Dialogredskab: Fravær/nærværsmatrix

Som start på en proces, hvor nærvær skal i fokus, må man i fællesskab forholde sig til, hvad begrebet dækker. Anvend fravær/nærværs-matrixen her på siden som redskab til at få gang i dialogen.

Som diagrammet nedenfor viser, er der flere varianter af at være nærværende eller fraværende. Umiddelbart tænker man måske, at enten er man rask og på arbejde eller syg og fraværende, men så enkel ser virkeligheden ikke ud:

  • Ind imellem går man på arbejde, selv om man er syg, fx fordi ens ansvarsfølelse er i overkanten, der er uopsættelige opgaver, det går ud over kollegerne eller … 
  • Ind imellem bliver man hjemme, selv om man ikke er syg, fx fordi man trænger til en dag, har fortjent det, er træt af sit arbejde, har konflikter eller …

 

undefined

 

Guide til fravær/nærværsmatrix

Tal om nærvær og fravær i jeres virksomhed ud fra følgende guide:

  • Prøv at placere dig i diagrammet.
  • Hvor vil du placere dig – hvor ser du typisk dig selv?
  • Hvor er de atypiske steder for dig?
  • Hvad tænker du om de steder, du ikke er i?
  • Har det altid været sådan? Er der sket ændringer?
  • Er det ok for dig, at det er, som det er?
  • Er der noget, du mener, du skal være opmærksom på i forhold til dig selv som kollega.
Metode og værktøj

Fravær/nærværsspil

Få gang i dialogen om sygefravær. Spillet giver mulighed for at drøfte viden om og holdninger til fravær og nærvær.

Læs mere

Overblik over værktøjer omkring sygefravær

Tag udgangspunkt i den situation, I befinder jer i, og tænk hele vejen rundt både, når du vil forebygge og håndtere sygefravær. Uanset om du gør det i stor eller lille målestok, vil værktøjerne her hjælpe dig på vej.

Få overblikket her

SPØRG CABI

Har du spørgsmål?

Så tag fat vores sygefraværsteam.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |