Evaluering af KLAPjob - job til førtidspensionister

Cabi har evalueret KLAPjob – en beskæftigelsesindsats, der finder job til førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap.

KLAPjob er en landsdækkende beskæftigelsesindsats, der laver løntilskudsjob (såkaldte skånejob) til førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. KLAPjob finder i mindre grad også fleksjobs til målgruppen.

Som led i den sidste forlængelse af KLAPjobs bevilling blev det besluttet, at KLAP skulle evalueres, og resultatet skulle forelægges satspuljekredsen. Det er anledningen til denne evaluering.

Læs mere om KLAPjob

Evaluering af KLAPjob 2021

KLAPjob har etableret et fast koncept med opslåede jobs på det ordinære arbejdsmarked over hele landet i samarbejde med landsdækkende kæder og lokale virksomheder, som borgere med udviklingshandicap og andre kognitive handicap kan søge. På denne måde medvirker KLAPjob til at sikre arbejdskraft til virksomheder og give et meningsfuldt indhold i livet til borgere med disse handicaps.

KLAPjob har fundet en nicheopgave, som jobcentrene ikke er forpligtede til at løse, nemlig at finde job til førtidspensionister. KLAPjob er i mange kommuner det eneste tilbud, hvor førtidspensionister kan få hjælp til at finde et job. Da KLAPjob er statsfinansieret, kan man sige, at staten med KLAPjob går ind og udfylder en opgave, der som udgangspunkt ikke ville blive varetaget, hvis KLAPjob ikke fandtes.

Hent evalueringen her

I evalueringen beskrives KLAPjobs resultater med særlig fokus på samarbejde med virksomheder, kommuner og STU-institutioner. Cabi kommer også med anbefalinger til det videre arbejde. ​

Hent evalueringen her

Evalueringen bygger videre på Cabis evaluering af KLAPjobs samarbejde med jobcentre i 2017.

Find evalueringen fra 2017 her

Har du spørgsmål til evalueringen?

Så kontakt seniorkonsulent Jesper Pedersen

Cabis evalueringer

I oversigten her kan du læse om de igangværende og afsluttede indsatser, hvor vi har været evaluator.

Læs mere