Brug Cabi som evaluator

Brug os som evaluator og få en faglig funderet evaluering med anbefalinger til jeres praksis. Vores indgående viden om arbejdsmarkedet, lovgivning og jobcentrenes praksis er central i alle vores evalueringer. Det samme gælder virksomhedernes arbejde med at inkludere og fastholde medarbejdere i deres virksomhed. 

Hør Jesper fortælle, hvad I får, når I vælger os som evaluator →

✓ Projektevaluering

Vores projektevalueringer er ofte lærende og udviklende evalueringer, hvor det primære sigte er fremadrettet og anvendelsesorienteret, både for projektet og samarbejdspartnere.

Fokus er både på proces og resultater.

Der er ofte tale om en kombination af målopfyldelsesevaluering og procesevaluering, der understøtter hinanden i arbejdet med projektets mål og processer. 

Eksempler på projektevalueringer 

Har du spørgsmål til vores projektevalueringer, kontakt:

Seniorkonsulent Jesper Pedersen, jep@cabiweb.dk, tlf: 4162 1272
Seniorkonsulent Carl Eric Blach Overgaard, ceb@cabiweb.dk, tlf: 2080 3759

✓ Evaluering og analyser af konkrete indsatsområder

Vores indsatsevalueringer har ofte fokus på, hvad der virker i konkrete indsatser, fx i en bestemt kommune eller på tværs af kommuner.

Gennem kortlægninger og analyser får du mere konkrete facts på bordet. Du kan dermed stille skarpt på årsagerne, mulighederne og vilkårene for udvikling af særlige indsatser på beskæftigelsesområdet.

Vores viden på området medvirker til, at evalueringer peger fremad med konstruktive konklusioner.

Se eksempler 

  • Langtidsrask - Et forebyggelsesprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Læs mere
  • Kortlægning af STU-området i Køge KommuneLæs rapporten
  • Kortlægning af ungeindsatser. Læs mere her

Kontakt os for mere information

Seniorkonsulent Jesper Pedersen på jep@cabiweb.dk tlf: 4162 1272
Seniorkonsulent Carl Eric Blach Overgaard på ceb@cabiweb.dk tlf. 2080 3759 

- Cabi har en landsdækkende kompetence og grundviden, som er meget større end andres på beskæftigelsesområdet. De kan spotte det unikke ved vores projekt og gennemskue kompleksiteten. Det har en anden respekt, at det er Cabi, der evaluerer. De kender den kontekst, vi arbejder i. Det giver en brugbar evaluering, vi kan anvende videre i projektet.

Projektleder og virksomhedskonsulent, KLAP

✓ Principfokuseret evaluering

Skab retning - Anvend principfokuseret evaluering

Beskæftigelsesindsatsen er kompleks. Bag enhver indsats ligger et værdisæt, som medarbejderne forsøger at leve op til.

Med principfokuseret evaluering kan vi formulere retningsgivende principper, der løbende evalueres på, så der sikres en fælles og tydelig retning i indsatsen.

Om principfokuseret evaluering

I principfokuseret evaluering formuleres der en række principper, der kan navigeres efter i indsatsen.

Ved at formulere principper, kan der dels evalueres på om principperne følges, dels om de opleves som meningsfulde, dels om målene opfyldes.

Principfokuseret evaluering er udviklet af Michael Quinn Patton (Principles-Focused Evaluation - The GUIDE, 2017). Evalueringsformen er særligt anvendelig, når der skal navigeres i komplekse og dynamiske systemer.

Det gælder fx i beskæftigelsesindsatsen, hvor årsagssammenhænge er komplekse, og man ikke kan antage at ”A fører til B”, da mange ting har indflydelse på, om man når godt i mål med indsatsen.

Om principper

Om principper

Et princip er en grundlæggende norm, der ligger bag indsatsen. Princippet er toneangivende for holdning og adfærd i arbejdet med borgeren og baseres på normer, værdier, overbevisninger, erfaringer og viden. Principperne skal bidrage med retning, men ikke med direkte anvisninger. Principper giver mulighed for fleksibilitet, fx hvis konteksten ændres eller i forbindelse med forandringer. På den måde fungerer principper som en rummelig ramme med afstukne rammer og et tydeligt defineret mål.

Eksempler på principper for indsatser i beskæftigelsesindsatsen:

  • Tag altid udgangspunkt i borgernes ressourcer
  • Tag altid udgangspunkt i virksomhedernes rekrutteringsbehov
  • Skab kontinuerlige forløb med gode overgange mellem tilbud og job/uddannelse.

Cabi anvender principfokuseret evaluering ifm. projekt Måltid, fritid, fremtid

Kontakt os for mere information

Seniorkonsulent Jesper Pedersen på jep@cabiweb.dk tlf: 4162 1272
Seniorkonsulent Carl Eric Blach Overgaard på ceb@cabiweb.dk tlf. 2080 3759 

Handlingsanvisninger

Vores analyser og evalueringer kommer ofte med handlingsanvisninger, som direkte kan anvendes til justering og implementering af indsatsen eller projektet.

Ofte bliver målgruppen, medarbejdere, samarbejdspartnere og ledelsen inddraget i evalueringsprocesserne, hvilket muliggør forandringsprocesserne og gør dem mere smidige

Se oversigt over alle vores evalueringer

- Cabis konsulent har været en fantastisk sparringspartner. Han har stillet de kringlede spørgsmål og sikret, at fokus på projektets formål var tydeligt. Konsulentens kendskab til "dynamikkerne" i en kommunal forvaltning betød, at han lynhurtigt kunne spore sig ind på, hvor "elefanten i rummet" var. Der er lavet to virkelig detaljerede og fine rapporter med højt fagligt niveau - formidlet på en letforståelig måde. Jeg vil til enhver tid forsvare brugen af Cabis konsulenter som evaluator og sparringspartner.

Specialkonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune

Vil du høre mere?

Kontakt Jesper eller Carl Eric og hør mere om, hvordan Cabi kan gøre en forskel med en evaluering af jeres indsats.

Cabis evalueringer

I oversigten her kan du læse om de igangværende og afsluttede indsatser, hvor vi har været evaluator.

Læs mere