Tips til at lede unge, uerfarne medarbejdere

De fleste unge medarbejdere er uerfarne, og for nogens vedkommende er det første gang, de er på en arbejdsplads. Det stiller krav til dig som leder om at introducere dem til spilleregler, man selv kan være tilbøjelig til at tage for givet.

Når din unge medarbejder er meget uerfaren, er det vigtigt, at du som leder får italesat, hvad det vil sige at gå på arbejde i din virksomhed. Du tager måske ting for givet, som er helt nyt for din unge medarbejder.

Flere og flere virksomheder oplever, at når de ansætter unge, er der nogle, der måske slet ikke har erfaring med, hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads. Derfor kan der være mange skrevne og uskrevne regler og normer, som de har brug for at få forklaret.

"De unge har en forventning om, at der er mere dialog om tingene: hvad de skal lave, hvorfor de skal lave det, og hvordan de har det."

Personalechef i dagligvareforretning

Vær tydelig om spillereglerne

Det er vigtigt at være tydelig overfor dine unge medarbejdere om, hvad det helt konkret vil sige at passe arbejdet – alt fra mødetider og pauser til hvor, hvornår og til hvem, man kan stille spørgsmål.

Husk, det er typisk ikke, fordi de unge er ligeglade eller dovne – men de er på vej ind i en ny verden, hvor de ikke kender spillereglerne.

Og alle de ting, som du og de erfarne medarbejdere tager for givet, kan være nyt for dem.

-

Generation Z på arbejdsmarkedet

Når du som leder tager imod nye, unge medarbejdere, kan du med fordel have med i baghovedet, hvad der karakteriserer den unge generation, der lige nu skal ud og finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Generation Z - (født efter 1995)

  • De første "rigtige" digitale indfødte
  • Forventer at udvikle sig i et hurtigt tempo, ellers bliver de utålmodige 
  • Er fællesskabsorienterede og forventer at få en relation til deres leder, som bærer præg af ligeværdighed og autenticitet
  • Mister motivationen, hvis de ikke kan se meningen med deres indsats
  • Har et udpræget behov for konstant anerkendelse, som de ser som både en faglig og personlig blåstempling
  • Er fleksible – men forventer også fleksible arbejdsforhold. 

Kilde: https://www.lederweb.dk/

"De tænker ikke over konsekvenserne af, at de er væk. At det går ud over firmaets indtjening, og at det går ud over kollegerne."

HR-ansvarlig i IT-virksomhed

 

5 tips til temaer, du kan tage op med unge medarbejdere, der er uerfarne

DIALOG

Tal åbent om problemer

Tilskynd den unge medarbejder til at sige det åbent og ærligt til sin leder med det samme, hvis medarbejderen har problemer, der er en barriere for at løse arbejdsopgaverne. 

Så kan I finde en løsning sammen. 

FORVENTNINGER

Der er brug for dig

Fortæl, at der er brug for medarbejderens arbejdskraft. Det er derfor han/hun er blevet ansat. Det, at alle løser deres opgaver som aftalt, er grundlaget for, at forretningen kan løbe rundt.

Derfor er det forventet, at medarbejderen møder hver dag og løser de aftalte opgaver.

OPGAVELØSNING

Forventer opgaver bliver løst 

Informer medarbejderen om, at I forventer en nysgerrighed og interesse i at lære at løse opgaverne.

Derfor er det vigtigt at sige til, hvis man går i stå eller har svært ved opgaveløsningen, så man kan få hjælp til at komme videre.

AFTALER

Aftaler skal overholdes

Gør opmærksom på, at der er en forventning om, at medarbejderen overholder aftaler.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal medarbejderen sige til, så der kan findes en løsning.

FREMMØDE

Fravær påvirker virksomheden

Tal med medarbejderen om, at det at være træt eller sove over sig, ikke er en acceptabel årsag til at melde sig syg.

Fortæl at fraværet går ud over kollegerne, der får ekstra travlt, og der vil være opgaver, som ikke bliver løst.

 

Viden og baggrund

Dialog med unge psykisk udfordrede medarbejdere

En del af de unge, som lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet, har psykiske udfordringer. Her kan du finde tips til, hvordan du som leder skaber en god dialog.

Læs mere om den gode dialog
""

Unge medarbejdere og trivsel

Hvordan trives dine unge medarbejdere? Tal med dine unge medarbejdere om, hvordan det går. Brug reflektionscirklen til at tage en dialog med din unge kollega. Få gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du har en ung medarbejder, der mistrives.

Læs mere om unge og trivsel

 

SPØRG CABI

Vil du vide mere om at lede uerfarne unge?

Så kontakt Cabis konsulenter, som er klar med gode råd og sparring.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |