Seniorer vil gerne blive længere på arbejdsmarkedet

Der er flere og flere seniorer på de danske arbejdspladser. Men det er meget individuelt, hvor længe man ønsker at blive på arbejdsmarkedet. Det er et komplekst område, der er meget fokus på i disse år – både politisk og forskningsmæssigt.

For nogle seniorer vil en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ligge et sted i den nære fremtid. Nogle vil måske allerede være på vej ud på grund af nedslidning. Der er dog ingen grund til at se på jeres seniormedarbejdere som nogen, der er på vej ud ad døren.

Vi står fortsat med stor mangel på arbejdskraft. Fra marts 2023 til august 2023 var der i alt 93.000 forgæves rekrutteringsforsøg. Det viser den seneste rekrutterings-survey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra december 2023.

Store årgange trækker sig snart tilbage fra arbejdsmarkedet, og der er risiko for enormt tab af værdifuld arbejdskraft, erfaring og viden. Ikke desto mindre, ansatte mindre en 1/3 af virksomhederne i 2020 mindst én medarbejder på +55 år – og den tendens er desværre faldende.

Det siger tallene

  • I 2011 lå antallet af lønmodtagere over 60 år på 215.000. Det tal var i 2021 steget til 338.000.
  • 33 % af de beskæftigede seniorer på 65+ år arbejder mere end 35 timer om ugen og 50 % arbejder under 30 timer om ugen.
  • 2000 af de nye pensionister er hvert år over 70 år.

(Kilde: Danmarks Statistik)

  • I 2024 forventer ca. 45.000 seniorer i alderen 60-74 at forlade arbejdsmarkedet.
  • Ca. 21 % af disse (dvs. ca. 9.300 personer) er interesserede i at forlænge arbejdslivet, hvis trivsel og arbejdsvilkår er fleksible – dette gælder på trods af en proportionel lønnedgang.

(Kilde: Seniorklar).

""

Målrettet seniorfokus skaber fastholdelse af arbejdskraft, rutine og erfaringer – og så er det god employer branding.

Helle Winding, Seniorkonsulent hos Cabi.

Seniorer bidrager til diversiteten

Der er god evidens for, at diversitet på en arbejdsplads er vigtig for både arbejdsmiljø og bundlinje.

Diversitet handler ikke kun om forskellighed på tværs af køn, etnicitet og fysisk formåen. Det handler også om alder. Når generationer arbejder sammen, gør vi hinanden stærkere. Vi lærer af hinandens forskellige tilgange til opgaver og generelle livserfaringer.

Den værdifulde erfaring

Seniormedarbejdere besidder en masse erfaring, som virkelig er guld værd.

Typisk har de været lang tid i samme virksomhed. De kender produktet, kulturen, virksomhedens DNA og kundehistorik til hudløshed. Og så kan de være den solide stamme, som de mindre erfarne læner sig op ad, hvis din virksomhed gennemgår en hektisk periode.

Seniorarbejdsliv som forskningsområde

For nogle er det et urealistisk scenarie at blive på arbejdsmarkedet, da de er nedslidte af hårdt fysisk eller psykisk arbejde. For andre er det et bevidst valg, om de vil stoppe eller tage arbejdshandskerne på et par år endnu.

Det er et komplekst område, der i disse år laves megen forskning og en lang række forskellige projekter for at afdække. Senest er det også politisk besluttet at etablere et videnscenter om seniorers arbejdsliv. 

Læs nyheden om Videnscenter for Fastholdelse af Seniorer på Arbejdsmarkedet

Projekter med fokus på trivsel og fastholdelse af seniorer

Cabi deltager løbende i forskellige projekter og studier enten som direkte udførende deltager eller via deltagelse i advisory boards, som brobygger imellem virksomheder/fagprofessionelle og forskere eller som sparringspartner.

Nogle af de projekter, der har givet stort indblik i og værktøjer til arbejdet med seniorers trivsel og fastholdelse er:

  • Projekt SeniorArbejdsLiv (NFA og Aalborg Universitet, med støtte af Trygfonden)
  • Fremtidsstudiet (Danmarks Statistik og Ældresagen)
  • Seniorklar (Faglige Seniorer og Østifterne)
  • Seniorpraksis (Københavns Universitet, med støtte af Vellivforeningen)
  • Seniorpraksis i industrien (BFA-industri, DI, Lederne i samarbejde med Cabi)

SeniorArbejdsLiv

I projekt SeniorArbejdsLiv er barrierer og muligheder for seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet blevet undersøgt.

Projektet startede i 2018 og har kørt frem 2022, og i perioden har over 30.000 danskere over 50 år delt deres tanker og planer om deres arbejdsliv.

Projektet konkluderede, at ca. 50 % forventede at forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen (tallet varierer imellem forskellige typer arbejde). Samtidig identificeres en stigende andel ca. 23 %, som forventer at blive længere end folkepensionsalderen (dette tal hænger også sammen med forskellige typer af arbejde).

Med andre ord, så er der et uudnyttet potentiale for jer som virksomhed i at identificere, hvordan I bedst kan tilpasse jeres arbejdsbetingelser og rammer ift. det, der er vigtigt for jeres seniormedarbejdere.

Læs mere om SeniorArbejdsLiv

Seniorpraksis

”De Erfarne” er resultatet af udviklings- og forskningsprojektet Seniorpraksis. Projektet undersøger seniormedarbejderes trivsel og arbejdsliv og skaber værktøjer og formidler viden, som skal gøre arbejdslivet for seniorer bedre.

International forskning peger på en række vigtige faktorer for seniorernes fastholdelse på arbejdsmarkedet, som fx uddannelses- og indkomstniveau, fysisk sundhed og mental sundhed.

Her adskiller mental sundhed sig fra de andre faktorer ved at være en problemstilling, arbejdspladserne og parterne på arbejdsmarkedet i særlig grad kan gøre noget ved i slutningen af arbejdslivet.

Selv om mental sundhed ikke er den eneste faktor for fastholdelse, spiller det en central rolle i et komplekst samspil med en række andre faktorer.
Projektet har derfor udviklet og afprøvet en række dialog- og refleksionsværktøjer til ledelse og medarbejdere, som udbredes under titlen ”De Erfarne”.

Læs mere om Seniorpraksis

Fremtidsstudiet

Fremtidsstudiet er et forløbsstudie af danskere imellem 50 og 89 år.

Studiet gentages hvert 4. eller 5. år, hvor mellem 4.000 og 5.000 respondenter i målgruppen interviewes om bl.a. deres arbejdsliv og forventninger til dette. Studiet opdateres igen i 2025.

Fremtidsstudiet 2021 viser bl.a., at ca. 15 % forlod arbejdsmarkedet enten pga. opsigelse eller en aldersgrænse (det svarer til ca. 150.000 personer).

Imens 35 % stoppede pga. helbred og andre 35 % stoppede, fordi de havde lyst til at bruge deres tid på noget andet.

Læs mere om Fremtidsstudiet

Seniorklar

Seniorklar er et 5-årigt projekt, der udvikler viden, vejledning og værktøjer til at hjælpe seniorer og deres virksomheder godt igennem den sidste del af arbejdslivet og ind i pensionisttilværelsen.

Seniorklar rådgiver og hjælper virksomheder og deres medarbejdere til at tage samtalen om, hvordan det aktive arbejdsliv skal afsluttes eller fortsættes på vilkår, som begge parter kan se sig selv i.

Kommuner og private virksomheder inviteres til at være en del af projektet og til at afprøve værktøjerne i virkelighedens verden.
Seniorklar tilbyder også workshops og sparring til både ledelse og tillidsvalgte.

Læs mere om Seniorklar

Seniorpraksis i Industrien

Med udgangspunkt i virksomheder i industrien har projektet udviklet og testet praksisnære vejledninger, dialog- og refleksionsværktøjer til arbejdet med at fastholde seniormedarbejdere i virksomheden.

Materialerne retter sig mod ledere, HR, tillidsvalgte samt medlemmer af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere om Seniorpraksis i Industrien

Viden og baggrund

Seniorsamtalen

Samtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Bliv godt klædt på til seniorsamtalen og hent en gratis skabelon.

Læs mere om seniorsamtalen
Case

Seniorpolitik skaber fastholdelse og løser rekrutteringsproblemer

Med cirka 100 medarbejdere, der har rundet 60 år, er Idealcombi ikke i tvivl om, at en seniorpolitik er en praksis, der er kommet for at blive. Den skaber nemlig resultater, der er dyre at undvære.

Læs case

SPØRG CABI

Har du brug for sparring på seniorområdet?

Kontakt os og få svar på dine spørgsmål. Rådgivningen er gratis. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |