Seniorer på arbejdspladsen

God seniorpraksis for rekruttering og fastholdelse

Seniorernes ønsker, behov og muligheder for at bidrage på arbejdsmarkedet er meget forskellige og kalder på fleksible og individuelle løsninger.

Til arbejdet med rekruttering og fastholdelse af seniorer i jeres virksomhed er der her inspiration fra en række cases, hvor virksomheder er lykkes i arbejdet med god seniorpraksis.

Anerkendelse

Spørg, hvad der skal til for at de bliver, fremfor hvornår de går.

Se, hvordan andre virksomheder bruge samtaler som afsæt for trivsel og fastholdelse.

Sådan gør OK a.m.b.a.

Sådan gør Johnson Controls

Sådan gør Idealcombi

Opkvalificering og kompetenceudvikling

Udvikling fremfor afvikling i alle aldre.

Se, hvordan andre virksomheder tager socialt ansvar for at udvikle nye og gamle medarbejder.

Sådan gør Carlsberg Danmark

Sådan gør Bach & Pedersen

Sådan gør ECM

Fleksibilitet

Tænk i rummelige løsninger, hvor senkarriere ikke er enten eller mellem fuldtidsjob og pension.

Se, hvordan andre virksomheder løser individuelle behov for ændringer i seniorernes tid og opgaver.

Sådan gør Bøjsø døre & vinduer

Sådan gør DermaPharm

Sådan gør Aquagain

Sådan gør Arriva

Vidste du, at...

Der er hjælp at hente i samarbejdet med dit lokale jobcenter, hvis dine medarbejdere rammes af fysisk eller psykisk sygdom eller nedslidning. Der er både periodisk og vedvarende økonomisk støtte at få.

Brug fx

Mentorordninger

Fleksjob

Personlig assistance

Hjælpemidler

Vidste du, at...

Med fokus på gode seniorsamtaler og seniorpolitikker, kan du sikre seniorernes trivsel og lyst til at blive i job.

Hent inspiration til samtaler med dine medarbejdere i denne publikation

Vidste du, at...

Du kan få viden og inspiration til investering og udvikling af dine seniormedarbejdere i vores tema om brugen af FN’s Verdensmål i din forretning.

CSR og socialt ansvar

Brug for gratis råd om seniorer på jeres arbejdsplads?

Kontakt Trine og få sparring på de udfordringer, I står overfor.