Samarbejde med arbejdsgiver

Arbejdsgiveren er en af de vigtigste samarbejdspartnere, når der skal laves en plan for tilbagevenden til arbejdet.

Et godt samarbejde mellem den sygemeldte, jobcentret og arbejdsgiver er med til at sikre, at borgeren får optimale betingelser for at bevare sit job, og at arbejdsgiveren hurtigt kan få sin medarbejder tilbage.

Det er derfor vigtigt, at man kontinuerligt har fokus på at inddrage arbejdsgiveren i de beslutninger, der vedrører dennes andel i sygemeldingen. Det giver grobund for en god løbende dialog og mulighed for at skabe en synergi mellem de forskellige indsatser.

Du kan læse mere om at skulle tilbage til arbejdet, om Trappemodellen og Fast track herunder.

Viden og baggrund

Tilbage til arbejdet

Det er centralt at fastholde den sygemeldtes jobfokus, hvis den sygemeldte skal tilbage i job.

Læs mere
Viden og baggrund

Trappemodellen

TTA- Trappemodellen for kategori 2-sager skal sikre, at den sygemeldte kommer hurtigst muligt tilbage i job eller bliver raskmeldt. Som noget nyt skal arbejdspladsen og egen læge involveres tidligt i forløbet.

Læs om trappemodellen
Viden og baggrund

Fast track - kort og godt

Målet med fast track er, at den syge medarbejder får optimale chancer for at bevare sit job, og at arbejdsgiveren hurtigt kan få sin medarbejder tilbage.

Læs om fast track
Viden og baggrund

Ordninger til fastholdelse af sygemeldte

Der findes flere ordninger og redskaber, der kan bidrage til, at den sygemeldte kan blive på sin arbejdsplads trods en sygemelding.

Læs mere