Samarbejde med arbejdsgiver

Arbejdsgiveren er en af de vigtigste samarbejdspartnere, når der skal laves en plan for tilbagevenden til arbejdet.

Et godt samarbejde mellem den sygemeldte, jobcentret og arbejdsgiver er med til at sikre, at borgeren får optimale betingelser for at bevare sit job, og at arbejdsgiveren hurtigt kan få sin medarbejder tilbage.

Det er derfor vigtigt, at man kontinuerligt har fokus på at inddrage arbejdsgiveren i de beslutninger, der vedrører dennes andel i sygemeldingen. Det giver grobund for en god løbende dialog og mulighed for at skabe en synergi mellem de forskellige indsatser.

Viden og baggrund

Trappemodellen

Trappemodellen for kategori 2-sager skal sikre, at den sygemeldte kommer hurtigst muligt tilbage i job eller bliver raskmeldt. Som noget nyt skal arbejdspladsen og egen læge involveres tidligt i forløbet.

Læs om trappemodellen
Viden og baggrund

Ordninger til fastholdelse af sygemeldte

Der findes flere ordninger og redskaber, der kan bidrage til, at den sygemeldte kan blive på sin arbejdsplads trods en sygemelding.

Læs mere
Lovstof

Fast track – anmodning om tidlig opfølgning i sygedagpengesager

Med Fast track-ordningen kan arbejdsgivere og sygemeldte – lønmodtagere, ledige og selvstændige erhvervsdrivende - anmode om tidlig opfølgning i alle sygedagpengesager, hvor den sygemeldte ikke forventes at blive fuldt raskmeldt inden for 8 uger.

Læs lovstoffet

Tidlig sygedagpengeindsats

En tidlig sygedagpengeindsats kan betale sig for alle parter - både jobcentret, virksomheden og den sygemeldte selv. Men hvordan arbejder man praktisk med den tidlige målrettede indsats?

Læs mere om tidlig sygedagpengeindsats