Seniorer på arbejdspladsen

God seniorpraksis for rekruttering og fastholdelse

Seniorernes ønsker, behov og muligheder for at bidrage på arbejdsmarkedet er meget forskellige og kalder på fleksible og individuelle løsninger.

Til arbejdet med rekruttering og fastholdelse af seniorer i jeres virksomhed er der her inspiration fra en række cases, hvor virksomheder er lykkes i arbejdet med god seniorpraksis.

Anerkendelse

Spørg, hvad der skal til for at de bliver, fremfor hvornår de går.

Se, hvordan andre virksomheder bruge samtaler som afsæt for trivsel og fastholdelse.

Sådan gør OK a.m.b.a.

Sådan gør Johnson Controls

Sådan gør Idealcombi

Opkvalificering og kompetenceudvikling

Udvikling fremfor afvikling i alle aldre.

Se, hvordan andre virksomheder tager socialt ansvar for at udvikle nye og gamle medarbejder.

Sådan gør Carlsberg Danmark

Sådan gør Bach & Pedersen

Sådan gør ECM

Fleksibilitet

Tænk i rummelige løsninger, hvor senkarriere ikke er enten eller mellem fuldtidsjob og pension.

Se, hvordan andre virksomheder løser individuelle behov for ændringer i seniorernes tid og opgaver.

Sådan gør Bøjsø døre & vinduer

Sådan gør DermaPharm

Sådan gør Aquagain

Sådan gør Arriva

Jobcentret kan hjælpe

Der er hjælp at hente i samarbejdet med dit lokale jobcenter, hvis dine medarbejdere rammes af fysisk eller psykisk sygdom eller nedslidning. Der er både periodisk og vedvarende økonomisk støtte at få.

Brug fx

Mentorordninger

Fleksjob

Personlig assistance

Hjælpemidler

Brug seniorpolitik og seniorsamtaler

Med fokus på gode seniorsamtaler og seniorpolitikker kan du sikre seniorernes trivsel og lyst til at blive i job.

Hent inspiration til samtaler med jeres medarbejdere i vores skabelon til seniorsamtaler. Og brug vores skabelon til seniorpolitik til at komme rundt om de væsentligste temaer. 

Hent skabelon til seniorpolitik

Hent skabelon til seniorsamtaler

S'et i ESG

Vær opmærksom på, at jeres seniorindsats også kan indgå som en del af ESG-rapporteringen.

Om ESG-dokumentation

SPØRG CABI

Brug for gratis råd om seniorer på jeres arbejdsplads?

Kontakt os og få sparring på de udfordringer, I står overfor. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |