse af unge. Det gælder både på ledelses- og medarbejderniveau.

Til det kan I med fordel bruge Cabis guide: ​Sådan får du unge godt ombord

Unge er uerfarne og kan både overvurdere og undervurdere deres egne evner. Derfor skal man være opmærksom på at sikre en god dialog om opgaveløsningen, og at de unge får den hjælp og støtte, som de har brug for fra den nærmeste leder. Det kan også være nyttigt at tilknytte en mentor eller en fast primær kontaktperson til den unge. I kan fx lave en intern mentormodel, hvor I tildeler den unge en fast kontaktperson, som klædes på til at inkludere de unge.

Læs mere i guiden: Gode råd om ansættelse af unge under 18 år

Hvor findes jobbene?

På hjemmesiderne fritidsjob.dk og ungarbejde.dk kan unge finde et fritidsjob. Og som arbejdsgiver kan du oprette et fritidsjob i din virksomhed. Det er gratis at oprette en annonce. Her kan du også læse om regler og guidelines til jobsøgning.

Er du ung, kan du også søge på fritidsjob i din lokale kommune og se, om der er en lokal formidling af fritidsjob. Denne service findes i enkelte kommuner.  

Læs mere i pjecen "Fritidsjob for unge med handicap"

Til fagprofessionelle

Fritidsjob giver unge værdifulde trædesten. Det bidrager til arbejdsmarkedskendskab, almen dannelse og opbygning af kompetencer. Desuden giver det indblik i brancher, der kan sætte retning for valg af uddannelse og karrierevej.

Fritidsjob gavner særligt de sårbare unge, der af sociale, fysiske eller psykiske årsager allerede tidligt er i risiko for at bevæge sig i retning af udsathed og væk fra uddannelse og senere beskæftigelse. 

Læs mere i pjecen: "Fritidsjob til alle unge. Pjece til professionelle udarbejdet i 2007"

Der findes i dag ikke en lovpligtig fritidsjobindsats i den kommunale ungeindsats. Det er derfor meget forskelligt, hvordan indsatsen organiseres i landets kommuner. Som oftest er det projektorganiseret eller i forbindelse med indsatsen i boligsociale områder.

GUIDE

Fritidsjob til udsatte unge

Denne trin-for-trin guide beskriver gode råd, opmærksomhedspunkter og redskaber til, hvordan I i jeres lokalområde kan hjælpe udsatte unge i aldersgruppen 13-17 år i gang med et fritidsjob.

Grundtanken bag indsatsen er, at et fritidsjob kan øge de unges motivation for at få en kompetencegivende uddannelse og dermed også deres chancer for et voksenliv som selvforsørgende og som en del af arbejdsmarkedet.

Hent guide

INSPIRATIONSHÆFTE

Unge og fritidsjob

Indsats i kommunale ungeenheder

På baggrund af et forsøg med fritidsjobambassadører har STAR lanceret denne pjece, hvor du kan læse om

 • Effekter ved unges fritidsjob
 • Fritidsjobambassadørens kompetencer
 • Når du arbejder med unge Fritidsjobsambassadørens opgaver i forhold til virksomhederne
 • Regler om unges fritidsjob
 • Fire gode eksempler.

Hent inspirationshæfte:

Download

PUBLIKATION

Betydningen af udsatte unges fritidsjob - set i familieperspektiv

Afdækkende materiale- og praksisstudie

Læs om, hvordan fritidsjob til udsatte unge kan skabe positive forandringer i familien. Afdækningen er baseret på både litteraturstudier og dokumentation fra såvel støttede fritidsjobindsatser under Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ”Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri” som andre fritidsjobindsatser for samme målgruppe.

Hent publikation:

Download

 

Projekt

Fritidsjob - Red Barnet og Meyers Madhus

"Måltid, Fritid, Fremtid" er et projekt, der skal hjælpe unge i alderen 15-17 år med at få et fritidsjob. Det kan være svært for udsatte unge at komme i gang med et fritidsjob. De kan ofte mangle et godt skub, som kan bane vejen til et job.

Læs mere om projektet
Viden og baggrund

Unge i job & uddannelse

Alle unge skal kunne se frem til et arbejdsliv. For nogen unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende og støttende indsats. Du kan som medarbejder i jobcenter, kommune eller virksomhed her finde viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Få viden og inspiration til dit arbejde med unge

Brug for hjælp eller spørgsmål til ungeområdet?

Så kontakt Jesper

Undersøgelser, der refereres til på siden, henviser til følgende kilder: 

VIVE: Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel (2018), TrygFondens Børneforskningscenter (AU): Unge med fritidsjob klarer sig bedre til eksamen (2018), Rambøll for Arbejdsmarkedsstyrelsen: Fra fritid til job (2009), Center for Boligsocial Udvikling: En karakteristik og status på udvikling af unge med fritidsjob (2018) og Godt på vej (2012) samt Den Sociale Kapitalfond: Fritidsjob til udsatte unge er en god investering for samfundet (2017).

VIVE og Pluss: Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor (2019).