Hvis du skal afskedige en medarbejder i fleksjob

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob.

Saglig begrundelse for afskedigelse

En saglig begrundelse for en afskedigelse kan fx være, at:

 • medarbejderen ikke er egnet til at varetage jobbet
 • der er alvorlige samarbejdsvanskeligheder
 • virksomheden skal skære ned eller omstrukturere.
-

Vær opmærksom på særlig beskyttelse

Er du kommet i den situation, at du må afskedige en medarbejder, som er ansat i et fleksjob, skal du dog som arbejdsgiver være opmærksom på, at vedkommende kan være beskyttet af Lov om forbud mod forskelsbehandling. Ansatte i fleksjob kan have et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og hvis det er tilfældet, er de omfattet af en særlig beskyttelse. 

Den beskyttelse kræver, at du som arbejdsgiver undersøger mulighederne for rimelig tilpasning inden afskedigelsen, hvis afskedigelsen er begrundet i handicappet eller følgerne af handicappet.

Læs mere om 'Lov om forbud mod forskelsbehandling' i Cabis lovstof om handicappedes rettigheder

Læs mere om afskedigelse af medarbejder med handicap på star.dk

Foretag altid rimelig tilpasning inden en afskedigelse

Hvis afskedigelse sker på baggrund af handicappet, har du som arbejdsgiver pligt til, inden opsigelsen at undersøge mulighederne for såkaldt rimelig tilpasning i forhold til medarbejderens konkrete behov. Tilpasningen skal sikre, at medarbejderen fortsat kan varetage de væsentligste funktioner i jobbet, selvom vedkommende har et handicap.

En arbejdsgiver kan ikke lovligt afskedige en medarbejder med henvisning til 120-dages reglen, hvis fraværet skyldes handicappet, og hvis medarbejderens sygefravær er en følge af, at arbejdsgiver ikke har taget skridt til rimelig tilpasning af jobbet.

Rimelig tilpasning kan fx være:
 • at nedsætte arbejdstiden
 • at ændre i arbejdsopgaver
 • omplacering til andet arbejde inden for samme stillingstype
 • personlig assistance (via jobcentret)
 • særlig indretning af lokaler, arbejdsudstyr eller inventar.

Om tilpasningen er rimelig afhænger af:

 • virksomhedens størrelse og økonomiske situation
 • stillingens karakter
 • omkostningerne ved tilpasningen
 • om der er mulighed for støtte gennem jobcentret
 • eventuel merbelastning af øvrige medarbejdere.

Mere viden om rimelig tilpasning

Læs mere om medarbejdere med handicap på star.dk

Kontakt altid jobcentret

Hvis du overvejer at afskedige en medarbejder ansat i fleksjob, opfordrer vi til at tage kontakt til jobcentret, for at undersøge, om der er mulighed for at lave yderligere tilpasning af jobbet. Jobcentret kan måske yde støtte i forhold til tilpasningen gennem de handicapkompenserende ordninger. 

Kontakten til jobcentret har også betydning i forhold til at leve op til lovens krav om at undersøge mulighederne for rimelig tilpasning.

Dialog med brancheorganisationen

Brancheorganisationen kan også yde hjælp og støtte til at holde sig inden for lovens rammer, når det drejer sig om at skulle opsige en medarbejder med et handicap. 

Dokumentér jeres tiltag

Det er altid en god idé at lave et notat i personalemappen, hvis I i virksomheden laver forskellige tiltag for at indrette jobbet, så det bedst muligt matcher medarbejderens handicap.

Denne dokumentation giver dig overblik over, hvilke tiltag der er gjort, og om virksomheden overholder 'Lov om forbud mod forskelsbehandling' i forhold til at foretage den lovpligtige rimelige tilpasning af jobbet.

I en eventuel retssag er der såkaldt delt bevisbyrde, så det er vigtigt, at I kan dokumentere, at I har undersøgt mulighederne for rimelig tilpasning.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre. Find dit lokale jobcenter

 

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til fleksjob?

Så tag fat i Carsten Lunden, der kan hjælpe med at svare på dine spørgsmål. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Portrætbillede Carsten Lunden
Lovstof

Handicappedes rettigheder

Der findes en række regler for, hvordan arbejdsmarkedet skal behandle mennesker med handicap. Herunder regler om forbud mod forskelsbehandling og om kompensation til handicappede i erhverv.

Læs lovstoffet