Undgå arbejdsulykker og -skader

Det kan kræve en særlig indsats at sikre, at sikkerhedsprocedurerne bliver forstået, når det gælder medarbejdere, der stadig er ved at lære det danske sprog.

Sådan griber du sikkerheden an

Det er ikke sikkert, at den nye kollega kommer fra en arbejdskultur med samme holdninger til sikkerhed, som I har i jeres virksomhed. Det kan udgøre en forhøjet risiko for arbejdsulykker.

Denne korte film giver konkrete svar på, hvorfor sikkerheden er så vigtig. Vis filmen for den nye kollega og sæt fokus på sikkerheden allerede fra den første dag.

Find også filmen på engelsk, ukrainsk, arabisk, persisk og tigrinya

Du kan også lave tjeklister, demonstrere sikkerhedsprocedurer, forklare om et sikkert arbejdsmiljø eller hvad der er centralt for at løse opgaver på netop jeres arbejdsplads.

Se de otte tips til sikkerhed på arbejdspladsen

Den nye kollega kan have et helt andet kendskab til sikkerhed, når de kommer fra en anden arbejdskultur. Derfor er det vigtigt, at I fra starten får sat nogle fælles rammer og skabt en fælles forståelse for sikkerheden på jeres arbejdsplads. Det kan I gøre ved at følge otte konkrete råd.

#1 Introduktion

Aftal hvem, der skal introducere jeres nye kollega til sikkerhedsprocedurerne på arbejdspladsen. Det kan fx være arbejdsmiljørepræsentanten.

Aftal også med jobcenteret, at I laver denne introduktion, når forløbet starter op. Der kan være behov for en tolk.

#2 Hvad skal man vide?

Lav en tjekliste over, hvad den nye kollega skal vide. Den kan fx indeholde informationer om:

  • Hvem der er sikkerhedsrepræsentant, og hvad han eller hun hjælper med
  • Arbejdstøj
  • Værnemidler, fx støjværn og handsker
  • Maskiner og værktøj, der kræver kendskab til sikkerhedsprocedurerne
  • Farlige kemikalier
  • Belastende arbejdsstillinger
  • Tunge løft.
#3 Holdninger

Forklar jeres holdning til sikkerhed på arbejdspladsen på en konkret og tydelig måde.

Gør det klart, at man kan undgå en række ting, hvis man følger stedets sikkerhedsanvisninger. Fx kan man undgå arbejdsulykker og slidskader m.v. og minimere risikoen for at udsætte sine kollegaer for fare.

Den nye kollega kan komme fra en arbejdskultur med andre holdninger til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Gør det klart, at her er sikkerhedsreglerne lige så vigtig en forudsætning for at være på arbejdspladsen, som det at passe sine opgaver.

Loven skal overholdes, og praktikanten eller medarbejderen har et medansvar for det.

#4 Vis og fortæl

Vis og forklar de forskellige sikkerhedsprocedurer så konkret som muligt. Det kan give en bedre forståelse, når sproget er en udfordring.

Hvis du er usikker på, om den nye kollega har forstået, kan du bede ham eller hende forklare det for dig igen. Det kan være nødvendigt at gøre gennem en tolk.

#5 Tavler og symboler

Forklar, hvad arbejdspladsens sikkerhedstavler og symboler betyder.

#6 Arbejdsstillinger

Vis de rigtige arbejdsstillinger, hvor man undgår skader og slid.

#7 Spørgsmål

Gør det tydeligt, at den nye kollega altid er velkommen til at komme og spørge, hvis han eller hun er i tvivl om noget. 

#8 Opfølgning

Hold løbende øje med, om den nye kollega følger sikkerhedsprocedurerne. Og overvej, om der skal mere til.

Korrekte løft og andre let-forståelige instruktioner

På kampagnesiden Do i RIGHT finder du en række simple og let-forståelige printmaterialer og korte film, som kan hjælpe nye medarbejdere til at forebygge ulykker og skader på arbejdspladsen.

Se fx en kort instruktion til, hvordan man løfter rigtigt:

Materialerne er udarbejdet af branchearbejdsmiljørådet BFA Handel og omfatter også korte instruktioner i brugen af fx kartonknive, stiger og kemiske stoffer.

Brug videoer og plakater om sikkerhed i hverdagen

Vis de korte videoinstruktioner for den nydanske medarbejder og hent printmaterialer, som I kan udlevere eller hænge op på væggen, på doitright.nu. Her kan du også hente en oversigt over de mest almindelige sikkerhedstavler, som den nydanske kollega kan støtte sig op ad i hverdagen.

I værktøjskassen til nydanskere kan oversigten hentes på flere sprog (engelsk, arabisk, persisk eller tigrinya).

Mere viden om sikkerhed inden for jeres branche

Du kan hente mere viden om branchespecifikke arbejdsmiljøudfordringer hos et af de andre branchearbejdsmiljøråd inden for fx

Se flere gode eksempler:

Du kan hente mere viden og gode instruktioner på de forskellige BAR'ers hjemmesider, som er relevante for jeres branche.

Se oversigt over alle Branchearbejdsmiljøråd (BAR'er)

Forebyggelsespakker

I kan også dykke ned i de brancherettede forebyggelsespakker, Arbejdstilsynet tilbyder. Her får I udførlige instruktioner til et sundere og mere sikkert arbejdsmiljø inden for bestemte brancher (fx bygge og anlæg, daginstitutioner, hjemmepleje, elektronik, frisører, hospitaler og tekstil).

Læs mere om forebyggelsespakkerne på Arbejdstilsynets hjemmeside

Metode og værktøj

Overblik over muligheder og ordninger

Få overblik over de muligheder og ordninger virksomheder har for at ansætte eller åbne dørene for nydanske medarbejdere i kortere eller længere perioder - og få indblik i økonomien bag.

Læs mere om overblik og ordninger
Metode og værktøj

Onboarding af nydanskere

Her får du gode råd til, hvordan I kan forberede jer, inden virksomheden tager kandidater ind i praktik, løntilskud eller ordinære job, og hvordan I kommer godt fra start.

Læs mere og få gode råd
Metode og værktøj

Kompetencer og fremskridt

Når I har en nydansker i virksomhedspraktik eller i job med løntilskud, har alle parter brug for, at der sker fremskridt i forløbet, og kompetencerne løbende udvikles. Her får du konkrete værktøjer til at følge og skabe tydelighed om den enkeltes skridt på vejen fra ny til topkvalificeret medarbejder.

Læs mere om kompetencer og vejen frem
Metode og værktøj

Sprog og kultur: Undgå misforståelser og konflikter

Misforståelser kan let opstå, når sproget stadig kan være en udfordring, og når forskellige kulturer og måder at tænke på mødes på arbejdspladsen.

Se værktøjerne for sprog og kultur