Skal vi også lave noget sammen?

Vi samarbejder med myndigheder, fonde, virksomheder, kommuner, organisationer, foreninger og uddannelsesinstitutioner. Vi tror på, at de største forandringer sker i samspil med andre. Derfor samarbejder vi bredt og på tværs af brancher, geografi og sektorer. Både med offentlige og private. 

Vi har mange års erfaring i at indgå som sparringspartner, leverandør og lead på både små og store fondsprojekter. 

Tag fat i os, hvis du har et projekt eller en god idé, hvor vi sammen kan skabe forandringer for:

 • udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
 • udsatte medarbejders muligheder for at blive i deres job
 • trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Tag et kig på nogle af vores samarbejdspartnere herunder. 
Læs om de projekter, vi er med i her 

Myndigheder

Herunder:

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Arbejdsmarkedskontorerne
 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Erhvervsstyrelsen
 • Undervisningsministeriet
 • Socialstyrelsen
 • Rådet for socialt udsatte
 • Specialfunktionen Job & Handicap
Fonde

I fondsarbejdet er vi:

 • lead på fonds- og puljeansøgninger
 • partner og leverandør på andres puljer og fonde
 • sparringspartner og leverandør til fonde som fx ekspert, evaluator, facilitator eller leverandør af analyser. 

Vi har bl.a. samarbejdet med:

 • Realdania
 • TrygFonden
 • Industriens Fond
 • Den A.P. Møllerske Støttefond
 • VELUX Fonden
 • Bikubenfonden
 • Rockwool Fonden
 • Lauritsen Fonden
 • Fondens Unges Uddannelsescenter
 • Den Sociale Kapitalfond
 • Psykiatrifonden
Virksomheder, herunder også videns- og konsulentvirksomheder

Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi i tæt samarbejde med både små, mellemstore og store virksomheder for at fremme

 • udsatte medarbejders muligheder for at blive i deres job
 • trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Måden vi samarbejder med virksomhederne på er fx ved at

 • udvikle og teste praksisnære værktøjer
 • optimere arbejdsgange- og metoder
 • sammen skabe bedre arbejde til flere.  

Vi arbejder sammen med en lang række Videns- og konsulentvirksomheder samt andre aktører og civilsamfund om at levere praksisnær viden og sikre høj faglighed i projekter.  

Vi samarbejder bl.a. med:

 • Huset Venture
 • Rambøll
 • LG Insight,
 • Integrationsnet
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Epinion
 • Ungdommens Røde Kors
 • Blå Kors
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Rummelig i Midt
 • Kooperationen
Kommuner og Erhvervsråd og -huse

Vi samarbejder med alle landets 98 kommuner og en bred vifte af landets erhvervsråd og tværkommunale erhvervshuse.   

Vores samarbejde med kommunerne består bl.a. i:

 • tilbud om gratis hotline til alle jobcentermedarbejdere, hvor de kan ringe eller skrive til Cabis eksperter og få svar på konkrete spørgsmål
 • facilitering af workshops og udviklingsprocesser i forhold til fx kompetenceudvikling af medarbejdere, at give medarbejderne værktøjer til at arbejde målrettet med særlige borgergrupper og skabe bedre samarbejde med virksomheder. 
Vores samarbejde med erhvervsrådene og de tværkommunale erhvervshuse består bl.a. i
 • inspirationsoplæg, viden og værktøjer til at tage socialt ansvar
 • facilitering af netværk for virksomheder via Cabis virksomhedsnetværk
Organisationer, foreninger og uddannelsesinstitutioner

Vi udvikler og kvalificerer projekter i tæt samarbejde med en bred vifte af organisationer, foreninger og uddannelsesinstitutioner. 

Vi samarbejder om bl.a.:

 • projektudvikling
 • samskabelsesprocesser
 • hjemtagning af midler fra fonde og puljer
 • vidensformidling gennem analyser og borgerundersøgelser til myndigheder og offentligheden

Vi samarbejder med bl.a.:

 • Aarhus Universitet
 • Akademikerne
 • BDO
 • BFA Velfærd og Organisation
 • Center for Små og mellemstore virksomheder, Juridisk Institut AU
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Handicap Forbund
 • Dansk HR
 • Dansk Håndværk
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Danske handicaporganisationer
 • Det Centrale Handicapråd
 • Foreningen Nydansker
 • Headspace
 • Horesta
 • Håndværksrådet
 • Lederne
 • KL
 • LO
 • Landsforeningen for Frivilligt Socialt Arbejde
 • Mødrehjælpen
 • UU Danmark
 • Landsforeningen SIND
 • SINDs pårørenderådgivning
 • Rådet for socialt udsatte
 • Landsforeningen af væresteder
 • Røde Kors
 • HK Privat
 • IDA
 • HKKF
 • Talentspejderne
 • LEV
 • SAND
 • Reg Lab
 • Veterancentret
 • High:Five
 • NExTWORK
 • Kampagnen En af Os
 • Sager der samler
 • Netværkslokomotivet
 • LAP
 • Klar til start
 • KLAP job
 • På Vej Billund
 • SPS, Rådgivnings og støttecentret, Aarhus Universitet
 • TekSam
 • VIA University College, Efter- og videreuddannelse

- Stor ros til jer for jeres måde, at facilitere dagene på, og jeres evne til at få medarbejderne med i processen – det er I bare gode til.

Lasse Gyldholm, Driftkoordinator i Kalundborg Kommune

Skal vi samarbejde?

Vi er hele tiden på udkig efter nye spændende samarbejder.

Har du en god idé? Så tag fat i Ea Nielsen 

Portrætbillede Ea Nielsen
Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter
Viden og baggrund

Læs mere om Cabi

Cabi er et landsdækkende non-profit videnshus. Vi arbejder på at fremme virksomhedernes samfundsansvar og skabe plads til flere på arbejdsmarkedet.

Læs mere om Cabi

Ambassadører

Mange virksomheder har gode erfaringer med at gøre en indsats, der hjælper flere ind på arbejdsmarkedet. De stiller sig her til rådighed for dig, der gerne vil i gang med at tage socialt ansvar.

Få inspiration og sparring