ESG-guide

Der er mange forkortelser og svære begreber, når det handler om virksomheders samfundsansvar og dokumentation af sociale indsats. Man kan hurtig blive væk i bogstaver, engelske udtryk, og hvad man egentlig skal bruge det til. Cabi hjælper dig her med en guide til, hvad ESG betyder, hvad du kan bruge det til i din virksomhed, og hvordan Cabi kan hjælpe dig med at lave bæredygtige sociale investeringer.

Din guide til at forstå S'et i ESG

Hvad er ESG, og hvordan kan jeg bruge det i fortællingen om min virksomheds sociale ansvar?

ESG er et godt redskab til ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift. ESG gør bæredygtigheden målbar, og det kan være et rigtig smart værktøj for din virksomhed - hvad enten du er forpligtet til at indrapportere dine ESG-nøgletal, eller du ønsker at bruge ESG-data mere strategisk til at vise kunder, samarbejdspartnere og investorer, at du tænker social bæredygtighed ind i din måde at drive virksomhed på.

Explainer: Lynhurtig viden om ESG

 • Hvad betyder ESG? 
 • Hvorfor er ESG vigtigt for min virksomhed?
 • Hvilke indsatser kan tælle med i dine ESG-nøgletal?
 • Som SMV'er finder du inspiration til at styrke jeres ESG-profil.
""

Hvad er ESG, og hvorfor er det vigtigt?

ESG står for Environmental, Social and Governance. Altså forhold i en virksomhed, der vedrører miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter.

Jo bedre en virksomhed klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarlig vurderer man, at virksomheden er. 

Flere og flere investorer lægger vægt på ESG og bruger det som målestok for bæredygtige investeringer. For en lille virksomhed kan deres ESG-vurdering være afgørende for, om de fx kan få lån i banken.

S'et i ESG

S'et i ESG handler om de sociale forhold, der gør sig gældende i en virksomhed.

Det kan fx handle om, i hvor høj grad virksomheden rekrutterer mangfoldigt og styrker lighed og inklusion. 

S'et kan også dække over, hvor god virksomheden er til at fastholde medarbejdere og skabe et godt arbejdsmiljø med fokus på at sænke sygefravær og højne trivslen.  

I hvilket omfang virksomhedens samarbejdspartnere (fx underleverandører) lever op til de samme værdier er også en faktor, der gør sig gældende, når man vurderer S'et i ESG. 

""
""

Hvordan kan du arbejde med S'et i ESG? 

De største danske virksomheder vil fra regnskabsåret 2024 være omfattet af krav om at gøre rede for deres samfundsansvar ved hjælp af ESG-nøgletal.

Men som lille eller mellemstor virksomhed kan I høste store fordele ved at arbejde strategisk med S'et i ESG.

I kan fx komme et skridt foran ved udbud og tilbudsgivning ved at profilere jeres sociale indsatser. Eller I kan styrke jeres synlighed og troværdighed på området ved at kunne fremlægge data på jeres sociale ansvar med. Læs mere om ESG og dokumentation.

Ordbog – Find vej i begreber og forkortelser

Hvad er forskellen mellem ESG og CSR

Både ESG og CSR fokuserer på det målbare og gennemsigtighed i virksomhedernes tiltag på samfundsmæssige områder.

Den primære forskel er målgruppen. For mens man med CSR primært ønsker at vise overfor de nære relationer internt og eksternt, at man tager ansvar, handler ESG om at vise fx investorer og kunder, at virksomheden har styr på den bæredygtige strategi på langt sigt.

Hvad betyder CSRD

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive - altså et direktiv for virksomheders bæredygtighedsrapportering.

CSRD erstatter det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering, NFRD.

Direktivet skal sikre en pålidelig og ensartet rapportering i EU. Det skal gøre det lettere for samarbejdspartnere, leverandører og kunder at afkode, hvor bæredygtigt en virksomhed agerer.

Målet er, at investeringer i højere grad går til de mest bæredygtige virksomheder.

CSRD for SMV'er

CSRD vil fra 2024 omfatte store og børsnoterede virksomheder.

I første omgang er SMV'er ikke direkte omfattet. Indirekte vil de kunne opleve at skulle levere bæredygtighedsdata, hvis de indgår i en værdikæde som samarbejdspartner og leverandør til større kunder.

Vigtige datoer

De nye regler fra direktivet bliver løbende indfaset for regnskabsår, der begynder:

 • 1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte
 • 1. januar 2025 for børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med mere end 250 ansatte
 • 1. januar 2026 for små børsnoterede virksomheder.

Læs mere om CSRD på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

 

Hvad betyder ESRS

ESRS står for European Sustainability Reporting Standards – altså standarder for virksomheders bæredygtighedsrapportering.

ESRS fastlægger, hvilke oplysninger virksomheden skal have med i sin rapport.

Standarder for sociale forhold

Standarderne dækker alle områder inden for ESG. For S'et deles standarderne op i:

 • S1 Egen Arbejdsstyrke
 • S2 Arbejdstagere i værdikæden
 • S3 Berørte samfund
 • S4 Forbrugere og slutbrugere

Læs mere om CSRD og ESRS på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

 

Hvad er taksonomiforordningen?

Taksonomiforordningen er et taksonomisystem, der definerer, hvornår en given økonomisk aktivitet kan karakteriseres som bæredygtig. Formålet med taksonomien er, at sikre vi i EU taler samme sprog, når det handler om bæredygtighed. 

Seks klima- og miljømål

For at din virksomhed bliver klassificeret som klima- og miljømæssig bæredygtig, skal I have fokus på seks klima- og miljømål:

 • Modvirkning af klimaændringer
 • Tilpasning af klimaændringer
 • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 • Omstilling til en cirkulær økonomi
 • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 • Beskyttelse og genopretning af økosystemer.

Taksonomien kan således bruges som et værktøj, der hjælper virksomheder til at vurdere, hvorvidt fx en investering kan efterleve bæredygtige krav ift. klima og miljø.

Læs mere om taksonomiforordningen hos Finanstilsynet

Hvad er disclosureforordningen

Disclosureforordningen (eller Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) er et værktøj til at forbedre gennemsigtigheden inden for bæredygtighed i den finansielle sektor. 

Er investeringen bæredygtig? 

Disclosureforordningen kræver, at et givent investeringsprodukt skal mærkes med, hvor stor en andel af investeringen der overholder EU's kriterier for bæredygtighed. Omvendt skal det også angives, hvis investeringen ikke har et bæredygtigt fokus. 

Undgå greenwashing

Værktøjet skal gøre det lettere for såvel professionelle som private investorer at investere i en bæredygtig omstilling af samfundet, og samtidig undgå fælder som fx greenwashing.

Læs mere om Disclosureforordningen på Finanstilsynets hjemmeside


Find vej i flere begreber om bæredygtighed

På Virksomhedsguiden kan du få et godt overblik over de vigtigste begreber, når du arbejder med virksomhedens bæredygtighed.

Få hurtig viden om fx:

 • CSRD - Direktiv om Virksomheders bæredygtighedsrapportering
 • Due diligence for bæredygtighed
 • Ansvarlig virksomhedsadfærd

Find ordbogen på virksomhedsguiden.dk


Sådan kan Cabi hjælpe din virksomhed med at synliggøre jeres sociale ansvar:

Tilbud

Dokumentér din virksomheds sociale ansvar

Få overblik over jeres sociale ansvar - og data til at vise det. Cabi hjælper virksomheder med at rapportere og formidle om socialt ansvar. Få et tilbud.

Læs mere og få et tilbud
Tilbud

Fortæl om jeres sociale ansvar

Er din virksomhed klar, når dine kunder stiller krav til dokumentation? Kan man fx læse om det, I gør, på jeres hjemmeside? Få hjælp fra Cabi og vores konsulenter til opgaven. Så står I bedre.

Læs mere og book forløb
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen
Tilbud

Screening af socialt ansvar

Med Cabis screeningsværktøj "360 grader om socialt ansvar" giver vi jer en temperaturmåling på jeres virksomheds sociale ansvar. Book en screening og få en handleplan skræddersyet til din virksomhed.

Læs mere og book en screening
""

Webinarer: Socialt ansvar, CSR og ESG

Se vores webinarer med temaet sygefravær og trivsel, og hent konkret inspiration, råd og viden til dit daglige arbejde i din virksomhed.

Gå til webinaroversigten

Vil du vide mere...

... og høre, hvordan Cabi kan hjælpe dig med at dokumentere din virksomheds sociale ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne.