ESG - dokumentation

Ansættelse af mennesker med handicap tæller med i din ESG-dokumentation

I kan udvise social ansvarlighed ved at tænke mennesker med handicap ind som en potentiel ny medarbejder.  

Mange mennesker med handicap er ansat i virksomheder på helt almindelige vilkår.

Hvis handicappet har en betydning i jobbet, er der ofte mulighed for at finde gode løsninger sammen med jobcentret, der kan afhjælpe den udfordring, handicappet giver. Det kunne fx være handicapkompenserende ordninger. 

Fakta om job og handicap

  • Hver fjerde dansker mellem 16 og 64 år har et handicap
  • Mens 86 % af gruppen uden handicap er i beskæftigelse, gælder det kun for 61 % af gruppen med handicap.

Læs om de handicapkompenserende ordninger

Vive: Handicap og beskæftigelse 2021

""

Hvilke data kan bruges til dokumentation af S'et i ESG

  • Antal ansatte med handicapkompenserende ordninger, fx personlig assistance
  • Antal ansatte i fleksjob. 

Hvis virksomheden har relevante politikker og/eller målsætninger på området, kan de med fordel indgå i dokumentationen. 

Flere af de mulige indikatorer kan trækkes ud via Benchmarkmodellen


Eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med temaet: 

Rekruttering på lige vilkår

En virksomhed rekrutterer mennesker med handicap på lige fod med andre kandidater og har fokus på tilpasninger og konstruktiv dialog.

Fokus på tilgængelighed

Virksomheden sikrer, at arbejdspladsen er indrettet, så den er tilgængelig for flest mulige, og der er relevante hjælpemidler til rådighed.

Målsætninger for fleksjob

Virksomheden har særlige målsætninger for antal ansatte i fleksjob.

Matche opgave og mennesker

Virksomheden arbejder strategisk med at matche opgaver til mennesker med bestemte diagnoser.

Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job ved hjælp af de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne.