Fleksjob og opsigelse ved 65 år

Spørgsmål:

Vi har ansat en person i et fleksjob – efter de gamle fleksjobregler. Skal den ansatte selv sige op fra sit fleksjob, når pågældende bliver 65 år, eller sker det naturligt, grundet loven kun gælder til det fyldte 65. år?

Svar (revideret 15.12.2017):

Det vil være en god idé at skelne mellem reglerne for løntilskuddet og selve ansættelsen.

Pointen er, at løntilskuddet falder bort, når personen når folkepensionsalderen, idet lovhjemlen herefter ikke længere er til stede. Se lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 69.

Ansættelsen skal være etableret i henhold til de almindelige regler for ansættelse af lønmodtagere. Der bør derfor foreligge et ansættelsesbrev. Se også lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 72 (fleksjob etableret før 2013), eller § 70e (fleksjob etableret fra 1.1.2013).

I ansættelsesbrevet bør der være taget højde for, at tilskuddet falder bort ved folkepensionsalderen, og at ansættelsen herefter ophører eller fortsætter uden tilskud.

Hvis der ikke er taget højde for dette, bør man sørge for at få afklaret spørgsmålet i god tid, idet ansættelsen som udgangspunkt kun kan ophøre med overholdelse af det aftalte opsigelsesvarsel.

Det skal bemærkes, at det samme gælder for fleksjob etableret efter de nye regler fra 1.1.2013.

Læs mere om fleksjob i Cabis lovstof:

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere