S i ESG FOR JOBCENTRE

Sådan guider I virksomheder i S'et i ESG

ESG er et begreb, der fylder mere og mere hos virksomhederne. Som jobcenter er I omdrejningspunktet for det sociale område. Men hvordan kan I sikre, at både borgere og virksomheder kan drage mest mulig nytte af ESG-dagsordenen? Cabi hjælper jer på vej.

Hvad er ESG?

ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på. ESG står for:

  • Environment (Miljø- og klimamæssige forhold, fx CO2-udledninger.)
  • Social (Sociale forhold, fx arbejdsforhold, sygefravær, arbejdsulykker, diversitet eller ligestilling.)
  • Governance.

Læs mere i vores ESG-guide

Explainer

Forstå ESG på 2,5 minutter.


Styrk virksomhedernes S i ESG

Jobcentret er en attraktiv samarbejdspartner for de fleste virksomheder. Dialog og hjælp til data på S'et i ESG kan styrke det gode samarbejde yderligere.

Som jobcenter hjælper I allerede virksomhederne med at styrke deres data på S'et i ESG. Det gør I, når I fx bidrager til fleksjobansættelser, bringer mennesker med handicap i beskæftigelse med kompenserende ordninger eller viser virksomheder, hvordan de kan komme manglende arbejdskraft til livs ved at rekruttere alternativt.

Stigende krav til virksomheders dokumentation

Flere og flere virksomheder mærker i dag øgede krav og får spørgsmål om socialt ansvar fra fx kunder og bank. ESG-rapporteringskravene omfatter i første omgang blot de største virksomheder. Ikke desto mindre har kravene også indflydelse på SMV'er, fordi de som leverandør, indkøber og arbejdsgiver indgår i den værdikæde, de større virksomheder rapporterer ud fra. 

Virksomhedens gevinst

ESG-dagsordenen for S'et bidrager positivt til beskæftigelsesindsatsen, fordi den sætter fokus på den gevinst, virksomheden kan opnå ved at styrke deres sociale bæredygtighed. Og det sker ofte gennem jobcentret, når virksomheden fx rekrutterer alternativt, opkvalificerer sine medarbejdere og styrker arbejdsmiljøet. 

VÆRKTØJ

Skema til data om S'et i ESG

Hent skema til ESG-data, som jobcentret kan levere og validere.

Med skemaet ved hånden er det let at finde og udfylde data om S'et i ESG. 

Skemaet giver et godt overblik over, hvad virksomheden allerede gør, og hvor der er nye muligheder for at bidrage til et socialt ansvarligt arbejdsmarked. 

Gå til skemaetSkema til data om S'et i ESG

TIP

Start dialogen om ESG - spørg fx til:

Uløste opgaver

Ved at virksomheden ser på, hvilke opgaver der mangler at blive løst, fremfor at tænke i fuldtidsstillinger, kan de lave en rekruttering, der matcher behov og samtidig give en ledig udsat en chance på arbejdsmarkedet.

Se opgaveværktøjet

Opkvalificering

Kan opkvalificering af medarbejdere styrke produktionen? Og kan uddannelse styrke medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen? Manglende tid til kurser kan måske løses ved jobrotation og nogle ekstra folk i en periode.

Læs om mulighederne

Job og handicap

Fastholder/rekrutterer virksomheden medarbejdere med funktionsnedsættelser? Kompenserende ordninger giver ansatte med fysiske/psykiske udfordringer mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Mere om job og handicap

PJECE

Dialog med virksomheder om S'et i ESG

Få tips til forskellige temaer, du som virksomhedskonsulent kan bruge til at kickstarte dialogen om S'et i ESG i din kontakt med virksomhederne. 

Se pjecen

Forside til publikationen: Bliv klar til dialogen om S'et i ESG

Bliv klogere på mulighederne ved at arbejde med S'et i ESG

""
Metode og værktøj

ESG – Hvordan dokumenterer I social ansvarlighed?

Få et overblik over de indikatorer, som I kan bruge til at dokumentere S'et i jeres sociale bæredygtighedsregnskab.

Læs mere om ESG og dokumentation
""

Webinarer: Socialt ansvar, CSR og ESG

Se vores webinarer med temaerne socialt ansvar, CSR og ESG, og hent konkret inspiration, råd og viden til dit daglige arbejde i din virksomhed.

Gå til webinaroversigten

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til, hvordan I kommer videre med ESG?

Så tag fat i Carsten, Ea eller Marianne.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |