Socialt ansvar gennem outsourcing af opgaver

Har din virksomhed ikke selv tiden, viden eller ressourcer til at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, kan en alternativ mulighed være at outsource arbejdsopgaverne til virksomheder, som har disse mennesker ansat. 

Måske mangler I: 

A) Effektive, praktisk anlagte medarbejdere til at udføre håndgribelige opgaver som at pakke, opmærke eller levere varer. Opgaver, der ikke er virksomhedens kerneydelse eller hovedkompetence

eller

B) En faglig specialist til at løse en afgrænset opgave som fx oprydning i online database, korrekturlæsning af følgesedler og brugsanvisninger eller fejlfinding.

At outsource opgaver betyder, at opgaver, der ikke er virksomhedens kerneydelser, kan løses enten in-house eller eksternt af andre mennesker.

Mange gevinster ved outsourcing

Udover at tage socialt medansvar over for medborgere, der ved et arbejdsfællesskab oplever mening med livet samt personlige og faglige successer, er der flere helt konkrete fordele for virksomheder ved at tænke i outsourcing af arbejdsopgaver.

Bedre arbejdsmiljø

Det kan have indflydelse på et sundere arbejdsmiljø, idet outsourcing af visse opgaver kan aflaste den medarbejder, der før sad med opgaven, uden at det var en del af dennes kernekompetencer. Konsekvensen heraf kunne være lavere kvalitet i løsningen af opgaven, samt færre tidsressourcer til at løse kerneopgaver.

Grundigere opgaveløsning

Outsourcing af opgaver til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan berige virksomheden ved at opgaver, der før havde lav prioritet i virksomheden, kan blive løst grundigt af et menneske, hvis styrker og engagement ligger indenfor netop dette opgavefelt.

Flere om samme stilling

Flere forskellige jobløsninger gør det muligt for virksomheden at prioritere opgaverne løst, fordi en person i flexjob fx ikke er bundet på at skulle arbejde 25 eller 37 timer ugentligt. På den måde kan flere mennesker lønmæssigt deles om én klassisk fuldtidsstilling.

Der vil også være mulighed for at få midlertidigt opgaver løst uden fastansættelse i virksomheden.

Mød Brian i videoen herunder (Husk lyd)

Brian, 28 år, lider af aspergers og løser produktions- og lagerarbejdsopgaver for Mikkeller, Warpigs, Det Belgiske Hus og Flying Couch. Hør ham fortælle om sine arbejdsopgaver og drømmen for fremtiden. 

Ansvar ved outsourcing

People Like Us har typisk det pædagogiske ansvar og er garant for, at den opgave-udbydende virksomheds opgave bliver løst. Derudover står de for kontakten med myndigheder og papirarbejdet.

Virksomheden, der har outsourcet opgaven, fungerer som opgavesupervisor og har som funktion at sætte medarbejderen ind i, hvordan opgaven forventes løst, og hvis der sker ændringer i det undervejs.

Læs mere om People Like Us

Hvordan kommer I i gang?

Vil I som virksomhed gerne outsource opgaver, er her et par tips til gode forberedende overvejelser, inden I vælger en samarbejdspartner:

#1 Lav en god opgavebeskrivelse

Lav en god, fyldestgørende opgavebeskrivelse, samt tydeliggør opgavens omfang og hyppighed.

Brug fx vores opgaveværktøj

#2 Fysiske rammer - tænk kreativt

Overvej om opgaven kan outsources til en fysisk anden lokation, eller om det skal foregå i jeres virksomhed. Hvis det foregår hos jer, er der så afgrænsede tidspunkter, hvor opgaven skal løses, eller er der fleksibilitet for mødetider, så længe en deadline for løst opgave overholdes?

#3 Styr på forventningsafstemningen

Hvad er jeres forventninger til en medarbejders sociale engagement i virksomheden? Fx om I har en kultur, hvor mange ting koordineres eller aftales udenfor formelle møderammer. Kommer medarbejderen og løser opgaven og går igen, eller integreres de i arbejdspladsens hverdag og sociale arbejdsfællesskab? Generelt er forventningsafstemning vigtig for succes.

#4 Tilpas miljøet til den enkeltes behov

Har I mulighed for at kunne foretage mindre miljøjusteringer, hvis et miljø vurderes som for sansemæssigt distraherende?

Vil det fx være ok at bruge støjdæmpende hørebøffer, og kan visuel afskærmning gøres muligt etc.

Spørgsmål om outsourcing?

Tag fat i seniorkonsulent Jesper Pedersen, han sidder klar til at svare på jeres spørgsmål og hjælpe jer igang.
Det er gratis for virksomheder at benytte Cabis rådgivning. 

Metode og værktøj

Find opgaverne i virksomheden

Med et konkret værktøj bliver afdækningen af opgaver i virksomheden mere systematisk, og det bliver nemmere at få overblik.

Hent opgaveværktøjet
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR