Lovstof inden for ungeområdet

Kommunen har en række tilbud til unge, som har brug for en særlig indsats for at være i uddannelse eller beskæftigelse.

  • For de unge under 18 år har Ungdommens Uddannelsesvejledning eller Børne – og ungeafdelingen hovedansvaret.
  • For de unge over 18 år har jobcentret hovedansvaret.

For unge under 18 år kan jobcentret i særlige tilfælde tilbyde vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik i de tilfælde, hvor UU eller Servicelovens tilbud ikke er tilstrækkelige.

Unge mellem 18-30-årige, som søger om kontanthjælp eller får arbejdsløshedsdagpenge, inddeles i forskellige målgrupper. Unge jobparate, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, får et uddannelsespålæg, som betyder, at de skal i gang med uddannelse eller aktiviteter, som forbereder dem til uddannelse. Uddannelsespålægget gælder også for unge modtagere af arbejdsløshedsdagpenge under 25 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Unge, som vurderes ikke at være i stand til inden for et år at kunne begynde på en uddannelse, vurderes aktivitetsparate. Disse unge får også et uddannelsespålæg. Her er der tale om en indsats, som skal gøre den unge i stand til at starte en ungdomsuddannelse.

Regeringen har vedtaget en aftale om bedre veje til uddannelse og job. Den indeholder den nye forberedende grunduddannelse FGU, og den indeholder en beskrivelse af en sammenhængende kommunal ungeindsats. Cabi følger arbejdet med den nye reform og kommunernes arbejde med at implementere den.