Hold fast på dine medarbejdere

Pas godt på dine medarbejdere, så de kan blive på arbejdsmarkedet, indtil de når pensionsalderen.

Nedenfor kan du læse mere om initiativer til omskoling og kompetenceudvikling, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere med nedsat arbejdsevne til følge – herunder fleksjob, rotationsordninger, kompetenceudvikling og arbejdstilpasning ved sygdom.

Tænk social ansvarlighed ind i jeres strategi

Det handler grundlæggende om at tænke hensyn til

 • kunder
 • leverandører
 • medarbejdere
 • og det omgivende samfund 

ind i jeres forretningsaktiviteter.

Hvor skal vi starte?

Der er mange forskellige aktiviteter, I kan sætte i gang fx: 

Aktiviteter inden for forebyggelse 

Det kunne være fanstaltninger i forhold til

 • nedslidning og ulykker
 • reduktion af kort- og langsigtet sygefravær
 • forbedringer af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
 • sundhedsfremme og stressforebyggelse, herunder en aktiv sygefraværspolitik samt work-life-balance.
Aktiviteter inden for fastholdelse

Det kunne være initiativer til

 • omskoling og kompetenceudvikling
 • arbejdstilpasning ved sygdom og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere 
 • rotationsordninger.
Aktiviteter inden for inklusion (rekruttering og onboarding)

Det kunne fx være via

Fasthold medarbejdere

Man siger, medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Så de er værd at passe på. 

Få inspiration til fastholdelse af medarbejdere, som bliver ramt af sygdom eller nedsat arbejdskapacitet eller -evne. Og til, hvordan du kan sikre, at jeres virksomhed er et godt sted at være også i det lange løb.

Til gavn for medarbejderne og for forretningen.

Læs mere

-

God trivsel er med til at fastholde medarbejdere

Det er godt for forretningen, når I investerer i arbejdsmiljøet for at fremme nærværet.

Virksomheder med høj grad af trivsel har lavt sygefravær, og det er godt for virksomheden og den enkelte medarbejder.

Læs mere

-

Lavt fravær styrker bundlinjen 

Forudsætningen for at skabe et godt arbejdsmiljø med medarbejdere, der trives, og en høj produktivitet, er, at ledelsen har fokus på både forebyggelse og håndtering af sygefravær.

Det kræver en strategisk tilgang og langsigtede investeringer. I vores tema om sygefravær får du alle de værktøjer, du skal bruge.

Læs mere 

-

Fasthold seniorer

Det er et fælles ansvar mellem virksomheden og medarbejderne at fastholde de erfarne medarbejdere længst muligt på arbejdsmarkedet.

Men en forudsætning for, at det bliver et fælles ansvar, er, at muligheder for tilpasning af jobbet er kendt af alle.

Læs mere

-

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til fastholdelse af medarbejdere?

Så kontakt Ella, som sidder klar til at hjælpe jer med jeres sociale ansvar.
Vi hjælper virksomheder i alle størrelser på tværs af brancher i hele landet. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |