Til dig i kommunen

Byggeriet beskæftiger mange mennesker, og der er gode muligheder for, at ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan få foden inden for. Derfor skal du være opmærksom, når et nyt byggeprojekt går i gang.

-

Derfor er byggebranchen interessant for dig i kommunen

Bygge- og anlægsbranchen er kendetegnet ved, at der ofte opstår behov for at tiltrække nye medarbejdere i takt med, at nye bygge- og renoveringsprojekter går i gang. Et byggeri af fx en skole eller renovering af et helt kvarter beskæftiger rigtig mange mennesker i et væld af forskellige funktioner. Det giver muligheder for virksomhedspraktik, ordinær ansættelse, småjob, etc.

Branchen mangler ofte arbejdskraft, uddanner mange lærlinge og den beskæftiger mange ufaglærte. Derfor er det også en interessant branche for dig, som arbejder i jobcentret, eller på anden vis arbejder med at få ledige fra kanten af arbejdsmarkedet i gang. 

Sådan får du foden inden for

Blandt både bygherrer og entreprenører er der mange, som gerne vil tage et socialt ansvar. Men nogle mangler lige det sidste skub for at komme rigtigt i gang. Her kan du spille en vigtig rolle ved at tilbyde din hjælp.

 • Vær på forkant. Følg med i lokalplaner,læs lokale medier og find ud af, hvornår nyt byggeri går i gang.
 • Kontakt bygherrer og entreprenører for at få et møde inden byggeriet går i gang. Typisk er der en byggeleder, som har ansvaret, og som ved, hvad der sker hvornår.
 • Gør det tydeligt, hvad de får ud af at beskæftige ledige fra kanten af arbejdsmarkedet – De får arbejdskraft, de tager et socialt ansvar og de hjælper mennesker i job. 
 • Gør det klart, at du tilbyder din hjælp til, at de kan komme godt i gang.
 • Giv bygherrer, entreprenører og byggeledere tydelige billeder af, hvor og i hvilke typer job, det er muligt at ansætte ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Tag med på byggemøder

Undervejs i et byggeri opstår der ofte ad hoc opgaver, som skal løses her og nu. Det kan fx være oprydning, affaldssortering eller bortskaffelse af byggemateriale. Byggelederen ser måske ikke de samme muligheder som du, så sørg for at komme med til byggemøderne.

Du har måske fem mand, der kan stå for byggeaffaldssortering og bortskaffelse. Så slipper byggelederen for at ringe efter et eksternt firma til at tage sig af den del.

Hjælp med at besvare spørgsmål

Virksomhederne bliver ofte mødt med en masse spørgsmål, når de ansætter ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

"Skal forskudsopgørelsen rettes, når jeg får udbetalt løn?". "Hvad sker der med 225-timers reglen?"

Gør det klart for virksomheden, at det ikke er deres opgave at svare på den type spørgsmål. Det gør du.

Hvordan kan I hjælpe i gang?

For mange arbejdsgivere betyder det rigtig meget at have jobcentret i ryggen som støtte. Og nogle gange også med et økonomisk tilskud.

Så overvej, hvordan I kan hjælpe en god udvikling i gang. Fx gennem mentorstøtte eller løntilskud.

Som ny praktikant er det også rigtig vigtigt at kunne føle sig velkommen og som en del af arbejdspladsen. Fx ved at have det samme arbejdstøj som kollegaerne. Måske kan I i jobcentret hjælpe med at afholde udgifterne til arbejdstøj.

VÆRKTØJ

Gør det tydeligt, hvad du tilbyder

Bryd stillinger ned i opgaver, så det bliver tydeligt, hvad du kan tilbyde. Fx:

 • Pladsmand: Oprydning, sætte skilte op, tjekke adgangsveje og forskelligt forefaldende arbejde. Se her, hvad en pladsmand laver
 • Rengørings- og servicemedarbejder: Lave kaffe og mad til håndværkerne, rengøring af skurvogne og kombivogne, rydde op, etc.
 • ”Spørg mig”-medarbejder: Et lokalt ansigt, som er synligt på byggepladsen. ”Spørg mig”- medarbejderne har desuden deltaget i beboermøder og lavet opsøgende arbejde fra dør til dør.

Du finder værktøjer her i word. Brug det til at afdække mulige opgaver i virksomheden. 

Hent værktøjet

VÆRKTØJ

Vis virksomhederne værdien af deres indsats

Hvad er den samfundsmæssige gevinst ved at ledige kommer i arbejde? Brug Den Sociale Beregner.

-

 

Gå til beregner

Følg op

Efter byggeriet er færdigt, er det vigtigt, at du følger op. Hjælp virksomheden med at se resultaterne. Hvor mange ledige kom i job undervejs?

Det har stor værdi for dem, og det kan give dem blod på tanden til at se nye muligheder og tage et endnu større socialt ansvar.

Gode råd fra virksomheder til kommuner:

 • Trinvise forløb
 • Hav endemål om fastansættelse
 • Ansæt håndværker som mentor
 • AMU-kursus til praktikanter - det giver det rigtige ”sprog” om fagudtryk og sikkerhed i byggebranchen
 • Sørg for, at kandidater fra jobcentret kan få rigtigt arbejdstøj
 • Lav gruppeforløb.

EKSEMPEL

Beskæftigelse for lokale beboere

Byggeri og renovering kan ikke undgå at genere beboerne i området. Det sviner og det støjer. Men der er gode erfaringer med at bruge byggeprojekter til at skabe job til ledige beboere. Det er der mange fordele med.

 • Den enkelte beboer kommer i job eller uddannelse
 • De ansatte bliver ambassadører for byggeprojektet
 • Entreprenører får arbejdskraft
 • I får mennesker i job
 • Der opstår nye fortællinger om boligområdet.

Arbejder du i udsatte boligområder, kan det have en rigtig stor effekt. Et forbedret ry og beskæftigelse til flere borgere kan give et løft til en hel bydel.

EKSEMPEL

Sociale initiativer hos NCC

Entreprenør-giganten NCC har gennem en lang årrække taget et stort samfundsansvar. Gennem sociale initiativer tager virksomheden ansvar for, at utilpassede unge kan komme i arbejde, flygtninge bliver integreret og at mennesker, som har afsonet en fængselsstraf, får en ny chance.

Se mere om deres indsats

Hent rapport om beskæftigelsesindsatser

Center for Boligsocial Udvikling har udgivet en rapport om beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.

Download

Hent rapport om jobskabelse

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har i 2016 udgivet en rapport om jobskabelse i udsatte boligområder.

Download

Hent KL-rapport om beskæftigelsesindsatser

KL har ligeledes udgivet en rapport om fordelene ved beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.

Download

Til top^

Læs også:

-

Til bygherrer

-

Til entreprenører

-

Til byggeledere

Projekt

Social beskæftigelse i byggeriet

Projektet er afsluttet i 2020. Cabi var sammen med en lang række interessenter med i projektet, der skulle gøre det nemmere for bygherrer og entreprenører at løfte udsatte mennesker i job indenfor byggebranchen. Læs om projektet her

Læs mere