Brug Cabi som evaluator

Brug os som evaluator og få en faglig funderet evaluering med anbefalinger til jeres praksis. Vores indgående viden om arbejdsmarkedet, lovgivning og jobcentrenes praksis er central i alle vores evalueringer. Det samme gælder virksomhedernes arbejde med at inkludere og fastholde medarbejdere i deres virksomhed. 

Når du bruger Cabi som evaluator, får du:

En faglig funderet evaluering, der bygger på Cabis viden om:  

 • arbejdsmarkedet og samarbejdet mellem virksomheder, kommuner og andre aktører
 • sammenhængende indsats og lovgivning (LAB og evt. samspil med SEL), herunder muligheder og begrænsninger
 • virksomhedernes sociale engagement, rekruttering og fastholdelse.

Fokus på læring og praksisnære anbefalinger, hvor Cabi sikrer:

 • løbende evaluering og rådgivning med anbefalinger til arbejdet med målgruppen, samarbejde og forankring
 • anbefalinger til lokale, regionale og nationale beslutningstagere (hvis dette ønskes).

Et skræddersyet evalueringsdesign evt. via inddragelse af medarbejdere, ledelse, samarbejdspartnere og målgruppen, hvilket sker ved, at:

 • vores foretrukne tilgang til evaluering er at være med fra start, så vi får forventningsafstemt med projektparterne og hermed får skabt et stærkt evalueringsdesign, der giver os mulighed for at være ”en kritisk ven” undervejs
 • det konkrete evalueringsdesign afstemmes ift. jeres ønsker og behov – og vi har erfaringer med en lang række metoder (kvantitative såvel som kvalitative)
 • Cabis evalueringer altid arbejder ud fra en målsætning om, at være med til at understøtte udvikling af praksis, så det giver mening for praktikerne og borgermålgrupper og kan forankres i deres hverdag

Endelig gør vi i Cabi meget for at formidle evalueringsresultater til de rette modtagere, hvad enten der er tale om andre, der skal inspireres, eller beslutningstagere der har brug for evalueringsviden.

Læs mere om Cabis evalueringer

Hør Jesper fortælle, hvad I får, når I vælger os som evaluator →

- Cabi har en landsdækkende kompetence og grundviden, som er meget større end andres på beskæftigelsesområdet. De kan spotte det unikke ved vores projekt og gennemskue kompleksiteten. Det har en anden respekt, at det er Cabi, der evaluerer. De kender den kontekst, vi arbejder i. Det giver en brugbar evaluering, vi kan anvende videre i projektet.

Projektleder og virksomhedskonsulent, KLAP

✓ Projektevaluering

Vores projektevalueringer er ofte lærende og udviklende evalueringer, hvor det primære sigte er fremadrettet og anvendelsesorienteret, både for projektet og samarbejdspartnere.

Fokus er både på proces og resultater.

Der er ofte tale om en kombination af målopfyldelsesevaluering og procesevaluering, der understøtter hinanden i arbejdet med projektets mål og processer. 

Eksempler på projektevalueringer 

Har du spørgsmål til vores projektevalueringer, kontakt:

Seniorkonsulent Jesper Pedersen, jep@cabiweb.dk, tlf: 4162 1272
Seniorkonsulent Carl Eric Blach Overgaard, ceb@cabiweb.dk, tlf: 2080 3759

✓ Evaluering og analyser af konkrete indsatsområder

Vores indsatsevalueringer har ofte fokus på, hvad der virker i konkrete indsatser, fx i en bestemt kommune eller på tværs af kommuner.

Gennem kortlægninger og analyser får du mere konkrete facts på bordet. Du kan dermed stille skarpt på årsagerne, mulighederne og vilkårene for udvikling af særlige indsatser på beskæftigelsesområdet.

Vores viden på området medvirker til, at evalueringer peger fremad med konstruktive konklusioner.

Se eksempler 

 • Langtidsrask - Et forebyggelsesprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Læs mere
 • Kortlægning af STU-området i Køge KommuneLæs rapporten
 • Kortlægning af ungeindsatser. Læs mere her

Kontakt os for mere information

Seniorkonsulent Jesper Pedersen på jep@cabiweb.dk tlf: 4162 1272
Seniorkonsulent Carl Eric Blach Overgaard på ceb@cabiweb.dk tlf. 2080 3759 

- Cabis konsulent har været en fantastisk sparringspartner. Han har stillet de kringlede spørgsmål og sikret, at fokus på projektets formål var tydeligt. Konsulentens kendskab til "dynamikkerne" i en kommunal forvaltning betød, at han lynhurtigt kunne spore sig ind på, hvor "elefanten i rummet" var. Der er lavet to virkelig detaljerede og fine rapporter med højt fagligt niveau - formidlet på en letforståelig måde. Jeg vil til enhver tid forsvare brugen af Cabis konsulenter som evaluator og sparringspartner.

Specialkonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune

Vil du høre mere?

Kontakt Jesper eller Carl Eric og hør mere om, hvordan Cabi kan gøre en forskel med en evaluering af jeres indsats.

Cabis evalueringer

I oversigten her kan du læse om de igangværende og afsluttede indsatser, hvor vi har været evaluator.

Læs mere