Fra socialt frikort til job

Et indblik i, hvad borgere med socialt frikort mener, der skal til, for at de kan anvende det.

Baggrunden for denne lille undersøgelse er bl.a. erfaringerne fra projekt ’Socialt frikort til flere’, hvor man i fire projektkommuner på trods af en særlig indsats stadig oplevede, at en stor del af de borgere, der var visiteret til socialt frikort, ikke anvendte det. Dette medførte en nysgerrighed over, hvad de borgere, der har fået socialt frikort, men ikke anvendte det, selv mener, der skal til, for at de vil kunne anvende det. Vigtigheden af at høre, hvad de tænker, der skal til, så det kan blive anvendeligt for flest muligt.

Udgangspunktet for undersøgelsen har været borgere fra Vejle og Esbjerg kommuner, som er visiteret til socialt frikort, men ikke har anvendt det. Det lykkedes at få seks borgere til at deltage, og deres tilbagemeldinger om løsninger og barrierer for anvendelsen af deres frikort er samlet i fire temaer:

  • Mistillid til systemet
  • Barrierer for jobsøgning
  • Manglende viden om reglerne for frikortet blandt fagprofessionelle
  • Manglende viden om frikortet blandt virksomheder.

Borgernes tilbagemeldinger om barrierer og mulige løsninger er efterfølgende kvalificeret på dialogmøder med lokale nøglepersoner i Vejle og Esbjerg kommuner, hvilket munder ud i nogle konkrete anbefalinger, som fremgår af rapportens kapitel 3.

Download rapporten her ✓

I rapporten kan du bl.a. læse om:

  • Baggrund for undersøgelsen
  • Undersøgelsens resultater
  • Metodeerfaringer.

Download

-

Har du spørgsmål til publikationen?

Så kontakt Anette Hansen

Viden og baggrund

Socialt frikort

Et arbejdsfællesskab er et af de stærkeste fællesskaber, vi har. Socialt frikort-ordningen åbner muligheden for, at mennesker med komplekse sociale problemer bliver en del af fællesskabet.

Læs mere om socialt frikort

Cabis publikationer

Få en samlet oversigt over Cabis udgivelser om det rummelige arbejdsmarked.

Læs mere