Kommunen bevilger fleksjob til borgeren

Bevilling af fleksjob handler bl.a. om at fastlægge den effektive arbejdstid, som en person ansat i fleksjob kan udøve. Forud for bevillingen kræves det, at en rehabiliteringsplan er udarbejdet.

Kommunen kan bevilge fleksjob til en borger, når:

  • det ikke er muligt at opnå beskæftigelse på normale vilkår
  • arbejdsevnen er varig og væsentligt begrænset
  • ressourcer og udfordringer er afklarede i forhold til uddannelse og beskæftigelse
  • alle relevante indsatser har været afprøvet, herunder revalidering.

Fleksjobbet er midlertidigt og bevilges for en periode på fem år. Derefter vurderer kommunen, om borgeren fortsat er berettiget til et fleksjob. For personer over 40 år er der, efter det første fleksjob, mulighed for at få et permanent fleksjob.

Effektiv arbejdstid

Når der er tale om fleksjob, betaler arbejdsgiver kun for det arbejde, der bliver udført.

Når et fleksjob skal etableres, skal jobcentret derfor vurdere følgende:

  • Det ugentlige antal arbejdstimer
  • Skånehensynene
  • Arbejdsintensiteten i jobbet.
-

En person, som har fået bevilget fleksjob, kan fx arbejde 16 timer om ugen. Men på grund af de øvrige skånehensyn, som fx muligheden for ekstra pauser eller nedsat arbejdstempo, er der tale om en nedsat arbejdsintensitet.

Det betyder, at der fx kun er tale om ti effektive timer. Arbejdsgiver skal i disse tilfælde betale løn for ti timer. Er der uenighed om fastsættelsen af de effektive timer, afgøres det ved fagretlig behandling.

Jobbet skal matche arbejdsevnen

Jobcentret skal sørge for, at personen udnytter sin arbejdsevne bedst muligt. Men der kan opstå situationer, hvor virksomheden ikke kan tilbyde det antal timer i jobbet, som personen, der er bevilget fleksjob, kan arbejde.

Jobcentret kan i de tilfælde vurdere, at det pågældende job er en bedre løsning end intet job. Alternativt kan jobcentret finde et andet job, som bedre matcher personens arbejdsevne.

Hvis det er et fleksjob på færre timer end det antal timer, personen er vurderet til at kunne arbejde, vil fleksløntilskuddet blive beregnet ud fra den faktiske lønindtægt.

Vidste du, at...

Vi tilbyder en række kurser til dig, der er ansat i kommunen indenfor

Jobfokus i samtalen | Skriftlighed for virksomhedskonsulenter | De handicapkompenserende ordninger | Jobafklaringsforløb | Og mange flere... Find dit kursus

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre.

Find dit lokale jobcenter

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om fleksjob?

Så du velkommen til at tage kontakt til vores konsulenter med ekspertviden inden for fleksjobområdet.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Viden og baggrund

Etablering af fleksjob

Når der skal etableres et fleksjob, skal du sikre, at virksomheden kan tage de nødvendige skånehensyn til den ansatte i jobbet. Praktik og brug af mentor er hjælpsomme værktøjer på vej til et godt fleksjob.

Læs mere om, hvordan du etablerer fleksjob
Viden og baggrund

Fastholdelsesfleksjob

Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob er der særlige betingelser for at være berettiget til fastholdelsesfleksjob. Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor man ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er eller senest har været ordinært ansat.

Læs mere
Viden og baggrund

Følg op på fleksjob

Jobcentret har pligt til at følge op på et fleksjob. Opfølgningen skal foregå ved en personal samtale, hvor der er fokus på udviklingsperspektiverne i fleksjobbet.

Læs mere om opfølgningen
Viden og baggrund

Ny & gammel fleksjobordning

Nogle fleksjobansatte er ansat under fleksjobordningen, som den så ud før 2013. Hvis en person, bevilget fleksjob efter den gamle ordning, får et nyt fleksjob, overgår vedkommende til de gældende fleksjobregler.

Læs mere om den gamle og nye ordning
Lovstof

Fleksjob - fra 2013

Fleksjob er job med offentligt tilskud til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet. Læs om reglerne for bevilling af fleksjob fra 1. januar 2013.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Ti råd til at søge fleksjob

Når borgeren har fået bevilget fleksjob og skal i gang med sin jobsøgning, kan der være brug for sparring fra jobcentret. Du kan give disse gode råd med på vejen.

Se de 10 råd