Grøn omstilling og socialt ansvar

Den grønne omstilling fylder mere og mere inden for beskæftigelsen. Der skabes masser af arbejdspladser i kølvandet på udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund. Og mange af de jobs kan udføres af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Der er tryk på den grønne omstilling på det danske arbejdsmarked. Mange virksomheder har tårnhøje ambitioner, når det gælder om at bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Det skaber grønne jobs og en stigende efterspørgsel på arbejdskraft. Virksomhederne kommer til at mangle hænder, hvis de skal kunne opfylde deres ambitioner. Men ved at sammentænke grøn og social bæredygtighed kan vi komme et skridt nærmere til at lykkes med de grønne ambitioner.

Hvad er grønne opgaver

Eksempler på grønne opgaver, som kan løses af ufaglært arbejdskraft er:

 • Affaldssortering
 • Reparation og genbrug af udstyr og materialer 
 • Genbrug af rest- eller biprodukter
 • Logistikopgaver, der mindste CO2
 • Tiltag, der mindsker madspild
 • Miljødokumentation. 

Læs mere om grønne opgaver

-
-

Hvad er et socialt bæredygtigt arbejdsmarked

Din virksomhed er med til at skabe et socialt bæredygtigt arbejdsmarked, når I fx:

 • forebygger, at medarbejderne mistrives eller bliver syge
 • fastholder de medarbejdere, der er i fare for at ryge ud af arbejdsmarkedet
 • rekrutterer udsatte mennesker, der af forskellige årsager kan have svært ved at få en fod inden for på arbejdsmarkedet.

Det forventes, at virksomheder, der på den ene eller anden måde er involveret i at gøre samfundet grønnere, vil efterspørge flere end 95.000 nye årsværk i perioden frem til 2035.

Kilde: Grøn omstilling og flere i arbejde, Cabi 2023

Projekt

Grøn omstilling - en nøglebrik til social inklusion

EU-projekt, der kobler grøn omstilling og social inklusion samt bidrager til, at ledige fra kanten kvalificeres til at løse grønne opgaver hos virksomheder.

Læs mere
""

Webinarer: Socialt ansvar, CSR og ESG

Se vores webinarer med temaerne socialt ansvar, CSR og ESG, og hent konkret inspiration, råd og viden til dit daglige arbejde i din virksomhed.

Gå til webinaroversigten

VÆRKTØJ

Hent gratis opgaveværktøj

 • Find de grønne opgaver i virksomheden
 • Få frigjort ressourcer hos eksisterende medarbejdere
 • Spot hvilke opgaver, der ikke bliver løst eller kunne løses af andre

Hent opgaveværktøj

-

Mange jobs inden for den grønne omstilling kræver højtuddannet, faglært eller specialiseret arbejdskraft, men cirka 25 % af alle grønne opgaver kan sagtens udføres af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Kilde: Grøn omstilling og flere i arbejde, Cabi 2023

""
Case

Case: Pestibus

Pestibus har rykket sig i en grønnere og mere social retning, efter at de har udarbejdet en bæredygtighedsrapport.

Læs casen om Pestibus
Case

Case: St. Hippolyt

St. Hippolyt lykkes med at tage et bæredygtigt ansvar – både socialt og miljømæssigt.

Læs casen om St. Hippolyt

SPØRG CABI

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan koble grøn omstilling og socialt ansvar?

Så spørg Cabi. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |