CV for ledige

Det er et krav, at alle ledige har et CV på Jobnet. Vi ved, at det, særligt for ledige længere væk fra arbejdsmarkedet, kan være vanskeligt at udarbejde et meningsfyldt CV. Med den rette viden og hjælp ved vi, at det er muligt at lave et brugbart CV for alle ledige.

Få her inspiration og hjælp til CV dialogen med særligt de ledige længere væk fra arbejdsmarkedet.

Den ledige kommer tættere på et job med opdateret CV fordi:

 • Processen og dialogen omkring CV med den ledige er med til at synliggøre kompetencer og ressourcer
 • CV dialogen skaber en tro på, at den ledige kan løse konkrete opgaver i en virksomhed
 • Dialogen om CV synliggør, hvordan borgerens skånehensyn kan håndteres i praksis
 • Gennem dialogen bliver kendskabet til den ledige større og understøtter relationen.

Er du leder eller medarbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats?

Dialogen om CV skaber den røde tråd i alle samtaler med den ledige. Det er her, vi taler om

 • jobmål
 • hvilke opgaver den ledige kan løse
 • hvilke andre erfaringer og uformelle kompetencer den ledige har fra dagligdagen
 • frivilligt arbejde og tidligere praktikker.

Det kan omsættes til formelle kompetencer på en arbejdsplads eller være brugbart ift., hvad den ledige konkret kan håndtere med eventuelle skånehensyn på en arbejdsplads.

Brug jobvejen

Vær opmærksom på, at I i jeres samtaler med borgeren ofte berører emner, som er relevante for CV’et, og at du hjælper den ledige med at få dem konkretiseret og overført til Jobnet CV’et.

Ofte kan det også være en hjælp at visualisere vejen til job sammen med borgeren og synliggøre, hvorfor I sætter de forskellige aktiviteter i gang.

Til det, kan I bruge jobvejen, vist på billedet her. 

-

'Vejen til job'. Se større foto på side 21 i publikationen Værktøjer til dialogen om CV

10 gode råd fra STAR

STAR har udarbejdet 10 gode råd til, hvordan du arbejder med CV som dialogværktøj.

Læs de gode råd her

Hvordan får I CV’et til at leve i praksis?

CV er et løbende dialogværktøj, og derfor er det vigtigt at få CV dialogen ind i alle samtaler med den ledige.

 • Bryd dialogen ned i delelementer. Ikke alle elementer skal udfyldes på én gang.
 • CV dialogen kan ikke alene uddelegeres til CV-værksted, virksomhedskonsulenter eller andre.
 • I skal tro på og have viden om, hvordan et CV og CV dialogen kan være til gavn for alle målgrupper.
 • Start der, hvor det i første omgang giver mest mening.
 • Hav viden om, hvor du kan få hjælp til CV arbejdet. Fx ved aktiv brug af dialogark, borgerark, introduktionsvideo m.v.
 • Del de gode erfaringer om, hvornår det er svært, og hvordan det kan håndteres.
 • Brug hinanden til kollegial og ledelsesmæssig sparring. Sæt CV på dagsorden på teammøder. Tag fx en kollega med til en samtale og få feedback på CV arbejdet
 • Øvelse gør mester…

-

For at understøtte borgernes forståelse af CV’ets funktioner, og hvordan de skal bruges, har STAR udviklet en video om CV’et til brug for borgeren.

Se videoen på Stars hjemmeside

Værktøjer til dialogen

Sammen med STAR har Cabi også udarbejdet værktøjer til dialogen.

Find værktøjerne her 

-

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Du kan ringe og få svar på spørgsmål om CV og dialogen med ledige længere væk fra arbejdsmarkedet.
Ring til Trine Thomsen eller Carsten Lunden