ESG-guide

Har du styr på, hvad ESG er? Cabi hjælper dig her med en guide til, hvad ESG betyder, hvad du kan bruge det til i din virksomhed, og hvordan Cabi kan hjælpe dig med at lave bæredygtige sociale investeringer.

Din guide til at forstå S'et i ESG

Hvad er ESG, og hvordan kan jeg bruge det i fortællingen om min virksomheds sociale ansvar?

ESG er et godt redskab til ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift. ESG gør bæredygtigheden målbar, og det kan være et rigtig smart værktøj for din virksomhed - hvad enten du er forpligtet til at indrapportere dine ESG-nøgletal, eller du ønsker at bruge ESG-data mere strategisk til at vise kunder, samarbejdspartnere og investorer, at du tænker social bæredygtighed ind i din måde at drive virksomhed på.

Explainer: Lynhurtig viden om ESG

  • Hvad betyder ESG? 
  • Hvorfor er ESG vigtigt for min virksomhed?
  • Hvilke indsatser kan tælle med i dine ESG-nøgletal?
  • Som SMV'er finder du inspiration til at styrke jeres ESG-profil.
""

Hvad er ESG, og hvorfor er det vigtigt?

ESG står for Environmental, Social and Governance. Altså forhold i en virksomhed, der vedrører miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter.

Jo bedre en virksomhed klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarlig vurderer man, at virksomheden er. 

Flere og flere investorer lægger vægt på ESG og bruger det som målestok for bæredygtige investeringer. For en lille virksomhed kan deres ESG-vurdering være afgørende for, om de fx kan få lån i banken.

S'et i ESG

S'et i ESG handler om de sociale forhold, der gør sig gældende i en virksomhed.

Det kan fx handle om, i hvor høj grad virksomheden rekrutterer mangfoldigt og styrker lighed og inklusion. 

S'et kan også dække over, hvor god virksomheden er til at fastholde medarbejdere og skabe et godt arbejdsmiljø med fokus på at sænke sygefravær og højne trivslen.  

I hvilket omfang virksomhedens samarbejdspartnere (fx underleverandører) lever op til de samme værdier er også en faktor, der gør sig gældende, når man vurderer S'et i ESG. 

""
""

Hvordan kan du arbejde med S'et i ESG? 

De største danske virksomheder vil fra regnskabsåret 2024 være omfattet af krav om at gøre rede for deres samfundsansvar ved hjælp af ESG-nøgletal. Men som lille eller mellemstor virksomhed kan I høste store fordele ved at arbejde strategisk med S'et i ESG.

I kan fx komme et skridt foran ved udbud og tilbudsgivning ved at profilere jeres sociale indsatser. Eller I kan styrke jeres synlighed og troværdighed på området ved at kunne fremlægge data på jeres sociale ansvar med.
Læs mere om ESG og dokumentation.

ESG-tidslinje

  • 1. januar 2024: Store børsnoterede virksomheder, banker og forsikringsselskaber (+500 ansatte) blev omfattet af reglerne. Virksomhederne har rapporteringspligt fra 2025, hvor de skal offentliggøre data om ESG-forhold for det forgangne år.
  • 1. januar 2025: Store selskaber i regnskabsklasse C bliver omfattet af ESG-reglerne med rapporteringspligt fra 2026. 
  • 1. januar 2026: Små og mellemstore børsnoterede virksomheder bliver omfattet af kravene med rapporteringspligt fra 2027.
""

ESG-ordbog – Find vej i junglen af ESG-forkortelser

Der findes et væld at forkortelser og svære begreber inden for ESG. Brug ordbogen og få defineret de mest gængse ord inden for ESG.

Gå til ordbogen

Sådan styrker du dit S via E'et

Du kan koble social ansvarlighed og miljømæssige indsatser ved fx at rekruttere udsatte ledige fra kanten af arbejdsmarkedet til at løse grønne opgaver såsom affaldssortering, genanvendelse af materialer eller transport.

Læs mere i temaet om Grøn omstilling og socialt ansvar

Sådan styrker du dit S via G'et

Du kan koble social ansvarlighed og ledelsesforhold ved at synliggøre de styringsmæssige faktorer, der ligger bag virksomhedens sociale indsatser. Det kan være politikker, målsætninger eller interne kontroller, der fx sikrer gennemførelse af APV, bekæmpelse af korruption eller beskyttelse af whistleblowere.

Læs mere i guiden "Hvad tager I ansvar for"


Sådan kan Cabi hjælpe din virksomhed med at synliggøre jeres sociale ansvar:

Tilbud

Vejledning i dokumentation af S'et i ESG

Cabi tilbyder vejledning i, hvordan små og mellemstore virksomheder finder og styrker data på S'et i ESG.

Læs mere om tilbuddet
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen
Tilbud

Dokumentér din virksomheds sociale ansvar

Få overblik over jeres sociale ansvar - og data til at vise det. Cabi hjælper virksomheder med at rapportere og formidle om socialt ansvar. Få et tilbud.

Læs mere og få et tilbud
Tilbud

Fortæl om jeres sociale ansvar

Er din virksomhed klar, når dine kunder stiller krav til dokumentation? Kan man fx læse om det, I gør, på jeres hjemmeside? Få hjælp fra Cabi og vores konsulenter til opgaven. Så står I bedre.

Læs mere og book forløb
""

Webinarer: Socialt ansvar, CSR og ESG

Se vores webinarer med temaerne socialt ansvar, CSR og ESG, og hent konkret inspiration, råd og viden til dit daglige arbejde i din virksomhed.

Gå til webinaroversigten

Vil du vide mere...

... og høre, hvordan Cabi kan hjælpe dig med at dokumentere din virksomheds sociale ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne.