Fleksjob ansat før 2013– opsigelse, fratrædelse og lønrefusion

Spørgsmål: 

  1. Hvordan er refusionsreglerne i forbindelse med fleksjob under en opsigelsesperiode og i den periode, hvor den fleksjobansatte er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse i op til 3 måneder? Det skal nævnes, at der her er tale om en person, der er ansat efter de gamle fleksjobregler.
  2. Kan en fleksjobansat sagligt afskediges med henvisning til ”Nedskæring af bevillingerne og opgaveomlægninger”?

Svar (revideret 21.12.2017):

  1. Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren fortsat har ret til refusion, så længe der udbetales løn, også i en opsigelsesperiode, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 71. Det kan være en god idé at lade det fremgå direkte af fleksjobbevillingen.

Læs mere om fleksjob med ansættelse før 2013 i lovstoffet under Fleksjob ansat før 2013.

  1. En ansat i fleksjob er ansat som en almindelig lønmodtager og kan således afskediges på sagligt grundlag på samme måde. Det kan dog anbefales, at man er særligt opmærksom på at beskrive de saglige og forretningsmæssige årsager til afskedigelsen, så det klart fremgår, at de aftalte skånehensyn ikke har noget med afskedigelsen at gøre.

Mange fleksjobbere er omfattet af reglerne for personer med handicap, herunder forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. I disse tilfælde skal arbejdsgiveren kunne godtgøre, at afskedigelsen ikke har noget med personens handicap at gøre, og at det i øvrigt ikke har været muligt at tilpasse forholdene på arbejdspladsen således, at personen kunne fastholdes i jobbet.

Læs mere om reglerne for den gamle fleksjobordning i Cabis lovstof under Fleksjob ansat før 2013.

Læs mere om forbud mod forskelsbehandling i Handicappedes rettigheder.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere