Mentor – et vigtigt redskab i beskæftigelsesindsatsen

Mentor jf. LAB-loven kan være den effektfulde støtte på vejen, når en borger skal hjælpes på vej til eller fastholdes i aktiviteter, uddannelse eller job. 

Jobcentret kan bevilge mentor i de tilfælde, hvor der foreligger en faglig vurdering af, at mentorstøtten er afgørende for fastholdelse eller integration for alle typer beskæftigelse både i forhold til

 • Aktiviteter og tilbud
 • Virksomhedspraktik
 • Ordinær uddannelse
 • Ordinær ansættelse (dvs. også udover LAB-lovens målgrupper jf. §6)
 • Ansættelse i fleksjob

Læs mere om lovgivningen på mentorområdet i lovstoffet

Mentor kan anvendes, når målet er beskæftigelse eller uddannelse

Mentor er en personlig støtte ifm. borgerens inklusion eller fastholdelse.  I særlige tilfælde kan det være en selvstændig understøttende indsats frem mod en beskæftigelsesrettet aktivitet.

Mentoren kan være en medarbejder eller leder i virksomheden, der frikøbes i et tidsrum. Det kan være en ekstern professionel konsulent eller én, der er ansat i kommunen eller jobcentret alt efter, hvad opgaven er.

Der skal formuleres mål og indsatsområder for mentorens opgaver, så der løbende kan følges op på progressionen. Dette indgår i mentees ’Min plan’.

Mentors funktion 

En mentors funktioner kan være meget forskelligartede. Det kan dreje sig om fx:

 • udvidet og intens introduktion til arbejdsopgaver på virksomheden (typisk en kollega)
 • specialiseret sprogundervisning på virksomheden
 • særlig støtte til morgenvækning, struktur på fritid eller hvad det nu præcis er, den enkelte ledige har særligt brug for støtte til.
-

Mentor er således et fleksibelt og individuelt redskab, som kan anvendes i mange forskellige situationer, hvor det fremmer den enkeltes beskæftigelsesmuligheder. Det kan fx være:

 • Det faglige i forhold til det konkrete arbejde
 • Det personlige i forhold til at mestre psykiske og sociale problemer, som er barrierer for beskæftigelsesmålet
 • Det praktiske i forhold til fx at få struktur på hverdagen, stå op om morgenen, passe behandling etc.
 • Det afklarende i forhold til fx job- og uddannelsesmuligheder og skånehensyn.

Når mentee er psykisk sårbar – klæd din virksomhedsmentor på

En del borgere, som skal i gang med virksomhedspraktik eller job, lider af en eller anden form for psykisk sårbarhed. Her kan det være ekstra vigtigt at klæde borgerens mentor på til opgaven.

Vi har udviklet fem små film, som du kan bruge, når mentor skal klædes på. Se dem her

Der kan opstå svære situationer i forløbet med mentee. Vi har identificeret forskellige situationer, som mentor kan have brug for særlige redskaber til. Se scenarierne Sådan gør du hvis...

Find viden og inspiration i Cabis materialesamling om mentor

Vi samler og præsentere løbende viden, inspiration og materiale om mentorområdet. Følg det og find det her

Dyk ned i lovstoffet

Få et overblik over lovstoffet på mentorområdet. Her er det brudt ned i vendinger, som borgere og virksomheder kan forstå.

Læs mere om mentorstøtte

Læs mere om mentorstøtte - snitflader

HORESTA går foran med Projekt Mentor

Mentorer skal guide flygtninge på rette vej i det danske sprog, arbejdsmarked og den danske kultur.

Målet er, gennem uddannelse, at klæde flygtninge på til et job i hotel- og restaurationsbranchen.

Se videoen til inspiration.

Har du spørgsmål?

Så tag fat i Anette, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål om arbejdet med mentor.

Viden og baggrund

Artikel: Mentorer får folk i job

Læs artiklen, hvor Cabi sætter spot på det gode ved mentorer, som hjælper udsatte ledige i job.

Læs mere