Gode råd i samarbejdet

Skab et godt udgangspunkt for et frugtbart samarbejde mellem jobcenter og virksomhed med en forventningsafstemning om samarbejdet.

Bliv enig med jobcentret om formålet

Det er vigtigt, at I sammen afstemmer jeres forventninger til samarbejdet. I skal bl.a. finde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er formålet med samarbejdet?
  • Er formålet at opnå ansættelse eller blot en arbejdsprøvning? Hvis der er tale om en arbejdsprøvning, så aftal klare mål og delmål.
  • Hvad er det helt præcist, der skal afprøves eller optrænes? Er det fx mødestablitet, fysisk arbejdsevne eller sprogkundskaber?
  • Hvem gør hvad undervejs - både i forhold til den faste opfølgning, og også hvis tingene begynder at gå skævt?

Kræv klar besked om den ledige

Forlang, at både den ledige og jobcentret spiller med åbne kort om evt. problemer, der kan få betydning for udførelsen af arbejdet. Det kan fx være helbredsproblemer, psykiske problemer eller misbrugsproblemer. 

Selvom det kan være ømtåleligt, bør du kende til sådanne forhold fra starten, så du kan vælge opgaver, udpege støttepersoner og tage evt. skånehensyn på et oplyst grundlag. 

Tag gerne en dialog med den ledige for at aftale, hvad der kommunikeres til medarbejderne/kollegerne om mål og udfordringer.

Vil du have flere gode råd til samarbejdet?

Læs mere her

Få hjælp til borgerens udfordringer af en sundhedsfaglig medarbejder – ude i virksomheden

Mange ledige fra kanten har psykiske og fysiske udfordringer, der spænder ben for dem, når de skal i gang i en virksomhed. Få en sundhedsfaglig medarbejder med ud i virksomheden, og modtag konkret hjælp til borgerens udfordringer. Det giver et bedre forløb på flere punkter.

Læs mere

Italesæt lønnede timer, og genskab borgerens selvtillid

En tidlig jobindsats og øget fokus på lønnede timer giver borgeren erfaring og selvtillid i bagagen. Og erfaringer fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) taler sit tydelige sprog. Tror sagsbehandleren på, at en udsat kontanthjælpsmodtager kan få job, ja, så øges chancen for, at det lykkes, med 32 procent.

Læs mere
Metode og værktøj

Guide til samarbejde med jobcentret

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning, uanset om der er fokus på fastholdelse eller udvikling og rekruttering af medarbejdere. Brug guiden og se, hvilke muligheder du har for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde skaber resultater

Et tæt samarbejde mellem jobcenter, konsulenter og virksomheden gør en stor forskel. Dyk ned i Cabis anbefalinger til det gode samarbejde

Læs mere
Metode og værktøj

Fælles forventningsafstemning

I virksomheders samarbejde med jobcentre er det afgørende at den person/borger som skal ansættes eller er i praktik er involveret i en fælles forventningsafstemning om formål, delmål og anden praktik omkring opstart.

Læs mere