Vejene til at rekruttere arbejdskraft blandt nydanskere er mange

Her får du overblikket og afsættet for at fortsætte dialogen med jobcentret, som kan hjælpe med at finde de konkrete kandidater, der matcher dine behov.

Eksempler på forløb

Du kan vælge imellem forskellige løsninger og kombinationsmuligheder, når du planlægger at tage imod nydanske medarbejdere i virksomheden i kortere eller længere forløb. 

undefined

undefined Ordinær ansættelse: Tag den direkte vej

undefined Praktik: Prøvekør samarbejdet

undefined Løntilskud: Få kompensation under oplæring

undefined IGU: Rekrutter og form den arbejdskraft I mangler

Jobcentret hjælper med at tilrettelægge forløb og finde egnede kandidater til de opgaver, I skal have løst.

Find mere viden og flere værktøjer 

Metode og værktøj

Onboarding af nydanskere

Her får du gode råd til, hvordan I kan forberede jer, inden virksomheden tager kandidater ind i praktik, løntilskud eller ordinære job, og hvordan I kommer godt fra start.

Læs mere og få gode råd
Metode og værktøj

Kompetencer og fremskridt

Når I har en nydansker i virksomhedspraktik eller i job med løntilskud, har alle parter brug for, at der sker fremskridt i forløbet, og kompetencerne løbende udvikles. Her får du konkrete værktøjer til at følge og skabe tydelighed om den enkeltes skridt på vejen fra ny til topkvalificeret medarbejder.

Læs mere om kompetencer og vejen frem
Metode og værktøj

Sikkerhed på arbejdspladsen: undgå arbejdsulykker og -skader

Sikkerhed er et vigtigt tema på alle arbejdspladser i Danmark. Arbejdsmiljølovgivningen gælder også for nydanskere i praktik eller løntilskud. Men det kan kræve en særlig indsats at sikre, at sikkerhedsprocedurerne bliver forstået, når det gælder medarbejdere, der stadig er ved at lære det danske sprog.

Se værktøjerne for sikkerhed på arbejdspladsen
Metode og værktøj

Sprog og kultur: Undgå misforståelser og konflikter

Misforståelser kan let opstå, når sproget stadig kan være en udfordring, og når forskellige kulturer og måder at tænke på mødes på arbejdspladsen.

Se værktøjerne for sprog og kultur

Vores konsulenter har stor indsigt og praktisk erfaring med nydanske medarbejdere. Kontakt konsulenterne og få en dialog om mulighederne på din virksomhed.