Rehabiliterinsteam - Gå tværfagligt og koordineret til sagen

Når et team med mange medlemmer fra forskellige forvaltninger skal samarbejde, er det vigtigt, at alle kender til de arbejds- og beslutningsgange, der knytter sig til driften af teamet.

I denne guide får du en indføring i den opgave, du og dine kolleger sammen skal løse som medlemmer af et rehabiliteringsteam. Brug guiden som opslagsværk og vejledning i den første tid, for at få den bedste start på opgaven som ny i rehabiliteringsteamet.

Du får indblik i, hvad der er teamets centrale opgave, lovgivningens intentioner med rehabiliteringsteams samt baggrunden for, at rehabiliteringsteams i sin tid blev oprettet.

Guiden er desuden tilpasset af din leder, så den beskriver rammerne for netop det team, du skal indgå i. Med guiden i hånden, får du overblik over den lokale organisering og specifikke aftaler for dit team.

Hent guiden Ny i rehabiliteringsteamet

Præcisering af regler om ressourceforløb og førtidspension

Da man reformerede fleksjob og førtidspensionsområdet i 2013, var der klare intentioner om, at der skal være realistiske forventninger til udviklingen af arbejdsevnen, når der bevilges ressourceforløb eller gives afslag på pension. 

I årerne efter reformen har der vist sig et behov for at præcisere, at der skal være et udviklingspotentiale i ressourceforløbet, når det tilkendes.

Læs mere om præcisering af reglerne

Lovstof

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i sager om sygedagpenge i kategori 3, jobafklaringsforløb, fleksjob, ressourceforløb, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen er det redskab, som jobcentret skal anvende i alle sager om revalidering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, samt i visse sager om sygedagpenge.

Læs mere
Lovstof

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen er det redskab, som jobcentret skal anvende i alle sager om revalidering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension samt i visse sager om sygedagpenge. Den består af to dele: en forberedende del og en indsatsdel.

Læs lovstoffet