Fasthold dine medarbejdere med sporskifteordningen

Som leder får du mange fordele ud af at bruge sporskifteordningen i din virksomhed. Brug ordningen til at forebygge mistrivsel og sygefravær, der kan koste din virksomhed dyrt.

Nedslidning rammer flere brancher, og det kan gøre det svært at fastholde medarbejdere i et helt arbejdsliv. Med sporskifteordningen kan din virksomhed få økonomisk støtte til at fastholde medarbejdere, som allerede er eller risikerer at blive slidt ned.

Brug ordningen forebyggende

Sporskifte er en ordning, hvor virksomheder kan få op til 120.000 kr. i støtte pr. medarbejder, som bliver omskolet til en ny jobfunktion. Med ordningen kan du fastholde værdifulde og dygtige medarbejdere, uden at de bliver slidt ned. Det er en fordel for alle.

Som leder kan du se sporskifteordningen som forebyggende og bruge den til at skabe et godt arbejdsmiljø. Tag en snak med din ansatte om, hvad han eller hun har af drømme og ønsker fremadrettet. Måske kan du imødekomme dem ved at omskole din medarbejder til en anden jobfunktion eller hjælpe din ansatte videre til en anden branche.

Tænk i omskoling og rotation

Du kan også tænke et rotationssystem ind i din strategi for din virksomhed. Det kan give variation i arbejdsstillinger, som kan forebygge nedslidning. Mangler dine ansatte kompetencer til et rotationssystem? Gennem sporskifteordningen kan de få de påkrævede kompetencer gennem erhvervsrettet efteruddannelse.

Når du ansætter nye medarbejdere, kan du gøre det til en fast procedure, at du fra starten tager snakken om fremtidige muligheder for at lave et internt sporskifte i virksomheden. Du gør din virksomhed attraktiv for nye medarbejdere ved at signalere, at I er opmærksomme på, at jeres branche er nedslidningstruet og ved at komme med alternative løsningsforslag.

Sådan fungerer sporskifteordningen

Du har mulighed for at hjælpe 30 medarbejdere årligt med et sporskifte. Går din ansatte i gang med et sporskifteforløb, kan forløbet vare op til et halvt år. Der kan derfor være perioder, hvor du må undvære din ansatte, som fx skal på kursus.

Du kan være med til at tilrettelægge processen, så den passer ind i de mere stille perioder i din virksomheds produktion eller eventuelt i et rotationssystem.

Din virksomhed har et ansvar

Som virksomhed har I et ansvar for de medarbejdere, som bliver slidte af at arbejde. Har du medarbejdere, der allerede er nedslidte, har du som leder medansvar for at handle.

Tag hul på snakken med dem, der har været trofaste over for din virksomhed. Hvad vil de, når de ikke længere kan arbejde med det, der slider dem ned? Gør dem opmærksom på mulighederne ved sporskifteordningen. Også for et skifte til en anden branche. Ordningen stiller hverken krav til jobfunktion, uddannelse eller alder.

Mange virksomheder har fået øjnene op for CSR og social ansvarlighed. Når du forebygger nedslidning og handler på nedslidningsproblematikken, løfter du som leder et stort ansvar. Det sender et signal både til dine ansatte og til omverdenen.

Forebyg dyre langtidssygemeldinger

Hvis du hjælper dine ansatte videre gennem et sporskifteforløb, kan du samtidig undgå dyre langtidssygemeldinger, som ofte skyldes nedslidning. Og med det kan I undgå en ustabil produktion.

Både menneskelige og økonomiske omkostninger ved at slide en medarbejder ned er alt for store. Brug derfor ordningen - den er til for det samme.

Projekt

Sporskifteordningen

Sporskiftordningen giver medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Læs mere om ordningen