Rehabiliteringsteam - Gå tværfagligt og koordineret til sagen

Når et team med mange medlemmer fra forskellige forvaltninger skal samarbejde, er det vigtigt, at alle kender til de arbejds- og beslutningsgange, der knytter sig til driften af teamet.

I denne guide får du en indføring i den opgave, du og dine kolleger sammen skal løse som medlemmer af et rehabiliteringsteam. Brug guiden som opslagsværk og vejledning i den første tid, for at få den bedste start på opgaven som ny i rehabiliteringsteamet.

Du får indblik i:

  • hvad der er teamets centrale opgave
  • lovgivningens intentioner med rehabiliteringsteams samt
  • baggrunden for, at rehabiliteringsteams i sin tid blev oprettet.

GUIDE

Bliv klædt på til opgaven med denne guide

Guiden kan tilpasses af din leder, så den beskriver rammerne for netop det team, du skal indgå i. Med guiden i hånden, får du overblik over den lokale organisering og specifikke aftaler for dit team.

Hent guide

Præcisering af regler om ressourceforløb og førtidspension

Da man reformerede fleksjob og førtidspensionsområdet i 2013, var der klare intentioner om, at der skal være realistiske forventninger til udviklingen af arbejdsevnen, når der bevilges ressourceforløb eller gives afslag på pension. 

I årerne efter reformen har der vist sig et behov for at præcisere, at der skal være et udviklingspotentiale i ressourceforløbet, når det tilkendes.

Læs mere om præcisering af reglerne

Har du spørgsmål om rehabiliteringsteamet?

Så tag kontakt til Annette Juul Jensen. Cabi tilbyder gratis sparring og vejledning til alle jobcentermedarbejdere. 

Lovstof

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i sager om sygedagpenge i kategori 3, jobafklaringsforløb, fleksjob, ressourceforløb, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen er det redskab, som jobcentret skal anvende i alle sager om revalidering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, samt i visse sager om sygedagpenge.

Læs mere
Lovstof

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen er det redskab, som jobcentret skal anvende i alle sager om revalidering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension samt i visse sager om sygedagpenge. Den består af to dele: en forberedende del og en indsatsdel.

Læs lovstoffet