Nedsat arbejdsevne

For at få bevilget revalidering, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig virksomhed eller førtidspension skal det dokumenteres, at personens arbejdsevne er nedsat.

Love

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §§ 30 a, 68 c og 70 a.
 • Lov om aktiv socialpolitik, §§ 8 og 46.
 • Lov om sygedagpenge, §§ 7, 19 og 28.
 • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. §§ 9-12.

Vejledninger

 • Arbejdsdirektoratets vejledning om sygedagpenge nr. 9300 af 25/6 2008, pkt. 7.3-7.6, 28.1
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9761 af 10/9 2019 om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Graden af nedsat arbejdsevne beskrives således:

 • Revalidering: Begrænsning i arbejdsevnen.
 • Fleksjob: Varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.
 • Tilskud til selvstændig virksomhed: Personer, der driver selvstændig virksomhed og har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.
 • Ressourceforløb: Personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats med aktivering eller revalidering, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsatser i følge beskæftigelsesloven og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.
 • Førtidspension: Personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende

Når det skal vurderes, om en person skal have et ressourceforløb, i fleksjob, have tilskud som selvstændig eller have førtidspension, skal sagen forelægges rehabiliteringsteamet. 

Rehabiliteringsteamet drøfter og indstiller til kommunen, hvilke af de ovenfor nævnte indsatser der skal tilbydes borgeren. Kommunen afgør sagerne.

Som grundlag for drøftelse og indstilling har jobcentret udarbejdet den forberedende del af en rehabiliteringsplan.

Når det gælder revalidering, afgør jobcentret, med den forberedende del af en rehabiliteringsplan som arbejdsredskab, sagen uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Se: rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.