Der findes mange veje til job – også for veteraner

Herunder finder du en oversigt over relevante ordninger, indsatser og redskaber, der kan bidrage positivt på ledige veteraners vej imod et civilt arbejde.

Hjælp og vejledning til veteraner

Der er flere steder, veteraner kan henvende sig for at få hjælp og vejledning til at komme i job.

Veterankoordinatorer

Flere kommuner har ansat en veterankoordinator som bindeled mellem veteraner og kommunen, herunder jobcentret. 

Kommunens jobcenter

Jobcentret kan hjælpe ledige veteraner med:

  • at optimere ansøgninger og gøre kompetencer tydelige
  • at finde relevante stillinger
  • at komme i beskæftigelsesrettede tilbud - fx praktik eller løntilskud.

Veterancentret - en del af Forsvaret

Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere har et omfattende kendskab til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 

Veterancentret tilbyder information og vejledning om valg af uddannelse på alle niveauer og kan hjælpe dig med at træffe et kvalificeret valg omkring uddannelse og erhverv.

Kontakt rådgivere i dit lokalområde

Vi har samlet kontaktoplysninger på veterankoordinatorer, jobcentre, Veterancentret og mange andre ét sted. Klik på linket for din region og find rådgivere i dit lokalområde:

Få råd til at rekruttere tidligere udsendte

Alle veteraner kommer retur fra deres udsendelse med helt særlige oplevelser. Størstedelen af dem føler sig styrket efterfølgende. En mindre del af veteranerne vender hjem med skader på krop og sjæl, hvilket kan betyde, at de har behov for enkelte særlige hensyn.

Vi samlet en række tips til virksomheder om rekruttering og onboarding af skadede veteraner i folderen her

Folderen kan frit printes og deles ud.  

Indholdet på siden er en del af projektet ”Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse”, som udføres af Cabi i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering www.star.dk

CV-skabelon og værktøjer til veteraner

Cabi har udviklet en CV-skabelon, som veteraner kan bruge, når de søger en civil stilling. Find den her:

Metode og værktøj

CV-værktøj for veteraner

Cabi har udviklet en CV-guide, der består af værktøjer, en skabelon og gode råd til, hvordan du på en nem og overskuelig måde får udfyldt dit CV.

Dyk ned i værktøjet

Særlig jobordning for veteraner

Som et led i den danske veteranindsats har Folketinget vedtaget "Lov om jobordning for veteraner". Loven trådte i kraft den 1. januar 2017 og skal give de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv.

Loven giver offentlige arbejdsgivere mulighed for at give kvalificerede veteraner fortrinsret til ledige stillinger og giver samtidig arbejdsgivere, som ansætter veteraner, mulighed for at søge en jobpræmie på 50.000 kr. Læs mere på Veterancentrets hjemmeside om jobordning for veteraner

Muligheder for støtte i ansættelsen

Kommuner og jobcentre kan hjælpe virksomheder med at ansætte veteraner, herunder med at gøre brug af generelle muligheder og ordninger, som du kan læse mere om her:

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet. 

Metode og værktøj

Værktøjer til beskæftigelse

De fire koncepter er udarbejdet og afprøvet af Cabi gennem indsatsen ”Fra brændpunkt til beskæftigelse – veteraner i job” 2017-2020.

Læs mere om koncepterne her

Andre veje til job for veteraner

En række projekter og aktører kan også være en vej til civilt job for veteraner:

Velkommen Hjem

Velkommen Hjem er en forening drevet af virksomheder, der ønsker at give flere veteraner en god og realistisk overgang fra det militære til det civile arbejdsmarked. Vil du gerne have et civilt arbejde, kan du gennem Velkommen Hjem ansøge om at komme i et seks måneders forløb med henblik på at komme i job eller uddannelse og opnå et solidt civilt netværk.

Læs mere om Velkommen Hjem og ansøg om at komme i et forløb her

KLAPjob: For dem, der har fået tilkendt førtidspension

KLAP (Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning) er et projekt under Landsforeningen LEV, der har til formål at skaffe førtidspensionister ind på det ordinære arbejdsmarked i skånejobs. Veteraner, der er tilkendt førtidspension, eksempelvis som følge af psykiske kampskader og PTSD, har mulighed for at komme i skånejob gennem KLAP.

Læs mere om KLAPjob og ansøg her

Virksomheder og veteraner mødes på Facebook 

Der er oprettet en offentlig gruppe på Facebook, hvor veteraner og virksomheder kan finde hinanden.

I gruppen kan virksomheder lave jobopslag, og veteraner kan præsentere en uopfordret ansøgning.

Vi håber, at alle vil tage godt imod gruppen og bidrage til, at den bliver en succes.

Bliv medlem af gruppen her

Vil du vide mere om veteraner, psykiske skader og PTSD?

Læs mere her:

Viden og baggrund

Veteraner - psykiske skader og PTSD

Det er vigtigt at have forståelse for, at psykiske skader og PTSD kan ramme veteraner efter udsendelse.

Få råd og vejledning her

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere her:

Projekt

Om projektet

Her kan du læse om baggrunden for projektet 'Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse'.

Læs om projektet her