Trappemodellen: Illustrér muligheder og fremskridt i forløbet

Med trappemodellen kan du tydeligt kommunikere, hvor den nye medarbejder er i forløbet, og hvad der helt konkret skal til, for at medarbejderen kan avancere til næste trin.

Som ny i Danmark er man ikke nødvendigvis bekendt med ordninger som fx praktik eller løntilskud.

Misforståelser kan let opstå, hvis den nydanske medarbejder fx tror, at en praktik i en virksomhed automatisk fører til ansættelse. Det kan give grobund for, at motivationen forsvinder, hvis ikke formålet med forløbet er tydeligt.

Introsamtale og løbende dialog

En grundig introsamtale og løbende dialog er helt centrale elementer, når man skal sikre, at alle har den samme opfattelse af formål og perspektiver i forløbet. Det kan være nødvendigt at gentage og repetere flere gange.
Læs mere om Sprog og kultur

Brug trappemodellen her til at illustrere de muligheder, den nydanske medarbejder har i virksomheden, efterhånden som han eller hun opkvalificeres og mestrer nye opgaver, sproget, samarbejdet m.v.

Sådan bruges modellen

Modellen kan bruges som udgangspunkt for en dialog om, hvilket trin den nye medarbejder starter på (fx praktik), og hvad der skal til for at komme videre til næste trin (fx løntilskud og/eller ordinære timer i virksomheden).

Du kan dermed sætte fokus på, hvad nydanskeren konkret skal lære for at komme videre, fx lære at betjene nye maskiner, håndtere kundekontakt, løse opgaver hurtigere, være mere grundlig, læse ordresedler og lignende.

I modellen har vi lavet nogle forslag til trin og opgaver. Du kan selv tilpasse og udfylde modellen, så den passer til den konkrete situation hos jer.

Download trappemodellen

undefined

Download

Metode og værktøj

Hvad er de nødvendige kompetencer i jobbet hos jer?

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige, for at bestride jobbet hos jer.

Læs mere om nødvendige kompetencer i jobbet
Metode og værktøj

Hvordan udvikler kompetencerne sig?

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige, for at bestride jobbet hos jer.

Dyk ned i kompetencekortet
Metode og værktøj

AMU-uddannelser for to-sprogede

Udbyderne af AMU-kurser har særlige tilbud til to-sprogede, som tager højde for de sproglige udfordringer, nydanske medarbejdere kan have.

Læs mere om AMU-uddannelser for to-sprogede