Case: Virksomhedsforlagt undervisning

Medarbejder efter undervisning: ”Meget er blevet nemmere nu”

I Park og Vej i Viborg Kommune, har medarbejderne siden 2017 kunnet modtage ordblindeundervisning og digital undervisning. En af dem, som har haft stor glæde af undervisningen er Per Trinderup, som er ordblind.

Park og Vej tilbyder virksomhedsforlagt undervisning for at udvikle deres medarbejdere. For Per Trinderup har undervisningen haft en stor betydning. 

”Der er meget, som er blevet nemmere nu. Det går hurtigere, når jeg skal formulere mig på skrift, og jeg har nok fået noget mere selvtillid, fordi nogle ting er blevet nemmere.”

Per Trinderup

Før oplevede Per Trinderup sit skriftlige sprog som meget begrænset, fx når han skulle skrive sms’er. Nu har han mod til at udtrykke sig mere. Blandt andet er hans mails blevet længere og i et bedre og mere nuanceret sprog.


Om Per Trinderup

  • Per er ansat i Park og Vej, Teknik og miljø, Viborg Kommune.
  • Han er ufaglært, og ansat i en delt stilling som administrativ medarbejder og vejstriber.
  • Per er ordblind og har deltaget i ordblindeundervisning to gange.


-

Per var ikke den eneste

Inden Per blev screenet og fik undervisning, skjulte han sine udfordringer. Han valgte typisk de simpleste ord og brugte mange kræfter på, at ingen kunne se, at han havde svært ved det. Men Per Trinderup var slet ikke den eneste, som havde det på den måde.

”Der var en på holdet, der slet ikke kunne læse en sms. Han lærte, hvordan han kan få dem læst op og selv bruge talebeskeder. Og så kører vi med digitale kort på telefonen. Det kunne han heller ikke bruge før, så han måtte hele tiden ringe hjem og have vejledning. Nu er han selvkørende og kan løse sine opgaver meget mere effektivt.”

Per Trinderup

Det hold, Per Trinderup var på, bestod kun af omkring seks kolleger. Det gjorde rammerne trygge. Både fordi de ikke var så mange på holdet, og fordi man vidste, at man ikke var alene om at have det svært.

Vigtigt med tryghed

Per Trinderup lægger ikke skjul på, at der i starten var en del usikkerhed hos både ham og kollegerne, da de fik at vide, at alle skulle screenes for ordblindhed. Ordet screening blev forbundet med sygdom og gjorde dem utrygge. Den rigtige præsentation er derfor vigtig.

”Det der virkelig skabte tryghed var, da en af mine tidligere kolleger, som selv er ordblind kom og fortalte om, hvad kurset havde betydet for ham. Det skabte ro og betød, at de første hold kunne laves.”

Per Trinderup

Efter at have deltaget i ordblindeundervisning har Per Trinderup fået mod på mere og deltager i andre kurser. Han ved, han godt kan. Og skulle der være ord, som er svære, ved han også, at der er redskaber, der kan hjælpe.

Viden og baggrund

Opkvalificering

I de kommende år vil mange arbejdspladser blive forandret af robotter, automatisering og kunstig intelligens. Det stiller nye krav til medarbejderne – en udfordring, som ikke mindst ufaglærte og kortuddannede medarbejdere og dem, der lige nu er på kanten af arbejdsmarkedet, kommer til at mærke.

Læs mere

Vil du vide mere om, hvordan man kommer i gang med virksomhedsforlagt undervisning? 

Kontakt Anette eller Trine