Afprøvning i virksomheder

Afprøvningen af den sygemeldtes evne til at varetage arbejde kan være et middel til at fastholde den sygemeldtes kontakt med arbejdsmarkedet. Både hvis den sygemeldte skal tilbage til en konkret arbejdsplads, men også hvis borgeren er sygemeldt fra ledighed.

Afprøvning, fx i en virksomhedspraktik, er en mulighed i de tilfælde, hvor den sygemeldte ikke har arbejdsevne nok til at kunne vende gradvist tilbage i en delvis raskmelding, men godt kan varetage nogle afgrænsede arbejdsopgaver og deltage i det kollegiale fællesskab.

Afprøvningen kan både være:

  • et aktivt tilbud til den sygemeldte (LAB kap 14)
  • en virksomhedspraktik (LAB kap 11).

For nogle sygemeldte er vejen tilbage til arbejdsmarkedet betinget af en forudgående periode med vejledning og opkvalificering. Her vil borgeren kunne arbejde med at få mere indsigt i, hvordan sygdommen påvirker arbejdsevnen og tillære sig forskellige værktøjer til at stabilisere fremmøde m.v.

For de fleste sygedagpengemodtagere vil det dog være mere relevant at starte et aktivt forløb op med en virksomhedsrettet indsats, hvis den er tilpasset den enkeltes forudsætninger, helbredsmæssige tilstand og ressourcer.

For sygedagpengemodtagere kan man bevilge virksomhedspraktik med henblik på arbejdsfastholdelse.

Borgeren kan dermed få tilbud om virksomhedspraktik som led i at fremme en gradvis raskmelding til lønnet arbejde i takt med, at borgeren genvinder arbejdsevnen.

-

Formålet med afprøvning er at:

  • udvikle, hvor meget den sygemeldte kan fremmøde
  • afdække og udvikle på den sygemeldtes kompetencer
  • vurdere, om der er behov for helt nye arbejdsområder, arbejdsopgaver, arbejdstilpasninger eller andet 
  • sikre en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet
  • fastholde kontakten til arbejdspladsen og kolleger for ansatte.

Ordinære lønnede timer til ledige

Hvis borgeren er sygemeldt fra en konkret arbejdsplads, giver det sig selv, at målet med afprøvningen er en delvis/ fuld raskmelding. Men for ledige er målet det samme; lønnede timer.

Derfor skal virksomhedspraktikken så vidt muligt tilrettelægges på en måde, så borgeren opnår kompetencer, der kan udløse lønnede timer. Det er i den henseende vigtigt, at sigtet på løntimer italesættes så tidligt som muligt i kontakten mellem jobcenter og praktiksted.

Forlængelsesreglerne

Sygedagpengeretten gælder i udgangspunktet i de første 22 uger. Længerevarende sager skal derfor revurderes efter 22 uger. Læs mere om forlængelsesreglerne.

Læs mere
Viden og baggrund

Jobafklaringsforløb

Et forløb med jobafklaring kan højst vare to år. Borgeren skal inddrages i at udarbejde forløbet og får under forløbet en ydelse på kontanthjælpsniveau.

Læs mere

Tag fat i Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på de spørgsmål, du sidder med. Vores rådgivning er gratis for jobcentre. 

Viden og baggrund

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Læs mere