Fritidsjob til unge

Overvejer du at ansætte en ung i fritidsjob i din virksomhed? Eller er du fagprofessionel og hjælper unge med at finde et fritidsjob, hvor der måske skal tages et særligt hensyn? 

Få inspiration og gode råd om fritidsjob til unge.

Fritidsjob er en gevinst for alle

Undersøgelser viser, at fritidsjob:

 • øger unges trivsel og mentale sundhed
 • gavner unges fremtid på arbejdsmarkedet
 • øger unges uddannelses- og beskæftigelsesgrad
 • mindsker risikoen for kriminalitet
 • mindsker sandsynligheden for at være udsat ung som 21-24-årig.

Fritidsjob er en gevinst for alle. De unge selv, virksomhederne og samfundet. 

Læs nyheden: Unge i fritidsjob er win-win for alle - også inden de fylder 15 år

Til virksomheder

Gevinst for virksomheder

 • Få løst opgaver her og nu og frigiv ressourcer til øvrigt personale.
 • Få unge til at interessere sig for jeres virksomhed og branche – måske er det din fremtidige lærling eller butikschef.
 • Særligt unge med mange nederlag i bagagen kan vise sig at blive en af dine mest loyale medarbejdere.

Ved ansættelse kan I som virksomhed med fordel have særlig opmærksomhed på god modtagelse af unge fritidsjobbere. Det gælder både på ledelses- og medarbejderniveau.

Brug guiden:

Til fagprofessionelle

Professionelt arbejde med fritidsjob til unge

Fritidsjob giver unge værdifulde trædesten. Det bidrager til arbejdsmarkedskendskab, almen dannelse og opbygning af kompetencer. Desuden giver det indblik i brancher, der kan sætte retning for valg af uddannelse og karrierevej.

Fritidsjob gavner særligt de sårbare unge, der af sociale, fysiske eller psykiske årsager allerede kan være i risiko for at bevæge sig væk fra uddannelse og senere beskæftigelse.

Der findes i dag ikke en lovpligtig fritidsjobindsats i den kommunale ungeindsats. Det er derfor forskelligt, hvordan indsatsen organiseres i kommunerne. Som oftest er det projektorganiseret eller i forbindelse med indsatsen i boligsociale områder.

Se eksempel på kommunal ungeindsats

Guide og værktøjer

God dialog om opgaveløsning

Unge er uerfarne og kan både overvurdere og undervurdere deres egne evner. Derfor skal man være opmærksom på at sikre en god dialog om opgaveløsningen, og at de unge får den nødvendige hjælp og støtte fra den nærmeste leder. Det kan også være nyttigt at tilknytte en mentor eller en fast primær kontaktperson til den unge. I kan fx lave en intern mentormodel, hvor I tildeler den unge en fast kontaktperson, som klædes på til at inkludere de unge.

Gode værktøjer:

Inspiration

Hvor findes jobbene til de unge?

Der findes flere hjemmesider, hvor unge kan finde et fritidsjob. Og som arbejdsgiver kan du oprette et fritidsjob i din virksomhed. Det er gratis at oprette en annonce. Her kan du også læse om regler og guidelines til jobsøgning.

Er du ung, kan du også søge på fritidsjob i din lokale kommune og se, om der er en lokal formidling af fritidsjob. Denne service findes i enkelte kommuner.

Hjemmesider med fritidsjobs:


Hvad var dit første fritidsjob?

De fleste af os kan huske vores første fritidsjob. Vi husker ikke bare stedet, vores kollegaer og vores arbejdsopgaver, men også hvordan det føltes at få et ansvar og ikke mindst stå med den første løncheck i hånden.

Hør nuværende butiksbestyrer Line Andersen fortælle om, hvad hendes første job som piccoline på Viborg Sygehus har betydet for hende.

Jeg fandt ud af, hvad det betød at have kollegaer og også have nogle at mødes med efter arbejde og skole.

Line Andersen om sit første fritidsjob
Billede med link til YouTube-video om det første fritidsjob


Se flere videoer om fritidsjob på Cabis YouTube-kanal

Projekt

Sammen om fritidsjob

Unge fra hele Viborg Kommune skal kunne få et fritidsjob, styrke deres livskompetencer og bryde med en eventuel negativ social arv. Derfor arbejder Viborg Kommune, Viborg Ungdomsskole, Jobcenter Viborg, Cabi og virksomheder i Viborg Kommune fokuseret på indsatsen "Sammen om fritidsjob".

Læs mere
Metode og værktøj

Guide til modtagelse af fritidsjobbere

Få gode råd, tips, værktøjer samt en tjekliste til, hvordan du bedst muligt kan modtage og fastholde unge medarbejdere i fritidsjob.

Læs mere om onboarding af fritidsjobbere

Funktionsnedsættelser og fritidsjob

Flere unge med funktionsnedsættelser kan komme i fritidsjob ved at gøre brug af de handicapkompenserende ordninger. Læs her om mulighederne for, at unge med funktionsnedsættelser helt ned til 13 år kan få støtte i fritidsjob.

Læs mere om funktionsnedsættelser og fritidsjob

Styrk din fritidsjobindsats

Brug Cabi som evaluator

Vidste du, at du kan bruge Cabi som evaluator på projekter og konkrete indsatsområder? Vi laver f.eks. løbende evaluering på projektet "Måltid, Fritid, Fremtid", som hjælper unge i alderen 15-17 år med at få et fritidsjob. ""
Publikationer om unge og fritidsjob

Inspirationshæfte - Unge og fritidsjob

Unge og fritidsjob - Indsats i kommunale ung-enheder

Forside til hæfte Unge og fritidsjob - indsats i kommune ungeenheder

På baggrund af et forsøg med fritidsjobambassadører har STAR lanceret denne pjece, hvor du kan læse om

 • Effekter ved unges fritidsjob
 • Fritidsjobambassadørens kompetencer
 • Når du arbejder med unge Fritidsjobsambassadørens opgaver i forhold til virksomhederne
 • Regler om unges fritidsjob
 • Fire gode eksempler.

Hent inspirationshæfte:

Download

Publikation Betydningen af udsatte unges fritidsjob - set i familieperspektiv

Betydningen af udsatte unges fritidsjob - set i familieperspektiv

Forside til publikationen: Betydningen af udsatte unges fritidsjob - set i familieperspektiv

Afdækkende materiale- og praksisstudie

Læs om, hvordan fritidsjob til udsatte unge kan skabe positive forandringer i familien. Afdækningen er baseret på både litteraturstudier og dokumentation fra såvel støttede fritidsjobindsatser under Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ”Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri” som andre fritidsjobindsatser for samme målgruppe.

Hent publikation:

Download


Brug for hjælp eller spørgsmål til ungeområdet?

Så kontakt Jesper

Undersøgelser, der refereres til på siden, henviser til følgende kilder: 

VIVE: Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel (2018), TrygFondens Børneforskningscenter (AU): Unge med fritidsjob klarer sig bedre til eksamen (2018), Rambøll for Arbejdsmarkedsstyrelsen: Fra fritid til job (2009), Center for Boligsocial Udvikling: En karakteristik og status på udvikling af unge med fritidsjob (2018) og Godt på vej (2012) samt Den Sociale Kapitalfond: Fritidsjob til udsatte unge er en god investering for samfundet (2017).

VIVE og Pluss: Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor (2019).