Partnerskab med socialøkonomisk virksomhed

CSR-partnerskaber giver socialøkonomiske og ordinære virksomheder mulighed for at drive forretning sammen og samtidig løse velfærdsudfordringer ved at give plads til udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Socialøkonomiske og ordinære virksomheder er ofte umage parter, men det kan godt lade sig gøre at have et godt samarbejde alligevel. Og når begge parter får værdi ud af samarbejdet, går det op i en højere enhed.

Den ordinære virksomhed kan fx få løst nogle opgaver hos sin socialøkonomiske partner. Og den socialøkonomiske virksomhed kan måske trække på forretningserfaringen hos den ordinære virksomhed.

Hvad bør I overveje, når I etablerer et partnerskab?

Tjekliste:

Godt samarbejde mellem ordinære og socialøkonomiske virksomheder

10 gode råd til, hvordan I kommer godt fra lang, når ordinære og socialøkonomiske virksomheder skal arbejde sammen. 

 1. Tænk fælles værdi
  Et partnerskab mellem ordinære og socialøkonomiske virksomheder fungerer bedst, hvis begge parter får noget ud af det. Det gør det til et mere ligeværdigt partnerskab og skaber grobund for, at begge parter vil engagere sig i samarbejdet.

 2. Fælles interesser
  Oplagte samarbejdspartnere er virksomheder inden for samme branche. Men også virksomheder fra helt forskellige brancher kan finde sammen i et frugtbart partnerskab. Det kan de fx, hvis de har et fælles værdisæt.

 3. Invester tid
  Husk at investere tid i det indledende og afklarende samarbejde, inden I går i gang med et konkret samarbejde. Det er her I bliver klogere på, hvad det giver mening at samarbejde om – eller I finder ud at, I ikke skal arbejde sammen alligevel.

 4. Lav en forretningsplan
  Hvad går jeres forretning ud på? Hvad skal I helt konkret samarbejde om?

 5. Opstil klare mål
  Har I klare mål for jeres partnerskab, har I også en tydeligt retning, I skal arbejde efter, og det er nemt at afgøre, hvornår partnerskabet er en succes. Husk at begge parter skal have værdi ud af samarbejdet.

 6. Leg Djævelens Advokat
  Husk også at stille de ubehagelige spørgsmål, når I går sammen i et partnerskab: Er jeres plan realistisk? Hvor meget tid og hvor mange penge er I villige til at investere? Hvad gør I, hvis der sker noget uforudset, der koster tid og penge?

 7. Få rollefordelingen på plads
  Sørg for, at der kun er én kontaktperson i din virksomhed og én kontaktperson hos din samarbejdspartner. På den måde lærer I hinanden godt at kende, og det er tydeligt, hvor ansvar og beslutningskompetencen ligger.

 8. Hav tålmodighed
  Vær indstillede på, at gevinsten af et samarbejde måske først skal høstes på den lange bane.

 9. Se styrker og svagheder
  To parter, som arbejder sammen, har ofte forskellige styrker og svagheder. Brug hinanden som sparringspartnere og søg hjælp hos hinanden til det, I ikke er så stærke til.

 10. Stop op
  Selvom et samarbejde indledes med de bedste intentioner lykkes det ikke hver gang. Måske er I bare ikke de rigtige parter sammen. Derfor er det en god ide, at I engang imellem stopper op og gør status over samarbejdet.

Cases til inspiration

 • Bornholmtours og Bornholms Middelaldercenter i samarbejde om at udvikle nye turistkoncepter for at nå ud til nye kundegrupper.
 • KFUM’s Sociale Arbejde og KoFaUM Design får styrket forretningskonceptet med hjælp fra konsulentvirksomheden Flying October.
 • Kaffé Fair driver cafe som afklaringstilbud for udsatte unge i samarbejde med Himmerland Boligforening, der vil hjælpe nye socialøkonomiske virksomheder på vej.
 • Bageriet Il Fornaio får løst kørselsopgaver af Casa Rosso og udvider samarbejdet med socaiøkonomisk vikarservice.
 • Fysioterapien i Horsens Sundhedshus hjælper Sundhedscafeen med at udvikle forretningspotentialet og udvide kundegrundlaget.
Publikation

Virksomme samarbejder mellem SMV’er og socialøkonomiske virksomheder

Få inspiration til socialt ansvar gennem fire konkrete cases i denne undersøgelse.

Download her
Viden og baggrund

Bliv registreret som socialøkonomisk virksomhed

Med registreringen "socialøkonomisk virksomhed" signalerer du udadtil, at du arbejder på en samfundsgavnlig måde.

Læs mere om registreringen
Viden og baggrund

Få viden og sparring om socialøkonomi

Bliv klogere på udvikling, opstart og organisationer og netværk indenfor socialøkonomi.

Få viden og sparring
Viden og baggrund

Opret en socialøkonomisk virksomhed

Hent inspiration til at oprette en socialøkonomisk virksomhed.

Få inspiration her

Vil du vide mere om socialøkonomi?

Kontakt vores eksperter på området: