Cirkulær økonomi og social ansvarlighed

Få inspiration til mere sortering og genanvendelse i fx byggebranchen og skab dermed job til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Og find tips til at komme i gang, cases fra virksomheder og viden, så du også kan bidrage til mere socialt ansvar gennem genbrug af ressourcer.

Hvad er cirkulære forretningsmodeller?

Alle virksomheder arbejder ud fra en forretningsmodel, som viser hvordan virksomheden kan skabe værdi for kunder, som vil købe produkter eller ydelser.

Nogle virksomheder arbejder med cirkulære forretningsmodeller, og det er typisk en eller flere af de fem modeller, som du kan se her.

-

CSR People Prize sætter fokus på social ansvarlighed og cirkulær økonomi

Med særprisen til CSR People Prize 2022 satte vi fokus på virksomheder, der gennem cirkulære forretningsprocesser skaber jobs til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Vinderen blev offentliggjort på Cabis Topmøde den 9. juni 2022. Horn Bordplader vandt særprisen 2022.

Se videoer om de tre nominerede til særprisen nedenfor og læs mere om de nominerede her

Horn Bordplader

Virksomheden i Aulum passer på miljøet og giver samtidig en chance til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det bragte Horn Bordplader i finalefeltet til CSR People Prize.

Video om Horn Bordpladers nominering til CSR Særpris

Fischer Lighting

Vanløse-virksomheden passer på miljøet og giver samtidig en chance til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det bragte Fischer Lighting i finalefeltet til CSR People Prize.

Video om Fischer Lightings nominering til CSR Særpris

Refurb

Virksomheden i Hornslet passer på miljøet og giver samtidig en chance til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det bragte virksomheden i finalefeltet til CSR People Prize.

Video om Refurbs nominering til CSR Særpris

Råt&Godt

Virksomheden i Aalborg genanvender byggematerialer fra en branche med meget affald. Samtidig tilbyder de afklarings- og opkvalificeringsforløb for unge med udfordringer.

Christian Helweg, stifter og leder af Råt&Godt
Refurb logo
Case

Refurb

Refurb har stor succes med at tænke socialt ansvar ind i deres cirkulære forretningsmodel og har i dag over hver fjerde ansat fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs casen om Refurb
Fischer Lighting - For a Brighter Future - Logo
Case

Fischer Lighting

Fischer Lighting har succes med at passe på miljøet og skabe jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med deres cirkulære forretningsmodel.

Læs casen om Fischer Lighting
Logo
Case

Råt&Godt

Råt&Godt genanvender materialer. Samtidig tilbyder de afklarings- og opkvalificeringsforløb for unge med udfordringer.

Læs case om Råt&Godt

SPØRG CABI

Er du i tvivl om regler, løsninger eller hvordan du kommer i gang.

Så spørg Cabi.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Fem centrale anbefalinger til din virksomhed

Prøv det af

Det kan være vanskeligt at omstille forretningen til cirkulær økonomi, og der er ikke nogen ’one size fits all’-løsning.

Derfor behøver din virksomhed ikke implementere en cirkulær forretningsmodel fra start.

I kan i stedet starte mindre cirkulære indsatser, der giver viden om mulighederne og tydeliggør, hvilke opgaver borgere fra kanten af arbejdsmarkedet kan varetage hos jer.

Skab mening for din virksomhed

Det lykkes kun med cirkulære forretningsmodeller og beskæftigelse af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, hvis det bliver prioriteret i virksomheden.

Selvom der ikke nødvendigvis er en direkte økonomisk gevinst, så kan koblingen mellem cirkulær økonomi og beskæftigelse skabe intern værdi og stolthed i virksomheden.

Det kan også bidrage til loyalitet hos jeres kunder. Dog må indsatsen ikke påvirke virksomhedens økonomi negativt.

Lav partnerskaber med andre

Lav partnerskaber med andre virksomheder eller organisationer, som er andre steder i det cirkulære loop.

Den ene virksomheds restprodukt er måske en ressource til ny produktion for en anden virksomhed.

Bidrag til verdensmålene

Styrk virksomhedens bidrag til FN’s verdensmål ved at koble cirkulær økonomi med socialt ansvar på arbejdsmarkedet.

Cirkulær økonomi bidrager bl.a. til verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, mens socialt ansvar på arbejdsmarkedet bl.a. bidrager til verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst.

Brug samtidig også dette i virksomhedens kommunikation og markedsføring

Inkluder eller fasthold udsatte

Brug de nye opgaver i den cirkulære økonomi til at inkludere eller fastholde udsatte på arbejdsmarkedet.

Mange af de nye opgaver, der opstår i forbindelse med omstilling til cirkulær økonomi, kan varetages af mennesker uden eller med begrænsede faglige kvalifikationer.

-

Udarbejdet i samarbejde med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål og Erhvervsstyrelsen.

CASESAMLING

Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Vi har sammen med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål og Erhvervsstyrelsen udarbejdet en casesamling med virksomheder, der i dag skaber jobs til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet gennem cirkulære forretningsmodeller.

Læs her om ARGO, Buddha Bikes, Gamle Mursten, Grundfos og Holmris B8, hvilket potentiale de ser, og hvilke barrierer der kan være ift. en omstilling til cirkulær økonomi. 

Download

ANALYSE

Forventninger til jobskabelse ved cirkulær økonomi

Bliv klogere på, hvordan udbredelsen af cirkulære forretningsmodeller påvirker forskellige branchers mulighed for at skabe jobåbninger til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Og få indblik i, hvilke konkrete arbejdsopgaver forskellige faggrupper vil kunne varetage i forbindelse med en cirkulære omstilling.

Download

-

Udarbejdet i samarbejde med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål og Erhvervsstyrelsen.

INSPIRATION

Virksomheder, der skaber jobs

Grundfos’ Take Back ordning, recirkulation af møbler hos Holmris B8 og Randers Kommunes initiativ med en cirkulær møbelcirkel er alle gode eksempler på cirkulære forretningsenheder, der skaber jobs.

Grundfos' genbrugsprogram handler ikke kun om at genanvende imponerende 98 % af virksomhedens pumper, så vi skåner miljøet mest muligt. Det handler i lige så høj grad om at skabe meningsfyldt arbejde til de dygtige medarbejdere, der manuelt adskiller pumperne på Grundfos' Flex-afdeling.

Medarbejderne i Flex-afdelingen er mennesker, som af sociale og/eller helbredsmæssige årsager har nedsat arbejdsevne. Se video om Take Back programmet

Mere viden om den grønne omstilling

Læs mere om grøn omstilling og cirkulær økonomi hos Erhvervsstyrelsen