Der findes mange veje til job – også for veteraner

Vil du hjælpe en ledig veteran tættere på et civilt job, så har vi samlet en oversigt over relevante ordninger, indsatser og redskaber, der kan bidrage positivt på vejen til et civilt arbejde.

CV-skabelon og karriereafklaringsværktøj

Vi har udviklet en CV-skabelon og et karriereværktøj, som veteraner kan bruge, når de søger en civil stilling. 

Læs mere

-
-

Kend til Makkerordningen

Makkerordningen er et initiativ mellem veteraner i job og ledige, jobsøgende veteraner.

Ordningen gør det muligt for jobsøgende veteraner at få en makker, der kan vejlede i jobsøgningsprocessen og støtte, indtil vedkommende er på plads i det nye job. 

Læs mere

Kom med i Facebook gruppen  

Vær med i gruppen og hold dig orienteret når virksomheder og veteraner finder hinanden gennem opslag. Anbefal den også til virksomheder og veteraner i dit netværk.

Bliv medlem

Særlig jobordning for veteraner

Som et led i den danske veteranindsats har Folketinget vedtaget "Lov om jobordning for veteraner". Loven trådte i kraft den 1. januar 2017 og skal give de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv.

Loven giver offentlige arbejdsgivere mulighed for at give kvalificerede veteraner fortrinsret til ledige stillinger og giver samtidig arbejdsgivere, som ansætter veteraner, mulighed for at søge en jobpræmie på 50.000 kr. Læs mere om jobordningen

Virksomhedslisten

Virksomhedslisten er en liste over virksomheder fra hele Danmark, der gerne vil ansætte tidligere udsendte fra Forsvaret eller Politiet. Listen er en hjælp til jobsøgende veteraner samt til jobcentre, veterankoordinatorer, Veterancentret og dig, der gør en indsats for at hjælpe veteraner i job på det civile arbejdsmarked.

Se Virksomhedslisten

Muligheder for støtte i ansættelsen

Kommuner og jobcentre kan hjælpe virksomheder med at ansætte veteraner, herunder med at gøre brug af generelle muligheder og ordninger, som du kan læse mere om her:

 

Viden og baggrund

Veteraner - psykiske skader og PTSD

Det er vigtigt at have forståelse for, at psykiske skader og PTSD kan ramme veteraner efter udsendelse.

Få råd og vejledning her

Virksomhedsfolder - Gode råd til rekruttering og onboarding af skadede veteraner

Alle veteraner kommer retur fra deres udsendelse med helt særlige oplevelser. Størstedelen af dem føler sig styrket efterfølgende. En mindre del af veteranerne vender hjem med skader på krop og sjæl, hvilket kan betyde, at de har behov for enkelte særlige hensyn.

I denne folder giver vi fem tips til rekrutteringsprocessen. Folderen kan frit printes og deles ud.

Hent folder

Andre veje til job for veteraner

En række projekter og aktører kan også være en vej til civilt job for veteraner:

Velkommen Hjem

Velkommen Hjem er en forening drevet af virksomheder, der ønsker at give flere veteraner en god og realistisk overgang fra det militære til det civile arbejdsmarked.

Vil du gerne have et civilt arbejde, kan du gennem Velkommen Hjem ansøge om at komme i et seks måneders forløb med henblik på at komme i job eller uddannelse og opnå et solidt civilt netværk.

Læs mere om Velkommen Hjem og ansøg om at komme i et forløb her

KLAPjob: For dem, der har fået tilkendt førtidspension

KLAP (Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning) er et projekt under Landsforeningen LEV, der har til formål at skaffe førtidspensionister ind på det ordinære arbejdsmarked i skånejobs.

Veteraner, der er tilkendt førtidspension, eksempelvis som følge af psykiske kampskader og PTSD, har mulighed for at komme i skånejob gennem KLAP.

Læs mere om KLAPjob og ansøg her

Metode og værktøj

Værktøjer til beskæftigelse

De fire koncepter er udarbejdet og afprøvet af Cabi gennem indsatsen ”Fra brændpunkt til beskæftigelse – veteraner i job” 2017-2020.

Læs mere om koncepterne her

Har du spørgsmål til dit arbejde med at hjælpe veteraner i civilt job?

Så ring eller skriv til Bente Nissen. Gratis service for virksomheder og dig, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen på veteranområdet. 

Alle billeder på siderne, der​ afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.