Grobund til fremtiden

Det Obelske Familiefond har bevilliget 3,4 mio. kr. til projektet ’Grobund til fremtiden’, der skal hjælpe unge kvinder i psykisk mistrivsel tættere på uddannelse og job. I projektet er beskæftigelsesindsatsen rykket ud i skoven og har fokus på overvindelse af ensomhed og opbygning af personlig styrke gennem fællesskab og beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Projektperiode 2023-2025

Om projekt Grobund til fremtiden

Over en periode på 2,5 år skal 48 kvinder i alderen 18-29 år gennemføre et 16 ugers forløb ude i skoven. Herefter følger 13 ugers efterværn med møder i skoven og personlig opfølgning, mens kvinderne sideløbende deltager i et indslusningsforløb i en virksomhed. 

Projektet har til formål at styrke den mentale sundhed hos de unge kvinder, som er i psykisk mistrivsel. Målgruppen er uden job eller uddannelse, og er udfordret af ensomhed og mangel på handlekraft.

Møderne i naturen skal give dem øgede kompetencer til at kunne indgå i et fællesskab og en tro på fremtiden, der tilsammen bringer dem tættere på beskæftigelse eller uddannelse.-

Målgruppen

Projektets deltagere er kendetegnet ved, at de:

  • er kvinder i alderen 18-29 år i psykisk mistrivsel
  • hverken er i job eller uddannelse
  • modtager offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælp for aktivitetsparate og ressourceforløbsydelse.

Kvinderne i målgruppen skal træne at være en aktiv del af et fællesskab, der på flere måder afspejler det at kunne indgå i et arbejdsfællesskab.

Naturen som ramme

Grobund til fremtiden bygger videre på erfaringer med naturbaserede beskæftigelsesindsatser fra projektet Fodfæste gennem naturen. 

Naturen kan have en gavnlig effekt for mennesker med mentale helbredsproblemer, fordi der er rum, luft og ro til at kunne mærke sig selv og være til stede. 

Derfor er naturen oplagt som en ramme til at arbejde med oplevelsen af egen livssituation og mestring af forskellige opgaver.

Projektpartnere

Videnshuset Cabi er projektleder og hovedansvarlig for den overordnede ledelse og koordinering. 

Naturfællesskaber er projektpartner og tovholder på den praktiske gennemførsel af forløbene i skoven inklusiv efterværn. 

Huset Relief, repræsenteret af Line Reif, socialrådgiver, narrativ psykoterapeut og supervisor, er ekstern konsulent og mental sundhedsekspert i projektet. 

Unge, job og uddannelse - Aarhus Kommune er samarbejdspartner og testkommune. Kommunens rolle er at henvise aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og unge kvinder i ressourceforløb til projektet. 

”Skoven tilbyder en ro, som kvinderne ikke finder andre steder. De skal aktiveres og bruge deres hænder til at samle brænde og føde og samarbejde om at få tilberedt maden over bål. Under snakken ved bålet vil kvinderne hurtigt finde ud af, at de ikke er alene om at have det svært."

Bo Johannes Thiesen, Naturfællesskaber

SPØRG CABI

Vil du vide mere om projekt Grobund til fremtiden?

Så kontakt Anne eller Annette

Projekt

Fodfæste gennem naturen

Projekt ’Fodfæste gennem naturen’ skal hjælpe udsatte unge mænd tættere på uddannelse og job. Her er beskæftigelsesindsatsen rykket ud i naturen, hvor samarbejde, mad over bål og mandefællesskaber er i fokus.

Læs mere om Fodfæste gennem naturen
Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter