Virksomhedspraktik i udlandet

Spørgsmål:  

Kan en ledig komme i fire ugers virksomhedspraktik i en dansk virksomhed med arbejdsopgaver, der foregår i Sverige?

Svar (revideret 19.1.2018):

Muligheden for virksomhedspraktik i udlandet gælder som udgangspunkt kun for sygedagpengemodtagere.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1297 af 9/11 2016, § 71, at sygedagpengemodtagere, som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens § 3, kan få tilbud om virksomhedspraktik i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge.

For ledige er det ikke muligt, hvis det medfører, at de opholder sig uden for Danmark i praktikperioden.

Læs mere om reglerne for virksomhedspraktik i Cabis lovstof under Virksomhedspraktik.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere