Uddannelsespålæg til alle unge

Alle unge under 30 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal have et uddannelsespålæg. Pålægget skal sikre, at den unge og kommunen har et fælles mål om, at indsatsen ender med en gennemført uddannelse.

Et uddannelsespålæg skal støtte unge i deres afklaring af uddannelsesøn­sker, og det skal sikre, at de påbegynder og gennemfører en uddannelse. For nogen kan et påbud virke uoverskueligt, hvis det ikke suppleres med den nødvendige støtte.

Hvordan skal der arbejdes med uddannelsespålægget?

Pjecen "Kontanthjælpsreformens betydning for unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende kompetence" beskriver indsatsen for unge ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse (uddannelseshjælpsmodtagere).

Få mere viden om, hvordan jobcentrene skal visitere unge i "Orienteringsskrivelse om visitation af unge på uddannelseshjælp"

Tre grupper af unge på uddannelsesydelse

Unge på uddannelsesydelse skal opdeles i tre grupper. Det sker ved den tidlige visitation, som jobcentret skal gennemføre:

  • Åbenlyst uddannelsesparate skal straks gå i gang med at finde, søge optagelse på og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.
  • Uddannelsesparate skal med den rette støtte og indsats kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og kunne gennemføre den på ordinære vilkår.
  • Aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparat fordi, der er problemer af faglig, social eller helbredsmæssig karakter. De har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. 1 år, inden de kan påbegynde uddannelse og gennemføre på almindelige vilkår. 

Tre trin i uddannelsespålægget

Der er tre trin i uddannelsespålægget, som danner rammen for jobcentrets indsats:

Trin 1:
Den unge skal finde uddannelser, der er realistiske og relevante, som den unge kan søge ind på og derefter prioritere dem. De, der vurderes til at have længere vej til uddannelse, kan få længere frister og flere understøttende aktiviteter med henblik på at fuldføre trin 1.

Trin 2:
Den unge skal søge optagelse på én eller flere af uddannelserne.

Trin 3:
Den unge skal starte på en uddannelse og fuldføre den.

I uddannelsespålægget beskrives de aftalte indsatser og aktiviteter, der iværksættes for at understøtte det relevante trin, og som skal føre frem til, at den unge kan påbegynde og gennemføre en uddannelse.

De Frafaldne er et bogprojekt og socialpædagogisk workshopforløb. Det samler unge op, der typisk er socialt eller fagligt udsatte. I samarbejde med en frivillig får de mulighed for at fortælle deres frafaldshistorie. 

Læs de 20 unges egen frafaldshistorie i bogudgivelsen De frafaldne på Ungdomsbureauets hjemmeside. 

Læse-Selvtest er et online værktøj, der let og uformelt kan opfange læsevanskeligheder. Testen kan benyttes af borgere og som screeningsværktøj af sagsbehandlere eller af virksomheder, der arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering af deres ansatte. Det tager kun 10 minutter at gennemføre testen, og den er anonym og gratis. 

Besøg selvtest.nu

Lovstof

Unge ledige - uddannelsespålæg og tilbud

Alle unge skal have en uddannelse. Reglerne om uddannelsespålæg betyder, at alle unge, der søger kontanthjælp og ikke har en uddannelse, skal have et uddannelsespålæg og får uddannelseshjælp, indtil de starter på en uddannelse.

Læs lovstoffet