Kulturmøder på arbejdspladsen

Når man rekrutterer og arbejder sammen med medarbejdere med andre kulturelle baggrunde, vil man skulle sætte sig ind i andres måde at tænke og forstå verden på. Det betyder, at du også selv skal være opmærksom på din egen kultur og for-forståelser om verden omkring dig.

Herunder finder du korte videoer, der illustrerer nogle af de mest almindelige misforståelser, der kan opstå i mødet med medarbejdere med en anden kulturel baggrund. Filmene sætter spot på:

  • Forskellige opfattelser af tid
  • Selvstændighed på jobbet
  • Private ærinder i arbejdstiden.

Brug filmene til at blive opmærksom på typiske faldgruber, så I kan løse mulige misforståelser og konflikter, inden de vokser sig store. Klik på billedet på videoen for afspilning.

Når Mohammad kommer for sent...

Vi kan have meget forskellige opfattelser af tid afhængigt af, hvor i verden vi er fra.

Det kan fx vise sig ved:

  • hvor acceptabelt det er at komme for sent
  • hvad man gør, hvis man kommer for sent
  • hvor hurtigt man fysisk bevæger sig på arbejdspladsen.

I denne video kan du blive klogere på, hvad du kan gøre, hvis du oplever, at en nydansk kollega ofte kommer for sent eller har en helt anden opfattelse af tid, end du er vant til, og det forventes på arbejdspladsen.

Når Ahmed sætter sig ned...

Hvad sker der egentlig, når nydanske medarbejdere udviser en anden form for selvstændighed, initiativ og respekt, end man generelt er vant til på en dansk arbejdsplads? Det betaler sig at gøre sig nysgerrig på årsagen, når du ikke forstår, hvorfor en medarbejder og kollega gør, som han gør. Så kan I undgå mange misforståelser og konflikter.

Få tips til hvad du kan gøre i filmen her:

Når Yousefs familie ringer - igen....

Yousef er en dygtig medarbejder. Han bliver ofte ringet op af venner og familiemedlemmer på jobbet, og du er ved at blive godt og grundig irriteret over, at han sådan tilsidesætter arbejdet på grund af private anliggender. Men hvorfor er Yousef egentlig så beredvillig over for sin familie? Og hvorfor kan det give konflikter, når en kollektivistisk kultur møder en individualistisk dansk kultur?

Se filmen her og bliv klogere på, hvordan du kan håndtere situationen:

Metode og værktøj

Sprog og kultur: Undgå misforståelser og konflikter

Misforståelser kan let opstå, når sproget stadig kan være en udfordring, og når forskellige kulturer og måder at tænke på mødes på arbejdspladsen.

Se værktøjerne for sprog og kultur
Viden og baggrund

Sprog på arbejdspladsen

I kan opleve sproglige udfordringer, når I samarbejder med en ny medarbejder fra et andet land, som stadig er ved at lære det danske sprog. Her får du tips til, hvad I kan gøre for at hjælpe nydanskerens sprog på vej og dermed undgå nogle af de fejl og misforståelser, der vil opstå i dagligdagen.

Læs mere om sprog på arbejdspladsen