Sygefraværspolitik - som et led i at forebygge sygefravær

Udarbejdelse af en sygefraværspolitik kan også være ét af leddene i, at I som virksomhed arbejder på at sænke jeres sygefravær, og arbejder med jeres fraværskultur på virksomheden.

Vi har samlet 10 gode råd til jer her: 

  1. Gør sygefravær til et forandringsprojekt for hele virksomheden
  2. Gå selv forrest som leder i projektet
  3. Inddrag medarbejderne i at finde de gode løsninger
  4. Gør op med holdninger om at fravær er en privat sag – det er kun sygdommen, der er det
  5. Analyser data og få overblik over fraværsmønstre
  6. Lav en politik, så der er gennemskuelighed og fælles retningslinjer for alle på virksomheden
  7. Sæt realistiske og attraktive mål
  8. Sæt de personaleansvarlige i stand til at tage den svære samtale. Få værktøjer til den svære samtale
  9. Brug fx ledere fra afdelinger med lavt sygefravær som inspiration for andre ledere
  10. Sæt fokus på trivsel og arbejdsglæde, så der skabes positive historier i organisationen.

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om sygefraværspolitik?

Så tag kontakt til en af vores konsulenter, som kan hjælpe dig med råd og sparring. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |