Dokumentation når du vil fastholde en medarbejder

I tilfælde af, at din medarbejder i sidste ende skal tilkendes et fleksjob, skal virksomheden kunne dokumentere, at det i 12 måneder forud er blevet forsøgt at fastholde medarbejderen ved brug af andre indsatser og justeringer i jobbet.

Hvis en medarbejder ikke kan varetage de samme arbejdsopgaver som tidligere, er dokumentation nøgleordet, såfremt medarbejderen har mere end 6 år til folkepensionsalderen. 

Dokumentation af tilpasningerne i jobbet er et krav fra jobcentret for, at medarbejderen kan komme i betragtning til et fleksjob. 

Virksomheden skal kunne dokumentere, at det igennem 12 måneder er forsøgt at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen ved hjælp af de sociale kapitler eller på andre særlige vilkår.

Læs mere om, hvordan du fastholder en medarbejder

Læs mere om de sociale kapitler

Hent tjekliste og skema til fastholdelse

Download tjekliste over informationer, du skal have styr på for at dokumentere, at virksomheden i minimum 12 måneder har forsøgt at fastholde medarbejderen i arbejde.

Jobcentret bruger informationerne til at tage stilling til en eventuel bevilling af et fastholdelsesfleksjob.

- til brug for din egen dokumentation.

Følg løbende op på forholdene omkring din medarbejder, som er ansat på særlige vilkår eller har skånehensyn i jobbet. 

Med et skema til opfølgningssamtaler kommer du altid rundt om de samme emner og kommer hele vejen rundt omkring de fastholdelsestiltag, der er gjort.

Download 

- og brug det i din egen opfølgning på fastholdelsestiltag.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre. Find dit lokale jobcenter

Har du spørgsmål?

Så kontakt Anne, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
Det er gratis for virksomheder at ringe til Cabi og få sparring.

Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job ved hjælp af de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere
Lovstof

Sygedagpengerefusion fra første sygedag ved kronisk sygdom (§56-58a)

Arbejdsgiver har mulighed for via en § 56-aftale at få refunderet udgiften til sygedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig lidelse har en væsentligt forøget fraværsrisiko. For selvstændige erhvervsdrivende gælder §58a.

Læs lovstoffet