Nedsat arbejdsevne

For at få bevilget revalidering, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig virksomhed, førtidspension eller seniorpension, skal det dokumenteres, at personens arbejdsevne er nedsat.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Annette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Graden af nedsat arbejdsevne beskrives således:

  • Revalidering: Begrænsninger  i arbejdsevnen.
  • Fleksjob: Varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.
  • Tilskud til selvstændig virksomhed: Personer, der driver selvstændig virksomhed og har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.
  • Ressourceforløb: Personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats med aktivering eller revalidering, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsatser i følge beskæftigelsesloven og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.
  • Førtidspension: Personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende
  • Seniorpension (til personer, der har haft en langvarig arbejdsmarkedstilknytning og har 6 år eller mindre til pensionsalderen): Personens arbejdsevne er nedsat til højst 15 timer i forhold til seneste job.

Når det skal vurderes, om en person skal have et ressourceforløb, i fleksjob, have tilskud som selvstændig eller have førtidspension, skal sagen forelægges rehabiliteringsteamet. 

Rehabiliteringsteamet drøfter og indstiller til kommunen, hvilke af de ovenfor nævnte indsatser der skal tilbydes borgeren. Kommunen afgør sagerne.

Som grundlag for drøftelse og indstilling har jobcentret udarbejdet den forberedende del af en rehabiliteringsplan.

Når det gælder revalidering, afgør jobcentret, med udgangspunkt i den forberedende del af rehabiliteringsplanen, sagen uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Se: rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 2408 af 13/12 2021 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Vejledninger

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9678 af 9/9 2021 om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb

Relateret indhold >>

Til dig i virksomheden

Her finder du opdateret viden om lovgivningen inden for nedsat arbejdsevne.

Læs mere

Til dig i kommunen

Få viden, metoder og værktøjer til dit arbejde med at få flere med nedsat arbejdsevne i job.

Læs mere

Lovstof

Dyk ned i lovstoffet inden for bl.a. fleksjob, handicap, revalidering, ressourceforløb, førtidspension og skånejob.

Læs mere

Spørg Annette

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Annette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.