Sprog på arbejdspladsen: Hvad gør vi med de sproglige udfordringer?

I kan opleve sproglige udfordringer, når I samarbejder med en ny medarbejder fra et andet land, som stadig er ved at lære dansk. Her får I tips til, hvad I kan gøre for at hjælpe nydanskerens sprog på vej og dermed undgå nogle af de fejl og misforståelser, der kan opstå i dagligdagen.

En god træningsbane

Ofte vil den nydanske medarbejder følge danskundervisning på sprogskolen, sideløbende med at han eller hun er på jeres virksomhed.

Arbejdspladsen er en rigtig god træningsbane til at øve sproget, da I på virksomheden både kan være med til at lære nydanskere:

 • relevante fagord, som klæder ham eller hende på i forhold til specifikke opgaver og brancher
 • gængse ord og vendinger, som man bruger i det daglige sprog, og som klæder nydanskeren på til at kunne kommunikere på en dansk arbejdsplads.

Tal dansk

Tal i videst muligt omfang dansk med medarbejderen og hjælp ham eller hende til at blive en del af både det faglige og det sociale fællesskab på arbejdspladsen. I kan også støtte medarbejderen i at skrive nye ord og vendinger ned, som han eller hun kan tage med tilbage til sprogskolen og træne yderligere.

Måske har I en anden medarbejder i virksomheden, som taler det samme sprog som nydanskeren. Brug dem som "oversættere" i starten. 

Sprogpolitik på arbejdspladsen

Nogle arbejdspladser har en politik om, at der kun tales dansk i arbejdstiden. Det styrker selvfølgelig sproget. Men medarbejderne kan også have behov for en pause fra det danske ind imellem for at hvile hovedet - fx i frokostpausen. 

Har de nu forstået mig?

Medarbejdere, der er ved at lære dansk, har brug for at kunne prøve sine nye kundskaber af i trygge rammer. Nogle af de ting, man som nydansk medarbejder kan blive usikker på, er 

 • griner de ad mig?
 • gør de en ekstra indsats for at forstå mig?
 • kan jeg blive misforstået?
 • har jeg selv forstået tingene rigtigt?
 • kender jeg de ord, jeg skal bruge?

Det er vigtigt, at alle på arbejdspladsen er med til at skabe et trygt miljø, hvor nydanskeren kan blive bedre til dansk. 

Du kan være usikker på, om I har forstået hinanden. Bed derfor medarbejderen genfortælle opgaven med egne ord. Spørg ikke bare "har du forstået?". I nogle kulturer vil man sige ja, selvom man måske ikke har forstået det, for ikke at fornærme. 

Sådan bliver du bedre til dansk

I denne video har vi samlet tips og korte film til nydanskere, som er ved at lære dansk. Vis dem for jeres nye medarbejder, og hjælp ham eller hende godt på vej. Og husk at være tålmodig: Sprogindlæring kan tage tid.

Sådan bliver du bedre til dansk - videoen åbner i YouTube playerSådan hjælper du nydanske kolleger med at lære dansk:

 • Adskil ordene og tal langsomt og tydeligt (det nytter ikke at tale højere!)
 • Forklar og tal konkret om de ting, I laver.
 • Peg på det, du taler om eller vis det, der skal laves. Det støtter forståelsen.
 • Gentag de vigtigste ord, I bruger på arbejdspladsen. Det gør dem lettere at huske. 
 • Prøv med andre ord eller fagter og kropssprog, hvis I ikke forstår hinanden.
 • Vis, at du prøver at forstå, så din kollega ikke bliver bange for at lave fejl.
 • Stil spørgsmål og vis interesse. Det får din nydanske kollega til at bruge sproget.

Vær opmærksom på:

 • Undgå ukonkrete ord som fx “Herover” (hvor er det?) eller “Snart” (hvornår er det?).
 • Pas på med ordet ikke. Når man er ved at lære dansk, kan ordet ikke som fx Vil du ikke lige hjælpe mig?” misforstås og tolkes somDu skal ikke hjælpe mig”.
 • Ironi og talemåder er svære at forstå, når man er ved at lære dansk (men det kommer med tiden).
 • Det er ikke nok at spørge “Forstår du?”. Bed i stedet kollegaen genfortælle med egne ord, hvad han/hun har forstået. Så fanger I bedre misforståelserne undervejs.


Hjælpemidler til at udvide ordforrådet

Skriv op

Skriv ordene på de materialer, maskiner, arbejdsredskaber m.v., den nydanske medarbejder bruger, på fx post-it, og sæt dem på de fysiske ting eller sæt sedler på opslagstavlen.

Skriv faste vendinger ned, som kollegaen kan bruge i hverdagen. Fx: "Jeg er ved at lære dansk, vil du gentage?", "Aflæsning er ved porten til højre" eller "Velkommen. Du kan tage plads i receptionen".

Start med få ord og sætninger, og byg så flere på efterhånden. Det hjælper den nydanske medarbejder til at lære de fagudtryk, I bruger på netop jeres arbejdsplads.

Det kan også være nyttigt med en notesbog e.l., hvor den nydanske medarbejder kan skrive de nye ord og vendinger op, som han eller hun løbende støder på og skal lære.

Så kan man træne både i bussen, i kantinen eller hjemme ved middagsbordet.

Brug teknologien

Brug billeder

Tag billeder af de mest gængse arbejdsredskaber, materialer eller inventar etc., som den nye medarbejder skal arbejde med i hverdagen. Print billederne og skriv, hvad der er på det.

I kan hænge billederne op, så den nye medarbejder kan støtte sig til dem i løbet af arbejdsdagen. Eller medarbejderen kan få billederne med hjem for at øve sig derhjemme.

Oversæt med apps

I kan bruge Google Translate, som er en gratis tjeneste, der oversætter ord og sætninger direkte på telefonen, tablet eller pc.

Se translate.google.com

En anden mulighed er Say Hi, som er en gratis app, der oversætter ord og sætninger direkte på din telefon eller tablet. Indtal ord eller skriv korte sætninger, og app'en oversætter dem direkte til fx arabisk.

Say Hi og Google Translate er begge gratis og kan hentes via App Store eller Google Play. Her kan du også hente betalingsapps, som relativt billigt kan oversætte både tekst og tale. Søg på "oversæt".

Nogle apps kan også scanne og oversætte dokumenter.

QR-koder

Det er også en god idé at bruge QR-koder. Du kan lave små instruktionsvideoer og sætte QR-koder, der linker til dem, på fx maskinen eller rengøringsvognen. Ved at scanne QR-koden med sin mobil, kan den nydanske medarbejder se filmen - igen og igen, hvis der er brug for det. 

Særligt om skriftlige instruktioner

Hvis den nydanske medarbejder skal sætte sig ind i fx skriftlige instruktioner eller læse ordresedler kan I:

 • Gennemgå de vigtigste tekster/dokumenttyper med en tolk
 • Gennemgå selv de vigtigste instruktioner med den nye medarbejder.
  • Sæt fx streg under særlige vigtige ord, den nye medarbejder skal lære at kende.
  • Hent hjælp via apps som Say Hi eller Google Translate.

Anas lærer dansk

Se i videoen, hvordan Anas fra Syrien hele tiden har fokus på at lære nye danske ord og vendinger i løbet af sin arbejdsdag på PFP i Silkeborg.

Når I skal bruge tolk

For mange virksomheder vil det være en ny oplevelse at skulle afholde samtaler, hvor en tolk er involveret. Her får du en række råd til, hvordan du kan gennemføre en vellykket tolket samtale og forsøge at undgå misforståelser undervejs. Kommunen er forpligtet til at sikre, at en borger forstår den indsats, han eller hun er en del af. De skal derfor vurdere, om der er behov for en tolk, fx i starten af en virksomhedspraktik. 

Herunder finder du en række råd til, hvordan I kan bruge tolken i samtalen.

Tips og tricks i samtalen

 • Fortæl både tolken og nydanskeren, hvad I skal tale om, inden samtalen begynder. Skal I tale om, hvordan det går, gennemgå sikkerhedsregler eller lignende?

 • Hvis der er noget, nydanskeren eller tolken skal have forklaret nærmere, er det din opgave at forklare det. 

 • Saml op på samtalen til sidst, ved at få nydanskeren til at gentage de vigtigste pointer fra samtalen.

Print til opslagstavlen

Her kan du hente to huskesedler, som du kan printe og hænge op i arbejdslokalerne, kantinen etc. Så er de gode råd lige ved hånden, når I kommunikerer og hjælper med sproget i det daglige.

Download

undefined

Metode og værktøj

Sprog og kultur: Undgå misforståelser og konflikter

Misforståelser kan let opstå, når sproget stadig kan være en udfordring, og når forskellige kulturer og måder at tænke på mødes på arbejdspladsen.

Se værktøjerne for sprog og kultur
Viden og baggrund

Kulturmøder på arbejdspladsen

Når man rekrutterer og arbejder sammen med medarbejdere med andre kulturelle baggrunde, vil man skulle sætte sig ind i andres måde at tænke og forstå verden på. Det betyder, at du også selv skal være opmærksom på din egen kultur og forståelse for verden omkring dig.

Læs mere om kulturmøder på arbejdspladsen