Om fleksjob for virksomheder

Her finder du et overblik over, hvordan du ansætter, fastholder, udvikler eller afskediger en medarbejder, der er ansat i fleksjob. 

Fleksjob betyder fleksibilitet - for arbejdsgiver og medarbejder

Kort fortalt om fleksjob:

  • Ansættelsen er på ordinære vilkår - du kan ansætte til præcis det antal timer, der er behov for.
  • Du betaler kun for det arbejde, der udføres. Kan din medarbejder arbejde otte timer om ugen, skal du betale løn for otte timer. Resten af lønnen betaler kommunen.
  • Kommunen tager sig af al øvrig administration og ekstra omkostninger.

Skal du:

Fastholde en medarbejder i fleksjob

En medarbejder med nedsat arbejdsevne behøver ikke at få et fleksjob. Ofte kan mindre justeringer i jobbet betyde, at medarbejderen uden yderligere indsats kan klare arbejdet igen.

Læs mere om at fastholde en medarbejder

Ansætte en medarbejder i fleksjob

Rekrutter og ansæt en medarbejder i fleksjob og få arbejdskraft, der passer til din virksomheds behov. Det er nemt. Få overblik over, hvad du skal vide, hvis du gerne vil ansætte en medarbejder i fleksjob.

Læs mere om at ansætte en medarbejder i fleksjob

Udvikle arbejdsevnen for din medarbejder i fleksjob

Et fleksjob behøver ikke at være statisk. Medarbejderens skånebehov og arbejdsevne kan ændre eller udvikle sig ligesom jeres behov som virksomhed. Opgaven er at få fleksjobbet til at matche behov og udviklingsmuligheder.

Læs mere om at udvikle arbejdsevnen for din medarbejder i fleksjob

Afskedige en medarbejder i fleksjob

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob.

Læs mere om at afskedige en medarbejder i fleksjob

Metode og værktøj

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Rekrutter og ansæt en medarbejder i fleksjob og få arbejdskraft, der passer til din virksomheds behov. Det er nemt. Få overblik over, hvad du skal vide.

Læs mere
Metode og værktøj

Udvikling af medarbejdere i fleksjob

Selv om I skal tage særlige hensyn til medarbejdere ansat i fleksjob, er der stadig mange muligheder for at arbejde med udviklingen af deres arbejdsevne.

Læs mere om udvikling i fleksjobbet
Viden og baggrund

Afskedigelse af fleksjobansat

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob.

Læs mere om afskedigelse af fleksjobansat
Metode og værktøj

Fastholdelsesmuligheder

En medarbejder med nedsat arbejdsevne behøver ikke at få et fleksjob. Ofte kan mindre justeringer i jobbet betyde, at medarbejderen uden yderligere indsats kan klare arbejdet igen.

Læs mere
Lovstof

Fleksjob - fra 2013

Fleksjob er job med offentligt tilskud til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet. Læs om reglerne for bevilling af fleksjob fra 1. januar 2013.

Læs lovstoffet
Lovstof

Fleksjob - ansat før 2013

Personer ansat i et fleksjob før 2013 vil fortsat være omfattet af den lovgivning, der var gældende indtil 1. januar 2013.

Læs lovstoffet